Faruk YAYLACI
Uzmanlık Alanları: Döner Sermaye Saymanı
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1010
Faks: 312 315 15 31
E-posta: faruk.yaylaci@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 66, 06172 Yenimahalle / ANKARA

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Türkiye Ankara İdari Ve Mali İşler daire Başkanlığı Memur 2001-2005