Gökhan YATKIN
Uzmanlık Alanları: Entomoloji, Nematoloji
Telefon: 344 59 93-96 (4 Hat) / 1205
Faks: 315 15 31
E-posta: gokhan.yatkin@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gayret Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 66, 06172 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
TÜRKİYE Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 16.07.2010
TÜRKİYE Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma - Entomoloji 24.05.2013

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 59 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Essential DNA Sequence Alignment with free Web-based Software for Molecular Analysis, Diagnostics and Species Delimitation Ankara 17.04.2019
Lightcycler 480 Real Time Pcr and Application Techniques Ankara 5.11.2019
Publishing Science in English, Ankara 4.04.2017
İstatistik ve Deneme Tekniği Ankara 17.04.2015
Insect Life Table, Predation Rate and Computer Simulation Workshop Ankara 10.01.2017
Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Yönetmeliği Değerlendirme Eğitimi Antalya 28.04.2018
Workshop on Soil Pathogens in Cereals Ankara 19.10.2017
5th International Master Class on Soil Borne Pathogens of Wheat TÜRKİYE 11.07.2016

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE Diyarbakır Bitki Zararlıları Bölümü / Meyve ve Bağ Zararlıları Mühendis 11.06.2013 - 30.10.2015
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE Ankara Bitki Zararlıları Bölümü / Nematoloji Mühendis 01.10.2015 -

YAYINLAR
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Evlice E., Erdoğuş F D., , 2020. Bazı havuç çeşitlerinin kök-ur nematodu türlerine (Meloidogyne spp. Goeldi, 1982) karşı reaksiyonu. Bitki Koruma Bülteni, 60 (1) : 25-30.
Yatkin, G., Güz, N., , 2018. Entomolojide DNA Barkodlama Tekniğinin Kullanımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 28(1): 126-134.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yatkin, G., İmren, M., Dababat, A.A., , 2019. Occurrence and Distribution of Cereal Cyst Nematodes in Central Anatolian Region of Turkey. 7th International Cereal Nematodes Symposium, .
Evlice E., Toktay H., , Erdoğuş F D., İmren M., 2018. Meloidogyne chitwoodi ve M. hapla’nın popülasyon dinamikleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, 14-17 Kasım, Muğla, Türkiye, Özet kitabı 47.
Erdoğuş F D., Evlice E., , murside.yagci, 2018. Samsun Bölgesinde Çeltiklerde Aphelenchoides besseyi (Aphelenchida;Aphelenchoididae)’nin Popülasyon Yoğunluğu. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 26-28 Ekim, Aydın, Türkiye, Özet kitabı 278.
Evlice E., Toktay H., Erdoğuş F D., , İmren M., Dababat A., 2017. Global Importance of the Root-Knoot Nematodes (Meloidogyne Spp.) Associated with Cereals. 6th International Cereal Nematodes Symposium. 11-15 September, Agadir, Morocco, Abstract book, 6 .
Evlice E., Tülek S., Erdoğuş F D., , 2017. A Preliminary potential Biocontrol Study of Some Fungal Strains Against Meloidogyne incognita. . Entomopathogens & Microbial Control Congress. 14-16 September, Tokat, Turkey, Abstract book, 33 .
Erdoğuş F D., Evlice E., Kepenekci, İ., Yatkin, G., , 2017. Plant parasitic nematodes of carrot planting area in Ankara. 2nd International Balkan Agriculture Congress, .
Erdoğuş F D., Evlice E., Yatkin, G., , 2016. Potato Cyst Nematodes ( Globodera rostochiensis and G. pallida )'s Prevalence Status at Potato Production Areas. 6th Turkish Plant Protection Congress with International Participation, .
Diğer Yayınlar
BAYRAM Y., , KILIÇ M., BİRİŞİK N., 2015. Teoriden Pratiğe Kültürel Mücadele Kitabı. Teoriden Pratiğe Kültürel Mücadele Kitabı, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Kök Ur Nematoduna Dayanıklı Şeftali ve Nektarin Anaç Islahı. ZMMAE 31.12.2021 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
İç Anadolu Bölgesi’nde Tahıl Kist Nematodu, Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter’inin Patotiplerinin Belirlenmesi ve Bazı Buğday Çeşitlerine Karşı Reaksiyonları ile Nematoda Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması. ZMMAE 90.000 TL 31.05.2021 Lider TAGEM
Türkiye'de Bulunan Patates Kist Nematodları (Globodera Spp.)’nın Ekolojik Adaptasyonlarının Karşılaştırılması, Patates Üretim Alanlarındaki Durumu ve Mücadele Araçlarının Belirlenmesi . ZMMAE 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Meloidogyne chitwoodi ve M. fallax'ın Popülasyon Dinamikleri. ZMMAE 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Entomopatojen ve Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Koleksiyonunun Oluşturulması ve Katoloğunun Hazırlanması. ZMMAE 23.000 TL 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara ve Konya İlleri Havuç (Daucus carota L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi ve Kök-ur Nematodlarının (Meloidogyne spp. Goeldi, 1892) Moleküler Teşhisi ile Çeşit Reaksiyon Çalışmaları. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25.000 TL 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Mardin ve Elazığ İllerinde Kiraz Bahçelerinde Zararlı Tortricidae (Lepidoptera) Türleri İle Parazitoit ve Predatörlerin Belirlenmesi ve Önemli Türlerin Mücadelesi Üzerine Araştırmalar. Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 35.000 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
EKŞİLİK BÖCEĞİ, Carpophilus hemipterus (L.)’a (Carpophilidae: Coleoptera) KARŞI FOSFİN GAZININ VAKUM ALTINDAKİ ETKİSİ. Ankara Üniversitesi 31.12.2012 Yardımcı Araştırmacı Üniversite BAP