Orhan BÜYÜK
Uzmanlık Alanları: Fitopatoloji/Hububat Hastalıkları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1115
Faks: (312)3151531
E-posta: orhan.buyuk@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gayret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66, 06172, Yenimahalle/ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye 100 .Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 8.07.1989
Türkiye Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü 6.07.2011

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Büyük O., , , , , 2019. Türkiye'de mısırın kuzey yaprak yanıklığına neden olan Exserohilum turcicum [(Pass.) KJ Leonard & Suggs] ırkının tespiti. Società Italiana di Patologia Vegetale (S.I.Pa.V.) 2019, .
Turgay E B., Büyük O., Ölmez.F, Yıldırım A. F., 2016. İç Anadolu Bölgesinde Buğdayda Septorya yaprak lekesi hastalığının [Zymoseptoria tritici (Desm. Quaedvlieg & Crous)]yaygınlığının belirlenmesi ve moleküler tanılanması. Bitki koruma Bülteni , cilt: 56 sayı 3 .
Tunalı B., Berner D., Büyük O., Kansu B., 2015. Kekre Mücadelesinde Biyolojik Ajan olarak Boeremia exigua var . rhapontica Değerlendirilmesi. Biyolojik kontrol, 81 , sayfa 65-75.
Büyük O., Özer N., 2013. Hastalık şiddeti,Pektolitik Enzim ve Zearalenone Üretimi Açısından yerel Mısır Çeşitlerinin Fusarium verticilloides'e karşı Reaksiyonları. The Journal of Turkish Phytopathology, .
Berner D., Tunalı B., Yıldırım A., Büyük O., 2011. Mutual benefits through formalized international collaboration on biological control of weeds with plant pathogens. Tunisian Journal of Plant Protection, 6: 49-74..
Tunalı B., Nikol J., Büyük O., Uçkun Z., Erdurmuş D., 2008. Root and crown rot fungi associated with spring, facultative, and winter wheat in Turkey. plant diseases, 92-1299-1306.
TUNALI,B., NICOL, J., HODSON, D., UÇKUN, Z., ERDURMUŞ.D, Büyük O., HEKİMHAN, H., AKTAŞ, H., AKBUDAK, M.A., BAĞCI, S.A., 2008. Root and crown rot fungi associated with spring, facultative, and winter wheat in Turkey. Plant Disease, 92:1299-1306.
, Büyük O., , AŞKIN A., 2006. Fusarium Head Blight and Deaxynivalenol Accumilation of Wheat in Marmara Region and Reactions of wheat cultivars and Lines to F.graminearum veF. culmorum . PLANT PATHOLOGY, 5.
Tunali, B., Özseven, İ., Büyük O., ERDURMUŞ.D, Demirci, A., 2006. Fusarium head blight and Deoxynivalenol accumulation of wheat in Marmara region and reactions of wheat cultivars and lines to F. graminearum and F. culmorum. Plant Pathology, 5 (2): 150-156..
Nikol .J, Özseven İ., Büyük O., Hekimhan H., Tülek A., Yıldırım F., 2004. 2003 yılından sonra Türkiye–CIMYT işbirliği ile kök çürüklüğü ve nematod araştırmalarında ki gelişmeler. Annual Wheat Newsletter, Kansas State University, Volume: 50, s.172-176.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Büyük O., , , Babaroğlu E N., 2018. Ankara, Eskişehir ve Konya illerinde Göçerten hastalığı [Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx & Oliver var. tritici Walker]’nın yaygınlığı ve bazı buğday çeşitlerinin hastalığa reaksiyonları. Bitki Koruma Bülteni, 58/3.
Yıldırım A. F., Büyük O., Turgay E B., 2017. Buğdayda Embriyo Kararması ve Mücadele Olanakları. Harman TIME, Nisan 2017, Sayı 50. sayfa 72-74.
Büyük O., 2017. Türkiye’de önemli mısır (Zea mays L.) alanlarında Kuzey [Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs] ve Güney [Bipolaris maydis (Y.Nisk. & C. Miyake) Shoemaker] mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının yaygınlığı. Bitki Koruma Bülteni, 57/3.
Yıldırım A F., Büyük O., Ünal F., 2016. Marmara bölgesi mısır ıslah araştırmalarında geliştirilen genotiplerin sap ve koçan çürüklüğü hastalığına (Fusarium moniliforme) karşı reaksiyonlarının belirlenmesi . Bitki Koruma Bülteni , 56 (1): 97-113.
Büyük O., Özer N., 2012. Batı Karadeniz Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarında Koçan Çürüklüğü Etmeni Fusarium Verticillioidesin Zearalenone Oluşturma Durumu Üzerinde Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 52-4.
Büyük O., Erdurmuş D., Tunalı B., 2005. Hububat tohumluk sertifikasyonunda fungal hastalıkların önemi.. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Bildiriler ve Posterler. Adana, 9-11 Kasım 2005., .
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ünal F., Büyük O., Ertek T S., 2019. First Report of Rice Sheath Blight Disease Caused by Rhizoctonia solani AG-1 IA in Turkey.. II. Uluslararası Tarım Kongresi Bildiri Kitapcığı, 21-24 Kasım 2019, Ankara, s16.
Ünal F., , , Büyük O., , , 2018. Alternaria Species Isolated from Turfgrass Areas in Turkey. International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey, .
Araz A., Büyük O., Hekimhan, H., 2017. ORTA ANADOLU BÖLGESİNE BAĞLI ANKARA, KONYA VE ESKİŞEHİR İLİNDE 2013 VE 2014 YILLARINDA ARPA YAPRAK LEKESİ (Rhynchosporium commune (Zaffarano, Mcdonald&linde)] HASTALIĞININ YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ. II. Uluslararası katılımlı Iğdır Sempozyumu, 9-11 Ekim 2017, Iğdır-Türkiye., .
Kansu B., Büyük O., Aksu P., 2011. The determination of mycotoxin producing ability of some endophytic and pathogenic fusarium isolates from wheat samples in Turkey . 4'üncü Intarnational Congres on food And 2'ci Mediterranen Workshop on Mycotoxins and Toxigenic Fungi (12-14 October 2011, İstanbul-TUKEY, .
Tunalı B., Büyük O., Erdurmuş D., 2009. Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde Mısır Ekim Alanlarındaki Fungal Floranın Belirlenmesi ve Fusarium spp.’nin Deoxynivalenol Oluşturma Durumlarının İncelenmesi. III. Bitki Koruma Kongresi VAN., s.136.
Altıparmak, G., Büyük O., ERDURMUŞ.D, Tunali, B., 2009. Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi’ nde mısır ekim alanlarındaki fungal floranın belirlenmesi ve Fusarium spp.’nin deoxynivalenol oluşturma durumlarının incelenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Van, 136.
, Büyük O., Altıparmak G., Tunalı B., Erdurmuş D., 2007. Buğday ve Arpada Bazı Önemli Hastalıklarının Kontrolü İçin Ülkesel Dayanıklılık Islahı Çalışmaları. . Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Sayfa 336.
Nicol, J., Tunali, B., ERDURMUŞ.D, Büyük O., Hekimhan, H., Bağcı, S.A., Yıldırım, A.F., 2006. CIMMYT and Turkey’s international shuttle breeding program to develop wheat lines with fusarium crown rot and other soil borne pathogen resistances. The Global Fusarium Initiative for International Collaboration: A Strategic Planning Workshop; March 14 - 17, 2006, At CIMMYT, El Batán, Mexico, 110-116.
Nicol, J., Tunali, B., ERDURMUŞ.D, Büyük O., Hekimhan, H., Tülek, A., Yıldırım, A.F., Bağcı, S.A., 2005. The International Breeding Strategy for the Incorporation of Resistance in Bread Wheat Against the Soil Borne Pathogens (Dryland Root Rot and Cyst and Lesion Cereal Nematodes) Using Conventional and Molecular Tools. Wheat Production in Stressed Environments: Proceedings of the 7th International Wheat Conference, Mar del Plata, Argentina, pp.125-137.
ERDURMUŞ.D, Büyük O., , 2005. Hububat tohumluk sertifikasyonunda fungal hastalıkların önemi. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Bildiriler ve Posterler. Adana, 9-11 Kasım 2005, .
Tunalı, B, Erdurmuş, D, Özseven, İ, Büyük O., Araz A., 2004. Effects of Fungicides applied at anthesis on Fusarium head blight and Deoxynivalenol in wheat in Ankara and Sakarya provinces. 2nd International Symposium on Fusarium Head Blight.. Incorporating the 8th europen Fusarium Seminar Orlando. , Fusarium Seminar Orlando December 11-15. Volume: 2.
Tunalı B., Lomer C., Kodan M., Büyük O., Erdurmuş D., 2004. Süne (Eurygaster maura L.)’ye Karşı Beauveria bassiana (Balsamol, Vuillemin)’nın in Vitrodaki Etkileri Üzerinde Araştırmalar . I. Bitki Koruma Kongresi 8-10 Eylül Samsun , s. 31..
Tunali, B., ERDURMUŞ.D, Özseven, İ., Büyük O., Araz,A., 2004. Effects of fungicides applied at anthesis on Fusarium head blight and Deoxynivalenol in wheat in Ankara and Sakarya provinces. 2nd International Symposium on Fusarium Head Blight, Orlando, USA, .
Tunali, B., Özseven, İ., Büyük O., ERDURMUŞ.D, 2004. Fusarium head blight reactions and accumulation of Deoxynivalenol(DON) and effect on quality of wheat . 2nd International Symposium on Fusarium Head Blight, Orlando, USA, .
Tunali, B., Lomer, C., Kodan, M., Büyük O., ERDURMUŞ.D, 2004. Süne (Eurygaster maura L.)’ya karşı Beauveria bassiana (Balsamol, Vuillemin)’nın in-vitro’daki etkileri üzerindeki araştırmalar. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri,8-10 Eylül 2004, Samsun, .
Ünal F., Tülek S., , Büyük O., Çelik E., . Nigrospora Blight in Turfgrass Areas in Turkey . 1st International Molecular Plant Protection Congress Prooceding Book, 10-13 April 2019, Adana Turkey. , p:93.
Diğer Yayınlar
Turgay E B., Büyük O., 2016. Buğdayda Septorya Yaprak lekesi Hastalığı (Septoria tritici), 2016. Harman Time , .
, Ünal F., Araz A., , Büyük O., 2016. Serin İklim Tahıllarında kök ve kökboğazı hastalıklarının dünü,bugünü ve mücadelesi. kitap, 104 sayfa.
, , Ünal F., Büyük O., Evlice E., 2012. Çeltik Tarımı (bölüm yazarı ve editör)- Revizyon. Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı, Çiftçi Eğitim Serisi, 79 sayfa.
Sürek H., Kaçmaz N., Ünal F., Büyük O., Kepenekci İ., Evlice E., Karataş S., 2010. Çeltik Tarımı (Bölüm yazarı ve editör) . Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı, Çiftçi Eğitim Serisi, 58.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
İnsansız Hava Aracı İle İlaç Uygulamalarının Gerçekleştirilme İmkanları. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 130.552 TL 1.11.2020 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Bazı arpa genotiplerinin yaprak leke [Rhynchosporium commune (Zaffarano, McDonald&Linde)] hastalığına karşı reaksiyonlarının tarla koşullarında belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enst. Müd. ANKARA. (İşbirliği yapılan Enstitüler; Tarla Bitkileri Merk. Araşt. Enst. Müd., Geçit Kuşağı Tarımsal Araşt. Enst. Müd. Eskişehir). 55.000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında Geliştirilen Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalığına Neden olan Fusarium moniliforme’ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi .. 26.000 31.12.2019 Lider TAGEM
Marmara Bölgesi Mısır Islah Araştırmalarında Geliştirilen Genotiplerin Sap ve Koçan Çürüklüğü Hastalığına Neden olan Fusarium moniliforme’ye Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi . Mısır Araştırma Enstitüsü SAKARYA 26 000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Mandelik asit esterlerinin sentezlenmesi, insektisidal ve fungisidal aktivitelerinin belirlenmesi. İstanbul Kemerburgaz Üniveristesi 250.000 TL 25.09.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
İn Vivo Dihaploid ve Moleküler Markör Teknolojileri Kullanarak Mısırda (Zea mays L.) Kuzey Yaprak Yanıklığı (Exserohilum turcicum Pass.) Hastalığına Karşı Dayanıklı Katlanmış Hatların Geliştirilmesi. Agromar Tarım. Ürünleri A.Ş ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 60.000 22.09.2017 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Kuzey (Exserohilum turcicum (Pass)) ve Güney (Bipolaris maydis (Nisk.&M’yale) Mısır Yaprak Yanıklığı Hastalıklarının Patojenik Morfolojik Karakterizasyonu ve Moleküler Tanımlanması. Zirai Mücadele Merkez Arastırma Enstitüsü, Ankara 60.000 1.05.2017 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Septorya Yaprak Lekesi Etmeni (Zymoseptoria tritici Rob. ex. Desm)’ne Ait Bazı Popülasyonlarda Azole ve Strobilurin grubu Fungisitlere Karşı Direnç Oluşumunun belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA 40.000 2.01.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarında Göçerten Hastalığı Etmeninin (Gaeumannomyces graminis [Sacc.] Arx & Oliver var. titici [J.Walker]) Tespiti, Yaygınlığı ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Arastırma Enstitüsü Ankara 40.000 TL 31.12.2016 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA 30.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Arpa Ekiliş Alanlarında Arpa Yaprak Leke Hastalığı Rhynchosporium secalis [Oudem (J.J. Davis)]’in Patotiplerinin Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 26.000 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Buğdayda Kök ve Kökboğazı Hastalıklarına Karşı Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi, Uygun Yetiştirme Teknikleri ve Kimyasal Mücadelenin Belirlenmesi Projesi. Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi-KONYA 25.000 TL 31.12.2007 Yardımcı Araştırmacı TAGEM