Okan GÜZEL
Uzmanlık Alanları: Yabancı ot
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1232
Faks: 0 312 315 15 31
E-posta: okan.guzel@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 66, 06172 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma (Lisans) 5.06.2015
İngiltere Reading Üniversitesi Biyolojik Bilimler Fakültesi Bitki Koruma (Yüksek Lisans) 12.12.2019

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce (Yökdil: 73,75 IELTS: 6,5) 0 0 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
İngilizce Dil Eğitimi (12 ay) Marmara Üniversitesi, İstanbul 30.08.2018

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü TÜRKİYE ANKARA YABANCI OT (HERBOLOJİ) Araştırmacı Mühendis MART 2020-

YAYINLAR
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Güzel O., Kaya-Altop E, 2017. Determination of 2,4-D dichlorophenoxyacetic acid+florasulam resistance in Sinapsis arvensis L. (wild mustard) collected in wheat fields. 69th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CROP PROTECTION, May 23, Gent Belgium, 82(2) .
Sahin M, Mennan H, Güzel O., Kaya-Altop E, 2017. Germination response of weedy rice (Oryza sativa L.) populations to environmental factors. 69th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CROP PROTECTION, May 23, Gent Belgium, 82(2) .
Güzel O., Kaya-Altop E, Mennan H, Boylu D, Haghnama K, 2016. Determinations of genetic variation in Sinapis arvensis L. populations in wheat fi elds in Turkey using simple sequence repeat (SSR) markers. 7th International Weed Science Congress, June 19–25, 2016, Prague, Czech Republic., .
Sahin M, Kaya-Altop E, Mennan H, Ozdemir I. O, Güzel O., 2016. Determination of weed species in railway lines . 7th International Weed Science Congress, June 19–25, 2016, Prague, Czech Republic., .
Altop A, Kaya-Altop E, Erener G, Aydın A, Güzel O., 2016. Determination of the presence of weed in manure pits in the Middle Black Sea region of Turkey. 7th International Weed Science Congress, June 19–25, 2016, Prague, Czech Republic., .
Boylu D, Güzel O., Kaya-Altop E, Mennan H, 2016. Alopecurus myosuroides Huds. (Tilki Kuyruğu)' in genetik çeşitliliğinin SSR (Simple Sequence Repeat) marker tekniği ile belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül, Konya, TÜRKİYE, P:360.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Acetolactate synthese (ALS) grubu çeltik herbisitlerine dayanıklı Scirpus mucronatus L. (Sandalye sazı)'un moleküler yöntemlerle tespiti ve genetik çeşitliliğinin belirlenmesi. Ondokuzmayıs Üniversitesi 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı Üniversite BAP