Sevgi COŞKAN
Uzmanlık Alanları: Viroloji
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) /1328
Faks:
E-posta: sevgi.coskan@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:66, 06172 Yenimahalle/ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği - Bitki Koruma 5.07.2010
ABD Florida Üniversitesi Tarım ve Yaşam Bilimleri Fakültesi Bitki Hastalıkları 8.08.2017

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Hastalıkları/Viroloji Araştırmacı 2017-

YAYINLAR
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Morca A F., Coskan S., Çelik A., 2021. Burdur İlinde Plum pox virus’un Tespiti ve Kısmi Kılıf Protein Geninin Moleküler Karakterizasyonu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 24(4), 805-814.
Akbas B., Morca A F., Coskan S., 2021. Ankara, Eskişehir ve Konya İlleri Marul Üretim Alanlarında Görülen Viral Hastalık Etmenlerinin Tespiti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 31 (2): 387-395.
Morca A F., Coskan S., Öncü F., 2020. Bolu ilinde Plum pox virus’un belirlenmesi ve kısmi moleküler karakterizasyonu. Bitki Koruma Bülteni, 60.4: 59-68.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Morca A F., Coskan S., Değirmenci K., Sönmez İ., 2019. The Assessment of tomato genetic sources resistance to Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV) and its distribution and genetic diversity in Turkey. . 1. International Molecular Plant Protection Congress,10-13 April ADANA,Oral presentation, Program and Abstract Book, 73 p..

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Örtüaltı Domates ve Biber Alanlarında Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)’ın Durumu ve Moleküler Teşhis Protokollerinin Geliştirilmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 60.000 TL 31.12.2023 Lider TAGEM
Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 130.000 TL 1.01.2023 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Erik ve Kayısı Genotiplerinde Şarka Virüs (Plum pox virus) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması ve PPV İzolat Koleksiyonunun Oluşturulması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 40.000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Yoncada Virüslerden Ari Polycross Parselinin Oluşturulması Üzerine Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
ORTA ANADOLU BÖLGESİ DOMATES, BİBER, MARUL EKİLİŞ ALANLARINDA TSWV'NİN TESPİTİ, YAYGINLIĞI, MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU VE BAZI DOMATES GEN KAYNAKLARININ TSWV'YE KARŞI DAYANIKLILIKLARININ MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER İLE BELİRLENMESİ. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 35.000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM