Dr. Mine SARAÇOĞLU
Uzmanlık Alanları: Fitopatoloji-Bakteriyoloji
Telefon: 344 59 94-96 (4 Hat) / 1314
Faks: 0312-3151531
E-posta: mine.erdal@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet bulvarı no:66 Yenimahalle-ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ege Ziraat Fakültesi-Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 21.07.2011

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 82

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Plant Passport System and Registration of Operators. Almanya 1.09.2010
Main Techniques of Molecular Bacteriology. Research Center for Plant Pathology, Roma-İtalya 16.05.2011
Testa-EPPO Conference on diagnostics for plant pests Anger-Fransa Konferans Merkezi 2.12.2015
Plant Health Challenges and Solutions Unıversity of Worchester and Konya Selçuk University, Antalya-Turkey 23.04.2020
Euphresco/EPPO Practibar Workshop on the “ Use of DNA Barcoding, from theory to practice “ Wageningen-Hollanda 5.12.2017
Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenilirliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE) tarafından düzenlenen "Bitki Sağlığı Sürveyleri" Bükreş-Romanya 16.09.2019
Workshop on Plant Health Controls in the field of Emergency Decisions for Harmful Organisms (Non-Forestry), Ireland, 2010. 8.06.2010
Final Technics in Plant Molecular Genetics. Tübitak-Mam 9.05.2011

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
İzmir Zirai Karantina Müd. Türkiye İzmir Bakteriyoloji Mühendis 2005-2016

YAYINLAR
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Altundağ Ş., Karahan A., Özdemir I., Duman K., Demir Özden E., Özdem A., Saracoglu M., 2019. İnvestigation of Flavescence doree and Bois noir phytoplasmas and potantial vector species in vineyard areas of Central Anatolia Region. 1st. International Molekuler Plant Protection Congress Program and Abstract Book. 51 p. Adana/Turkey, .
Altundağ Ş., Saracoglu M., Karahan A., Özdemir I., Umar S., Demir Özden E., Özdem A., Duman K., 2019. İnvestigation of Xylella fastidiosa and its potantial vector species in Central Anatolia Region. 1st. International Molekuler Plant Protection Congress Program and Abstract Book. 76 p. Adana/Türkiye, .
Karahan A., Altundağ Ş., , Duman K., 2018. Ankara ilinde marulda Pseudomonas cichorii'nin ilk tespiti (Poster). Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.
Karahan A., Altundağ Ş., Duman K., , Kılınc A.O., 2018. Ralstonia solanacearum'un yabancı ot, kendigelen patates bitkileri, yüzey suyu ve endüstriyel işleme sıvı ve katı atıklarında izlenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.