Melis SEİDİ ARSLAN
Uzmanlık Alanları: Mikoloji/Hububat Hastalıkları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1315
Faks: (0 312) 315 15 31
E-posta: melis.seidi@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gayret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No: 66, 06172 Yenimahalle, Ankara

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 2.03.2011
Türkiye Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma (Lisans) 25.06.2008

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
YÖKDİL (İngilizce) : 73.75 0 54 0 54

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
İstatistik Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (ANKARA) 4.05.2015
Buğday Pas Hastalıkları ve Dayanıklılık Islahı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (ANKARA) 3.03.2014
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkez Müdürlüğü/ ANKARA 8.04.2021

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Bitki Hastalıkları Böl. / Hububat Hastalıkları Mühendis 2020-
Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Türkiye Ankara Mühendis 2019-2020
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü Türkiye Edirne Bitki Hastalıkları Böl. / Tahıl Hastalıkları Mühendis 2012-2019

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SEİDİ M., KARAKAYA A., 2021. Çeltik Yanıklık Hastalığı (Pyricularia oryzae Cav.)’nin Türkiye’deki Durumu. . Journal of Bahri Dagdas Crop Research , (Basım aşamasında).
SEİDİ M., KARAKAYA A., AKIN K., ÇELİK OĞUZ A., 2020. Current Situation of Rice Blast Disease in Edirne, Turkey. In: Brka M., Omanovic-Miklicanin E., Karic L., Falan V., Toroman A. (eds) 30th Scientific-Experts Conference of Agriculture and Food Industry. AgriConf 2019. IFMBE Proceedings, vol 78. Springer, Cham. , Pp: 92-97.
GENÇER N.S., KUMRAL N.A., SEİDİ M., PEHLEVAN B., 2017. Attraction responses of ladybird beetle Hippodamia variegata (Goeze, 1777) (Coleoptera: Coccinellidae) to single and binary mixture of synthetic herbivore-induced plant volatiles in laboratory tests. Turkish Journal Of Entomology , 41 (1): 17-26,.
ÖZTÜRK İ., ÇİFTÇİGİL T.H., AVCI R., KAHRAMAN T., GİRGİN V.Ç., SEİDİ M., TÜLEK A., AKIN K., TUNA B., 2017. Effect of The Location on Some Biotic Stress and Agronomic Characters in Barley (Hordeum vulgare L.) Genotypes. Journal of International Scientific Publications , Vol: 5, pp: 562-570. .
ÖZTÜRK İ., ÇİFTÇİGİL T.H., KAHRAMAN T., AVCI R., SEİDİ M., GİRGİN V.Ç., TÜLEK A., AKIN K., TUNA B., 2017. Relationship among Biotic Stress Factors and Agronomic Characters in Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes under Various Environmental Condition. Journal of International Scientific Publications, Vol: 5, pp: 551-561..
TÜLEK A., KEPENEKÇİ İ., ÇİFTÇİGİL T.H., ÖZTÜRK İ., AKIN K., SEİDİ M., YILDIRIM M., DABABAAT A. A. , 2015. Effects of seed-gall nematode, Anguina tritici, on bread wheat grain characteristics and yields in Turkey. Nematology, Volume 17, Issue 9, Pp: 1099 – 1104.
GENÇER N.S., KUMRAL N.A., SİVRİTEPE H.Ö., SEİDİ M., SUSURLUK H., ŞENTÜRK B., 2009. Olfactory Response of the Ladybird Beetle Stethorus gilvifrons to Two Preys and Herbivore-Induced Plant Volatiles. Phytoparasitica, 37, Pp: 217-224.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZTÜRK İ., KAHRAMAN T., AVCI R., GİRGİN V.Ç., ÇİFTÇİGİL T.H., SEİDİ M., TÜLEK A., AKIN K., TUNA B., 2018. Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinde Çevre Koşullarının Agronomik Karakterler ve Biyotik Stres Faktörlerine Etkisi. Journal of Bahri Dagdas Crop Research, 7(1): 14-22.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
SEİDİ M., KARAKAYA A., AKIN K., ÇELİK OĞUZ A., 2019. Current Situation of Rice Blast Disease in Edirne, Turkey. 30th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 25-27 September, Sarajevo, Bosnia Herzegovina , Pp: 29.
ÜNAN R., SÜREK H., SEİDİ M., 2019. Sitoplazmik Erkek Kısır (CMS) Yerli Çeltik Hatları Geliştirilmesi . Türkiye 13. Ulusal I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, 1-4 Kasım, Antalya, Türkiye, Pp: 130.
SÜREK H., BEŞER N., JENA K.K, ÜNAN R., TÜLEK A., SEİDİ M., 2017. Rice Blast Resistance Breeding Studies in Turkey. 6th International Temperate Rice Conference, 6-9 Mart, Leeton, NSW, Griffith, Avusturalya, .
ÖZTÜRK İ., GİRGİN V.Ç., AVCI R., KAHRAMAN T., ÇİFTÇİGİL T.H., SEİDİ M., TÜLEK A., AKIN K., 2017. Effect of the Environment Conditions on Yield and Agronomic Traits in Barley (HordeumVulgare L) Cultivars. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 Mayıs, Tekirdağ, Turkiye , Pp: 322-329 .
ÖZTÜRK İ., ÇİFTÇİGİL T.H., KAHRAMAN T., GİRGİN V.Ç., ŞEN A., SEİDİ M., AVCI R., TÜLEK A., TUNA B., AKIN K., 2017. Evaluation of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes Based on Biotic Stress Factors and Agronomic Characters. VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017". 05-08 Ekim, Jahorina, Bosna ve Hersek, Pp: 399 .
SEİDİ M., TÜLEK A., TÜLEK B., BİLİR Ö., ÖZTÜRK İ., AKIN K., 2017. Determination of Reaction of Some Bread Wheat Genotypes Against Septoria (Septoria tritici Rob. ex. Desm.) Isolate Collected from Trakya Region in In Vitro Conditions. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12-15 Eylül, Edirne, Türkiye, Pp: 423.
SÜREK H., BEŞER N., JENA K.K, ÜNAN R., TÜLEK A., SEİDİ M., 2017. Çeltik Yanıklık Hastalığına (Magnaporthe oryzae) Dayanıklı Çeşit Islahı Çalışmaları. Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül, Kahramanmaraş, Türkiye, Pp: 394-395.
ÜNAN R., SEİDİ M., ZHOU X., 2016. Screening of rice varieties for resistance to rice blast in Turkey. 36th Rice Technical Working Group Meeting, 1-4 Mart, Galveston, Texas, ABD , .
ÖZTÜRK İ., AVCI R., GİRGİN V.Ç., TÜLEK A., ÇİFTÇİGİL T.H., SEİDİ M., AKIN K., TUNA B., 2016. Evaluation of the Barley (Hordeumvulgare L.) Genotypes under Various EnvironmentalCondition in Trakya Region. Current Problems And Horizons For The Agricultural Education, Science And Business 12-13 May, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, .
ÖZTÜRK İ., KAHRAMAN T., AVCI R., GİRGİN V.Ç., TÜLEK A., SEİDİ M., ÇİFTÇİGİL T.H., TUNA B., AKIN K., 2016. Ekmeklik Buğday (Triticumaestivum L.) Genotiplerinde Çevre Koşullarının Agronomik Karakter ve Biyotik Stres Faktörlerine Etkisi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül, Konya, Türkiye, .
SEİDİ M., GENÇER N.S., 2016. Olfactory Response Of Adult Acarophagous Ladybird Beetle Stethorus gilvifrons To Single Synthetic Hipvs And Blends. 27th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry. 26-28 Eylül, Bursa, Türkiye, Pp: 276.
ÜNAN R., GENÇTAN T., SEİDİ M., SÜREK H., 2016. Effect of Sowing Dates and Meterological Factors on Rice Blast Under Mediterranean Conditions. 7th International Rice Blast Conference, 9-13 Ekim, Muntinlupa, Metro Manila, Filipinler, .
ÜNAN R., SEİDİ M., 2016. Hibrit Çeltik Islahı için Yerli Çeşitlerde Restore Edici Genlerin Taranması. I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi. 1-3 Haziran, Samsun, Türkiye, .
SEİDİ M., TÜLEK A., ÖZTÜRK İ., AKIN K., AVCI R., GİRGİN V.Ç., 2016. Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Septorya Yaprak Lekesi Hastalığına (Septoria tritici Rob. ex. Desm.) Tarla Koşullarında Reaksiyonlarının Belirlenmesi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi. 5-9 Eylül, Gaziantep, Türkiye, Pp: 282.
TÜLEK A., MERT Z., AKAN K., ÖZTÜRK İ., AVCI R., KAHRAMAN T., SEİDİ M., GİRGİN V.Ç., AKIN K., ÇİFTÇİGİL T.H., 2015. Investigation of effect of leaf rust, (Pucciniatriticina f. sp. tritici) on some resistant genes (Lr) under field conditions in Thrace region . 2nd International Symposium for Agricultureand Food, 7-9 October, Ohrid, Republic of Macedonia, .
RUŞEN M., SÜREK H., SEİDİ M., 2015. BENTOZONE+ MCPA Etken Maddeli Herbisitlerin Çeltik Üretim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerine Etkisinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı Konuralp Çeltik Çalıştayı, 14-16 Aralık, Düzce, Türkiye, .
ÜNAN R., SÜREK H., SEİDİ M., ŞAHİN M., 2015. Hybrid Rice and Prospects For Turkey. Uluslararası Katılımlı Konuralp Çeltik Çalıştayı, 14-16 Aralık, Düzce, Türkiye, .
TÜLEK A., ÖZTÜRK İ., AKAN K., MERT Z., SEİDİ M., ÇİFTÇİGİL T.H., AVCI R., GİRGİN V.Ç., KAHRAMAN T., 2015. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Edirne Lokasyonunda Sarı Pas (Puccinia striiformis) Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül, Çanakkale, Türkiye, .
SEİDİ M., ÜNAN R., 2015. Farklı Çeltik Çeşitlerinin Çeltik Yanıklık Hastalığına Karşı Tepkisi. II. Ulusal Mikoloji Günleri II. Sempozyum, 9-11 Eylül, İstanbul, Türkiye, Pp: 77.
KARAGÖZ E., MERT Z., ÖZTÜRK İ., AKAN K., SEİDİ M., AKIN K., GİRGİN V.Ç., 2014. Wheat Rust Situation in Thrace Region in 2014. Balkan Agriculture Congress, 8-10 September, Edirne,Turkey, Pp:768.
SEİDİ M., GENÇER N.S., 2012. Olfactory Response of the ladybird beetle Stethorus gilvifrons to herbivore-induced Plant Volatiles From Tetranychus urticae Infested Bean, Tomato and Melon Plants. Semio-Chemical: The Essence of Green Pest Control IOBC/WPRS Working Group ‘Pheromonesand Other Semio-Chemicals in Integrated Production. 1-5 October. Bursa, Turkey , Pp:137.
GENÇER N.S., KUMRAL N.A., SEİDİ M., GÜR F., 2011. Zararlı Kaynaklı Bitki Uçucularının Doğal Düşmanlar Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri. 15-16 Kasım. Bursa, Türkiye, Pp: 130.
SEİDİ M., GENÇER N.S., 2010. Olfactory Response of the Acarophagous Ladybird Beetle, Stethorus gilvifrons and the Generalist Predator Orius laevigatus to Synthetic Herbivore-induced Plant Volatiles. IX. European Congress of Entomology 22-27 August, Budapest, Hungary, Pp:159-160.
Diğer Yayınlar
SEİDİ M., KARAKAYA A., 2020. Çeltik Bitkisinde Yanıklık Hastalığı. HARMANTİME Dergisi, Mayıs 2020 yıl: 8 sayı: 87, Pp:46-50.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Marmara Bölgesinde Pyricularia oryzae (çeltik yanıklık hastalığı)‘nın ırkları ile genetik varyasyonunun ve bazı çeltik çeşitlerinin hastalığa karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (ANKARA) 105.000 TL. 31.12.2023 Lider TAGEM
Marmara Bölgesi Aspir Islah Çalışmaları. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Hibrit Çeltik (Oryza sativa L.) Islah Araştırmaları . Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü 219.200 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Trakya-Marmara Bölgesi Çeltik Islah Araştırmaları. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Trakya Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. Ex Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşit ve Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü 27.400 TL 31.12.2018 Lider TAGEM
Çeltik Yanıklık Hastalığına (Magnaporthe grisea) Dayanıklı Çeltik Islah Çalışmaları. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü 98.000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ülkesel Serin İklim Tahıl Hastalıkları Araştırmaları Projesi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü 272.000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bitki Zararlıları Tarafından Teşvik Edilen Bitki Kokularının Bazı Önemli Predatör Türler Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi 2.500 TL 1.01.2011 Yardımcı Araştırmacı Üniversite BAP