İstem BUDAK
Uzmanlık Alanları: Herbisitler, Yabancı Ot, Bitki Fizyolojisi
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1201
Faks: 3123151531
E-posta: istem.budak@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. FSM Bulvarı No:66 Yenimahalle/Ankara

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma (Lisans) 30.06.1996
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Bitki Koruma ABD (Yüksek Lisans) 30.06.2006
Türkiye Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Bitki Koruma ABD (Doktora devam) 1.07.2022

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 69 0 56

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
İnspektörlük Kursu İzmir 5.04.2002
Fumigasyon Operatörlüğü Kursu İzmir 20.02.2004 Türkiye Herboloji Derneği
İngilizce Kursu Ankara 7.04.2008
Organik Tarım Eğitimi Mersin 30.09.2005
Etkili İletişim Ankara 11.06.2008
İngilizce Kursu Ankara 7.01.2019

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Ankara Yabancı Ot Araştırmacı 2017-
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Ankara Viroloji Araştırmacı 2016-2017

YAYINLAR
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BUDAK, İ., SERİM, A.T., ASAV, Ü., , 2020. Aspirdeki yabancı otlar üzerine bazı herbisitlerin etkisinin belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 60 (3): 81-87.
BUDAK, İ., SERİM, A.T., ASAV, Ü., , 2020. Ankara İli Kimyon (Cuminum cyminum L.) Tarlalarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti. Türkiye Herboloji Dergisi, 23-2: 137-143.
TURKTEMEL, İ., BURÇAK, A.A., YAŞARER, A.H., FURAT, A.H., KARAOĞLU, A., , 2015. The Importance of Integrated Pest Management in Pesticide Use. The Turkish Journal of Occupational Environmental Medicine and Safety Dergisi, 2, Supp. 1/1.
Serim A T., TURKTEMEL, İ., N.P. GUZEL, , 2014. Allelopatik bitki ekstraktları ile herbisitlerin kullanımı. Derim, 32 (2):225-236.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
BUDAK, İ, SERİM, A.T., GÜZEL, N.P., , 2020. Creating the Database of Herbarium of Plant Protection Central Research. II. International Agricultural, Biological Life Science Conference, 132.
SERİM, A.T., BUDAK, İ., ASAV, Ü., MENNAN, H., ÇAKIR-ARICAN, N., , 2020. Response of barnyard grass (Echinocloa spp.) to some herbicides in the field conditions in Edirne, Turkey. II. International Agricultural, Biological Life Science Conference, 131.
Türktemel, İ., , Serim A T., Kızıl Aydemir, S., 2018. Response of some Turkish hungarian vetch variety and lines to some herbicides. Proceedings in International Agricultural Science Congress, Van, 462.
Türktemel, İ., , Işık, D., 2018. Çeltikte Yabancı Ot Kontrolünde Biyoherbisitler. Uluslararası Çeltik Çalıştayı, Çanakkale, .
Serim A T., Türktemel, İ., , 2018. Çeltik Üretiminde Yabancı Ot Kaynaklı Problemlere Karşı Alternatif Kontrol Metotları. Uluslararası Çeltik Çalıştayı, Çanakkale , .
Türktemel, İ., Serim A T., , 2018. Efficacy of reduced rimsulfuron doses in combination with sunflower water extracts on the weeds. The 70th International Symposium on Crop Protection, Gent/Belçika , .
TÜRKTEMEL İ, Serim A T., Asav Ü., , 2018. Aspirde yabancı ot kontrolünde nicosulfuron ve chlorsulfuron’un etkinliğinin belirlenmesi. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, Dalaman/Muğla, .
Serim A T., Asav Ü., Türktemel İ., , 2018. Konvansiyonel ayçiçeği üretim sisteminde total herbisit glufosinate amonyum ile yabancı ot kontrolü. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, .
Türktemel İ., Koca E., Morca A F., , 2017. Response of Sunflower, Safflower and Cotton to Sublethal Glufosinate Rates at Seedling Stage. Abstract in Proceeding Book of ICAFOF Conference, Ürgüp/Nevşehir, 1072.
Türktemel İ., Morca A F., Serim A T., , 2017. Pamuk Fidelerinde Salisilik Asit Sentezine Glyphosate, Glufosinate ve 2,4-D amin’in Düşük Dozlarının Etkisi. 4. Ulusal Tarım Kongresi, Afyonkarahisar, .
TURKTEMEL, İ., ARIKAN, N., , 2015. Sulardaki Herbisit Analizlerinde Yeni Yaklaşımlar. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, Çeşme/İzmir, .
ARIKAN, N., TURKTEMEL, İ., AKBAŞ, B., , 2015. Persistence of Herbicides in Soil. Uluslararası 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, Çeşme/İzmir, .
Turktemel, İ., Burçak, A.A, Yaşarer, H., Furat, B., Karaoğlu, S., , 2015. Pestisit Kullanımda Entegre Mücadelenin Önemi . Uluslararası 2. Biyosidal Kongresi 9-13 Kasım 2015, Çeşme/İzmir , .
TURKTEMEL, İ., EMEKÇİ, M, , , 2013. Depolanmış Ürün Zararlılarına Karşı Feromonlardan Yararlanma. 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi. 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi, Side/Antalya, 115-123 s.
Melan, K., TÜRKTEMEL, İ., , 2008. Süne ve Ülkesel Süne Projesi. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, Konya, 346–353 s.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Aspirde Yabancı Ot Yönetimi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 62.500TL 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Trakya Bölgesi Ayçiçeği Tarlalarında Sorun Olan Sirken (Chenopodium album L.)’in Imazamox’a Dayanıklılık Düzeyinin Belirlenmesi ve Dayanıklılık Haritasının Oluşturulması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Isparta İli Elma Bahçelerinde Sorun Olan Pire Otu (Conyza canadensis)’nun Glyphosate’a Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 27.000TL 31.12.2019 Lider TAGEM
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Herbaryumu Veri Tabanının Oluşturulması ve Kataloğunun Hazırlanması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 31.12.2018 Lider TAGEM
Ankara İli Ayçiçeği Ekim Alanlarındaki Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlığı ve Yoğunluğu ile Önemli Türler Üzerindeki Fungal Patojenlerin Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 32.000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Yoncada Virüslerden Ari Polycross Parselinin Oluşturulması Üzerine Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
ORTA ANADOLU BÖLGESİ DOMATES, BİBER, MARUL EKİLİŞ ALANLARINDA TSWV'NİN TESPİTİ, YAYGINLIĞI, MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU VE BAZI DOMATES GEN KAYNAKLARININ TSWV'YE KARŞI DAYANIKLILIKLARININ MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER İLE BELİRLENMESİ. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 35.000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Vegetatif Filtre Şeridi Uygulamasının Mısırda Kullanılan Rimsulfuron ve Nicosulfuron’un Ani Yağışlarla Taşınmasına Etkisi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 276.000 1.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi. TÜBİTAK (1007/19056-105 G 110) 110.000 6.12.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM