Hamza ŞENYURT
Uzmanlık Alanları: Fitopatoloji, Mikoloji, Meyve ve Bağ Hastalıkları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1335
Faks: 0 312 315 15 31
E-posta: hamza.senyurt@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 Yenimahelle/ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 20.06.2008
Türkiye Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans) Bitki Koruma 1.02.2012
Türkiye Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora) Tarımsal Biyoteknloji (Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji) 30.06.2023

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 73

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Publish Biology Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Ankara 4.04.2017
Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi Konya 8.09.2016 Türkiye Fitopatoloji Derneği
TUBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” Eğirdir/Isparta 7.11.2014
Temel İngilizce Dil Kursu İngiliz Kültür Derneği/Ankara 1.03.2010

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Tekman İlçe Tarım Müdürlüğü Türkiye Tekman/Erzurum Teknisyen 2001-2007
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Türkiye Eğirdir/Isparta Bitki Sağlığı Teknisyen 2007-2008
Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Türkiye Eğirdir/Isparta Bitki Sağlığı Mühendis 2008-2016
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Bitki Hastalıkları / Meyve - Bağ Hastalıkları Mühendis 2016 -

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Atay E., N.P. GUZEL, Gargın S., Eşitken A., Şenyurt H., Atay A.N., Altındal M., Çalhan Ö., 2013. Determination of important parameters for weed control in intensive apple orchards: weed species and its density. IOBC/WPRS Bulletin, 91.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Öztürk Y., Kaymak S., Atay E., İşci M., Şenyurt H., Çevik B., 2015. Bazı virüs hastalıklarının ‘Granny Smith’ elma çeşidinde verim ve kaliteye etkisi. Bitki Koruma Bülteni, 55 (4) 317-330.
Küçükyumuk C., Yıldız H., Kukul Kurttaş Y.S., Ay Z., Şenyurt H., 2013. Bodur anaçlı elma bahçelerinde malç kullanımının su tüketimi, verim ve bazı parametreler üzerine etkileri. Derim, 30 (1) S:48-64.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Şenyurt H., Çalhan Ö., Erdoğan Ş.R., Öztürk Y., İşci M., 2016. “Puradigm Pro” ve “Puradigm Zone” Cihazlarının Elma Meyvesindeki ve Ortamdaki Patojen Gelişimine Etkisi. Türkiye 6.Bitki Koruma Kongresi, S:630.
Erdoğan Ş.R., Erdoğan F., Şenyurt H., Öztürk Y., İşci M., 2016. Bazı Kimyasal Uygulamalarının Kirazda Bakteriyel Kanser Hastalık Etmenine (Pseudomonas syringae pv. morsprunorum) in-vitro Koşullarda Etkileri. Türkiye 6.Bitki Koruma Kongresi, S:663.
Öztürk Y., Altan B., İşci M., Kaymak S., Ulubaş Serçe Ç., Erdoğan Ş.R., Şenyurt H., Aydınlı M., 2016. Elma ve Armut Yetiştirilen Bazı Bölgelerde Apple Proliferation Grubu (16SrX) Fitoplazmaların Araştırılması. Türkiye 6.Bitki Koruma Kongresi, S:670.
Öztürk Y., Şenyurt H., Erdoğan Ş.R., İşci M., 2016. Elma Karaleke Hastalığına Karşı Bazı Fungisitlerin Etki Düzeylerinin Belirlenmesi. Türkiye 6.Bitki Koruma Kongresi, S:671.
Öztürk Y., Koçal H., Erdoğan Ş.R., Şenyurt H., İşci M., 2015. Determination of Susceptibility of Some Apricot Cultivars to The Shot-Hole (Stigmina carpophila) Disease Under Natural Inoculum Conditions. II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia–Oil and Protein Crops Section Conference, S: 170.
Aslancan H., Şenyurt H., Atasay A., Kitiş Y.E., Sarıbaş R., Akol S., Altındal M., Öztürk F.P., 2015. Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü İçin Allelopatiden Yararlanma Olanakları Projesi Ön Deneme Sonuçları. II. Ulusal Botanik Kongresi, .
Şenyurt H., Özgönen H., 2012. Determination of sensitivity of some apple cultivars against toxin of Isparta Isolate of Alternaria mali. 34th Mycotoxin Workshop, .
Kaymak S., İşci M., Pektaş M., Öztürk Y., Şenyurt H., 2009. QA ( Quince A) ve Çöğür Anaçlarına Aşılı Bazı Armut Çeşitlerinde Memeli Pas Hastalığı (Gymnosporangium fuscum D.C.)na Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, .
Kaymak S., Özgönen H., Boyraz N., İşci M., Öztürk Y., Şenyurt H., . Elma Kara Lekesi Hastalığı (Venturia inaequalis (Cke) Wint.)a Karşı Bazı Fungusitlerin In Vitro ve In Vivo’da Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, S:339.
Kaymak S., Öztürk Y., Pınar H., Kurbetli İ., Erdoğan Ş.R., Şenyurt H., . The Effects of the Biological Active Formulates and Strains Against the Crown Rot (Phytophthora cactorum). VI. International Scientific Agriculture Symposium, 1025-1030 pp..
Diğer Yayınlar
İşci M., Kaymak S., Öztürk Y., Şenyurt H., 2011. Meyve Ağaçlarında İlaçlama Programları. , 46.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Isparta, Konya ve Afyonkarahisar İllerinde Kiraz, Vişne ve Kayısı Ağaçlarında Bulunan Monilinia laxa’nın Bazı Fungisitlere Direnç Durumlarının Araştırılması. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 50.000 31.12.2022 Lider TAGEM
Ülkemizde Elma ve Armut Yetiştiriciliğinin Yoğun Olarak Yapıldığı Bazı Bölgelerde Bulunan Candidatus Phytoplasma mali ve Ca. P. pyri İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Eğirdir/Isparta 38.000 TL 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Isparta İlinde Yağ Gülünde Gül Pası Hastalığı (Phragmidium spp.)’na Karşı Tahmin ve Erken Uyarı Modelinin Modifikasyonu. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Eğirdir/Isparta 38.000 TL 31.12.2016 Lider TAGEM
Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü İçin Allelopatiden Yararlanma Olanakları. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Eğirdir/Isparta 69.000 TL 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bazı Elma Çeşitlerinin Alternaria Mali Roberts (Nekrotik Yaprak Lekesi)’ye Karşı Reaksiyonlarının ve Hastalığın Gelişiminde Sıcaklık ve Yaprak Islaklık Sürelerinin Belirlenmesi. Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -Eğirdir/Isparta 10.000 TL 31.12.2012 Lider TAGEM