Üzeyir AKTUĞ
Uzmanlık Alanları: Ağır Metal Analizleri, Kromatografik Analizler, Gıda ve yemde kimyasal analizler, Pestisit kalıntıları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1607
Faks: 312 3151531
E-posta: uzeyir.aktug@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 Yenimahalle/ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Kimya 24.01.2003
Türkiye Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Farmasötik Toksikoloji 6.07.2020

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 71

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Türkiye Edirne Mineral Analiz Lab. Kimyager 2007-2012
Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Türkiye Eskişehir Katkı-Kalıntı Lab. Kimyager 2012-2016
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Fizyoloji ve Toksikoloji Bölümü Araştırmacı 2016 - 2017
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Zirai Mücadele İlaçları ve Toksikoloji Bölümü Araştırmacı 2017-

YAYINLAR
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Aktuğ Ü., Fırat T A., Aksu P., 2018. Acıbadem Ekstraktının Bazı Depo Zararlıları Üzerinde İnsektisidal Etkisi. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Aktuğ Ü., Fırat T A., Aksu P., Yılmaz A., 2018. The Impact of Fumigants Used on Agricultural Products in Warehouses. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Aksu P., Yılmaz A., Aktuğ Ü., 2018. Nanotechnological Applications in Agricultural Production. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Fırat T A., Aksu P., Aktuğ Ü., 2017. The Effects of Solid Waste Usage on Stored Product Pests. VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, .
Demiröz D., Aksu P., Aktuğ Ü., 2017. Portakal Kabuğu Ekstraktının Şeftali Yaprakbiti [Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)] Üzerine Etkisinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, .