Dr. Zühal SAÇTI
Uzmanlık Alanları: Entomoloji/Biyolojik Mücadele
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1104
Faks: 0 312 315 15 31
E-posta: zuhal.sacti@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gayret Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 66, 06172 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye ankara üniversitesi fen bilimleri enstitüsü bitki koruma bölümü 22.12.2010
Türkiye ankara üniversitesi ziraat fakültesi ziraat mühendisliği 15.06.2007

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
ingilizce 0 78 0 71

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Salıpazarı İlçe Tarım Müdürlüğü Türkiye SAMSUN Ziraat Mühendisi 2009-2010
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Ziraat Mühendisi 2010- 2016
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Biyolojik mücadele Mühendis 2016-…

YAYINLAR
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Fırat T A., Saçtı Z., AŞKIN A., 2018. Biyolojik Savaşın Vazgeçilmezi: Faydalı Böcekler. Türktarım Dergisi, Sayı 247( 90-91).
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Saçtı Z., Fırat T A., 2018. Effect of Ozone Gas Application in Different Doses on the Emergence of Egg Parasitoid Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae). International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Fırat T A., Saçtı Z., 2018. Environmental Methods with Controlling Stored Product Pests. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Saçtı Z., Erdoğuş F D., Fırat T A., 2018. In Stored Potatoes Pests and Solution Suggestions. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Kodan M., Maraş M., Saçtı Z., Kekillioğlu A, 2018. Yumurta Parazitoiti Trichogramma (Hym.: Trichogrammatidae) Türlerine Besinlerin Etkisi. ISTEC International Science and Technology Conference, s.155.
Saçtı Z., Fırat T A., 2018. Pyralidae family species in storage and usage in biological control. International Agricultural science Congress,9-12 Mayıs, Van, .
Saçtı Z., Fırat T A., 2018. Influence of different doses of ozone gas application at egg-larva parasitoid chelonus oculator (hymenoptera: braconidae). International Agricultural science Congress,9-12 Mayıs, Van, .
Saçtı Z., 2017. Mineral Yağların Entegre Mücadele Programlarındaki Yeri . XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017, 473. sayfa.
Saçtı Z., Fırat T A., 2017. A Different Area for Ozone Usage: Plant Health. VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, .
Fırat T A., Saçtı Z., 2017. Alternatives of Methyl Bromide in Plant Health. VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, .
Saçtı Z., Fırat T A., 2017. Organik Tarımda Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Kullanımı. 13. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, .
Saçtı Z., Fırat T A., 2017. Effects of Medicinal and Aromatic Plants on Insects. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10-12 Mayıs 2017,Konya, .
Fırat T A., Saçtı Z., 2017. Usage and Economic Importance of Medicinal and Aromatic Plants In The Last Five Years. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10-12 Mayıs 2017,Konya, .
Saçtı Z., Özkan C., 2016. Patates Güvesi Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) Mücadelesinde Sürdürülebilir Bir Çözüm İçin Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae)’un Değerlendirilmesi. . Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi., Syf.125..
Yağcı M., Yaşarer A.H., Saçtı Z., şimşek M., 2015. Main cockroach species in urban areas in our country and the world, prevention and alternative control methods of these pests. . TURJOEM, 2nd National Biocidal Congress with International Participation, Vol 1, No 2, Supp. 2. 239.p..
şimşek M., Yağcı M., Yaşarer A.H., Saçtı Z., 2015. Usage Possibilities of Insecticide effective Biocidals In Organic Agriculture. . TURJOEM, 2nd National Biocidal Congress with International Participation, Vol 1, No 2, Supp. 1. 237. p..
Özkan C., Tunca H., KILINÇER N., UĞUR A., Moran H., Saçtı Z., şimşek M., Atay İ., Mutlu V., Öztürk R., 2014. Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) için Türkiye’den Potansiyel Bir Biyolojik Mücadele Etmeni: Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae). . V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi. , Syf. 302..
Özkan C., Yüksel H., Ilıman İ., Canlı Ş., Maviş F., UĞUR A., Tunca H., şimşek M., Atay İ., Moran H., Erdoğan V., Albayrak M., Karadeniz İ., Saçtı Z., Atay S., Karabulut T., 2014. Ankara İli Ayaş İlçesinde Elma İç Kurduna Karşı Biyolojik Mücadele Uygulamaları.. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Syf. 298..
Saçtı Z., KILINÇER N., Tunca H., 2014. Beyaz Yağın Turunçgil Unlubiti Parazitoiti Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: Encyrtidae)’nin Davranışı Üzerine Etkileri. . V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi. , Syf. 322..
Saçtı Z., KILNÇER N., Tunca H., 2013. Effects of White Oil on Parasitoid of Citrus Mealybug Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: Encyrtidae). Integrated Control in Citrus Fruit Crops . IOBC-WPRS Bulletin , Vol. 95,pp. 195-201. .
Burçak A.A., Akbaş B., Saçtı Z., Sökeli E., 2013. Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı. . 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi. , Cilt 1, Syf 25-35..
Burçak A.A., Sökeli E., Akbaş B., Saçtı Z., 2013. Pestisit Kullanımının Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar. . 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi., Cilt 1, Syf. 37-46..
Özkan C., Tunca H., Ali .M.M.Y., ÖZMEN D., Ceylan S., KILNÇER N., UĞUR A., Şahin A.K., KAYA C., Şahin Y., Hacıalioğlu Y., Saçtı Z., Tatlı Ş., Moran H., Günal A. R., Dündar A., 2013. Türkiye‘den Dünya için Yeni Bir Biyolojik Mücadele Etmeni: Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae). . 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi. , Cilt 2, Syf 33-40.
Özkan C., Tunca H., Ali .M.M.Y., KILNÇER N., UĞUR A., Moran H., Saçtı Z., Atay İ., şimşek M., Şahin A.K., Şahin Y., Durlu M., 2013. Patates Güvesi [Pythorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)] İçin Potansiyel Bir Biyolojik Mücadele Etmeni Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae). . Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu. , Syf 35..
Diğer Yayınlar
Saçtı Z., Sökeli E., Burçak A.A., 2012. İyi Tarım Uygulamalarında Bitki Sağlığı’nın Yeri. . Bursa Tarım Kongresi, Bursa,, sayfa 179-188..

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator (F.) (Hymenoptera: Braconidae) ile Patates Güvesi Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 34.000 31.12.2022 Lider TAGEM
Rize İlinde Çaylarda Zararlı Sarı Çay Akarı [Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae] Sürveyi ve Mücadele Olanakları. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 105.000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM