Durmuş ERDURMUŞ
Uzmanlık Alanları: Mikoloji, Biyolojik mücadele
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1228
Faks: 0 312 315 15 31
E-posta: durmus.erdurmus@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 A Blok Yenimahalle/ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 8.07.2002
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 19.10.2006

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
76 0 0 74

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Biyolojik Mücadele Mühendis 2019-Devam
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Türkiye Ankara Proje Yönetim Koordinatörlüğü Uzman 2009-2019
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Fitopatoloji Mühendis 2002-2009
İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Türkiye Isparta Teknisyen 2000-2002
Tarım İl Müdürlüğü Türkiye Bitlis Kontrol Şube Müdürlüğü Teknisyen 1996-2000

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TUNALI,B., NICOL, J., HODSON, D., UÇKUN, Z., ERDURMUŞ.D, Büyük O., HEKİMHAN, H., AKTAŞ, H., AKBUDAK, M.A., BAĞCI, S.A., 2008. Root and crown rot fungi associated with spring, facultative, and winter wheat in Turkey. Plant Disease, 92:1299-1306.
Tunali, B., Özseven, İ., Büyük O., ERDURMUŞ.D, Demirci, A., 2006. Fusarium head blight and Deoxynivalenol accumulation of wheat in Marmara region and reactions of wheat cultivars and lines to F. graminearum and F. culmorum. Plant Pathology, 5 (2): 150-156..
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ERDURMUŞ.D, , 2008. Buğdayda önemli kök ve kök boğazı hastalık etmenlerine karşı Trichoderma harzianum’un etkinliğinin araştırılması. Bitki Koruma Bülteni, 48 (1): 37-48.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Altıparmak, G., Büyük O., ERDURMUŞ.D, Tunali, B., 2009. Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi’ nde mısır ekim alanlarındaki fungal floranın belirlenmesi ve Fusarium spp.’nin deoxynivalenol oluşturma durumlarının incelenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Van, 136.
Hekimhan, H., Bağcı, S.A., Nicol, J., Arısoy, Z., Kaya, Y., ERDURMUŞ.D, 2007. Bezostaya-1 ve Kınacı-97 ekmeklik buğday çeşitlerinde farklı ekim sıklıklarının kök ve kök boğazı hastalıkları üzerine etkisi.. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 27-29 Ağustos 2007, Isparta., 299.
Nicol, J., Tunali, B., ERDURMUŞ.D, Büyük O., Hekimhan, H., Bağcı, S.A., Yıldırım, A.F., 2006. CIMMYT and Turkey’s international shuttle breeding program to develop wheat lines with fusarium crown rot and other soil borne pathogen resistances. The Global Fusarium Initiative for International Collaboration: A Strategic Planning Workshop; March 14 - 17, 2006, At CIMMYT, El Batán, Mexico, 110-116.
Nicol, J., Tunali, B., ERDURMUŞ.D, Büyük O., Hekimhan, H., Tülek, A., Yıldırım, A.F., Bağcı, S.A., 2005. The International Breeding Strategy for the Incorporation of Resistance in Bread Wheat Against the Soil Borne Pathogens (Dryland Root Rot and Cyst and Lesion Cereal Nematodes) Using Conventional and Molecular Tools. Wheat Production in Stressed Environments: Proceedings of the 7th International Wheat Conference, Mar del Plata, Argentina, pp.125-137.
ERDURMUŞ.D, Büyük O., , 2005. Hububat tohumluk sertifikasyonunda fungal hastalıkların önemi. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Bildiriler ve Posterler. Adana, 9-11 Kasım 2005, .
Tunali, B., ERDURMUŞ.D, Özseven, İ., Büyük O., Araz,A., 2004. Effects of fungicides applied at anthesis on Fusarium head blight and Deoxynivalenol in wheat in Ankara and Sakarya provinces. 2nd International Symposium on Fusarium Head Blight, Orlando, USA, .
Tunali, B., Özseven, İ., Büyük O., ERDURMUŞ.D, 2004. Fusarium head blight reactions and accumulation of Deoxynivalenol(DON) and effect on quality of wheat . 2nd International Symposium on Fusarium Head Blight, Orlando, USA, .
Tunali, B., Lomer, C., Kodan, M., Büyük O., ERDURMUŞ.D, 2004. Süne (Eurygaster maura L.)’ya karşı Beauveria bassiana (Balsamol, Vuillemin)’nın in-vitro’daki etkileri üzerindeki araştırmalar. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri,8-10 Eylül 2004, Samsun, .