Asker ORHAN
Uzmanlık Alanları: Genel Bütçe Mali Hizmetler ve TÜBİTAK Hesapları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1005
Faks: 3213151531
E-posta: asker.orhan@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 66 Yenimahalle /Ankara

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Türkiye Ankara Büro ve Destek Hizmetleri Bölümü Genel Bütçe Mali Hizmetler ve Tübitak Hesapları 1988 - 2015