Dr. Mürşide YAĞCI
Uzmanlık Alanları: Nematoloji
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1204
Faks:
E-posta: yagci.murside@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi:

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 17.02.2006
Türkiye Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 9.09.2009
Türkiye Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 25.08.2017

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 55 0 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Essential DNA sequence Alignment with free Web-based software for molecular analysis, diagnostics, and species delimitation 15.04.2019
International Nematode Diagnosis and Identification Course 3.09.2012

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
2007-2011 Araştırma Görevlisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Bitki Koruma Bölümü (Entomoloji) Araştırma Görevlisi 2007-2011
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - İzmir İzmir Bitki Sağlığı Bölümü Mühendis 2011-2013
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)-Ankara Ankara Bitki Sağlığı Daire Başkanlığı Mühendis 2013-2017
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara Ankara Nematoloji Mühendis 2017-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yagci M., Özdem A., Erdoğuş F D., Ayan E., 2021. Efficiency of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Heterorhabditidae and Steinernematidae) on the codling moth (Cydia pomonella L.) (Lepidoptera: Tortricidae) under controlled conditions. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 31 (75),1-5..
Yagci M., 2019. Yagci M., Kaşkavalcı, Devran, Z. 2019. Reaction of peach and nectarine rootstocks to different populations of root-knot nematode species, Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) and Meloidogyne javanica (Treub, 1885). . Turkish Journal of Entomology, .
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yagci M., 2015. Yaşarer, A.H., Erenler, Z., Şimşek, M., 2015. Main cockroach species in urban areas in our country and the world, prevention and alternative control methods of these pests. . The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, Cilt 1, Sayı 2 (2), .
Yagci M., 2015. Şimşek, M., Yagci M., Erenler, Z., Yaşarer, A.H., 2015. Usage Possibilities of Insecticide effective Biocidals In Organic Agriculture. . The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, Cilt 1, Sayı 2 (2), .
Yagci M., 2008. Polat B., Özpinar A., Turanlı M. 2008. "İntepe’de Bağ Zararlısı Salkım Güvesiyle Mücadelede Şaşırtma Tekniğinin Kullanım Olanakları" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları No: 89 ISBN: 978-975-8100-95-8 Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları 25-31 Ağustos 2008, Çanakkale.. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, .
Yagci M., . Kaşkavalcı G,. 2018. Ege Bölgesi Şeftali Alanlarında Görülen Kök ur Nematodu Türleri (Meloidogyne spp.)'nin Belirlenmesi ve Yayılışının Saptanması. . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt 55, Sayı 3, Sayfalar 305 – 310., .
Yagci M., . Topal, E., Turanlı, M., Kösoğlu, M. 2013. Çam Balı ve Çam Pamuklu Koşnili. . Tarım Türk Bitkisel Üretim Dergisi: Sayı (42):141-143., .
Yagci M., . Nikpeyma, Y., Turanlı, M., Ak B.E. 2011. The Stımulatıve Effect of Shockıng By Electrıc Current On Pıstachıo (Pıstacıa Vera) Seed Germınatıon And Growth. ISHS Acta Horticulturae 91210.17660/ActaHortic.2011.912.43.. ISHS Acta Horticulturae , .
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Erdoğuş F D., Evlice E., , murside.yagci, 2018. Samsun Bölgesinde Çeltiklerde Aphelenchoides besseyi (Aphelenchida;Aphelenchoididae)’nin Popülasyon Yoğunluğu. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 26-28 Ekim, Aydın, Türkiye, Özet kitabı 278.
Yagci M., Yagci M., . Yağcı, M., Kaşkavalcı, G., Devran, Z., 2019. Analysis of the applicability of molecular markers linked to resistance genes to Meloidogyne incognita and Meloidogyne javanica in peach and nectarine rootstocks. International Molecular Plant Protection Congress. Adana. , .
Yagci M., . Yağcı, M., Kaşkavalcı, G., Devran, Z., 2016. Ege Bölgesi Şeftali Alanlarında Görülen Kök ur Nematodu Türleri (Meloidogyne spp.)’nin Belirlenmesi ve Yayılışının Saptanması. VI. Bitki Koruma Kongresi. Konya. . , .
Yagci M., . Yağcı, M., Kaşkavalcı, G., Devran, Z., 2016. Şeftali ve Nektarin Anaçlarının Meloidogyne incognita ve Meloidogyne javanica’ nın Farklı Popülasyonlarına Karşı Reaksiyonu. VI. Bitki Koruma Kongresi. Konya.. , .
Yagci M., . Turanlı, M., Mart, C. 2010. Some Researches to Determine Biological Traits and Damages of Pistachio Bark Beetle (Hylesinus vestitus M.R.) and Natural Enemies. 5th International Symposium on Pistachios & Almonds October, 06 – 10, 2009 Sanlıurfa – Turkey.. , .
Yagci M., . Şimşek, M., Yağcı, M., Erenler, Z., Yaşarer, A.H., 2015. Usage Possibilities of Insecticide effective Biocidals In Organic Agriculture. Uluslararası Katılımlı 2. Biyosidal Kongresi. Çeşme. , .
Yagci M., . Yağcı, M., Yaşarer, A.H., Erenler, Z., Şimşek, M., 2015. Main cockroach species in urban areas in our country and the world, prevention and alternative control methods of these pests. Uluslararası Katılımlı 2. Biyosidal Kongresi. Çeşme. , .
Yagci M., . Çağır F., Küçük E., Çavdar A., Aksoy D., Şahin M., Turanlı M., Gökkür S., Arda E., 2012. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Islah Materyali Ümitvar Nar (Punica granatum L.) Genotiplerinin Depolama Performanslarının Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışma, Poster Sunum, V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, İzmir 53. . , .