Bekir Mesut ÇETİN
Uzmanlık Alanları:
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1029
Faks:
E-posta: bekirmesut.cetin@tarımorman.gov.tr
Yazışma Adresi: