Dr. Arzu AYDAR
Uzmanlık Alanları: Zirai Mücadele Makineleri ve İlaç Uygulama Teknikleri
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1423
Faks: 3151531
E-posta: arzu.aydar@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi:

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları 15.06.1992
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans 26.06.1995
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Doktora 28.11.2002

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
ingilizce 89 0 0 79

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Protected Cultivation of High Value Crops Course Institute of Agricultural Engineering, The Volcani Center, Bet Dagan, Israil 2.03.1998
Hardi International Spraying Course Danimarka 13.09.2000
Hardi International Spraying Course İspanya 1.07.2001

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye Ankara Tarım Makinaları Araştırma Görevlisi 1992-2002
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Zirai Mücadele Makinaları Mühendis 2002-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Aydar A., Sabahoğlu Y., Babaroğlu E N., Canhilal R., 2007. Aerial vs. Ground Applications for Sunn Pest Management. , .
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2014. Zirai Mücadele Makinalarının Ayar ve Kalibrasyonu. TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., Uzunok S., Atlamaz A., 2010. Elma Bahçelerinde Elma Karalekesi ?Venturıa Inaequalıs (Cke.) Wınt.? Hastalığı Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Hidrolik Bahçe Pülverizatörünün Biyolojik Performansının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 50/4/103-113.
Aydar A., Sabahoğlu Y., Zeki C., İşçi M., 2010. Elma bahçelerinde elma içkurdu ?Cydia pomonella (L.)? mücadelesinde yardımcı hava akımlı hidrolik bahçe pülverizatörünün biyolojik performansının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, .
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2017. Bitki Koruma Makinalarında Akıllı Pülverizasyon Teknolojisinin Kullanımı. 4. Ulusal Tarım Kongresi, 2017, Afyonkarahisar, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2017. Gece İlaç Uygulamaları. 4. Ulusal Tarım Kongresi, 2017, Afyonkarahisar, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., 2017. Pestisit Kullanımından Kaynaklı Su Kirliliği. 4. Ulusal Tarım Kongresi, 2017, Afyonkarahisar, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., 2017. Bitki Koruma Makinalarında Hava Akımının Kullanımı. 4. Ulusal Tarım Kongresi, 2017, Afyonkarahisar, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., Aksu P., 2017. Bağlarda İlaç Uygulamalarına Bağlı Kalıntı Durumu. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 2017, Sivas, .
Özdem A., Aydar A., Sabahoğlu Y., 2016. Ankara İlinde Salkım güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775) Lep.: Tortricidae]’nin uçuş aktivitesi ve zarar durumunun araştırılması. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016,Konya, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2015. Zararlı Organizmalarla Mücadelede Elektrostatik İlaçlama Tekniğinin Kullanımı. Ulusal Tarım Kongresi Bildiri Kitabı, Afyon, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2015. Yabancı Ot Mücadelesinde Kontrollü Damla Uygulamaları. Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., 2015. Dünya'da ve Türkiye'de Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı. Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., 2015. Bağlarda Düşük Hacim Uygulamaya Yönelik Teknolojiler. Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2013. Bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) uygulanmasında sürüklenme yönetimi. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2013. Patateste Hastalık ve Zararlı Mücadelesinde Pestisit Uygulama Teknikleri. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., Çilingir İ., 2013. Bitki koruma makineleri ve teknikleri açısından bitki koruma ürünlerinin yüzey sularına karışmasını azaltmaya yönelik stratejiler. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., 2013. SÜNE (Eurygaster spp. HEMIPTERA: SCUTELLERİDAE) MÜCADELESİNDE ETKİNLİĞE YARDIMCI HAVA AKIMININ ETKİSİ . 4. Uluslarasası Blimsel Sempozyum- Agrosym 2013, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., 2013. Patateste Bant Herbisit Uygulamaları. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu, .
Babaroğlu E N., Çilingir İ., Özkan M., Koçak E., Aydar A., Sabahoğlu Y., Yılmaz A., Dursun E., Kan M., Türkoğlu M., Ergül E., 2013. Süne [Eurygaster spp. (Heteroptera: Scutelleridae)] Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörünün Etkinliğinin Araştırılması. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi Bildirileri, 3-241-250.
Sabahoğlu Y., Aydar A., 2007. Tarimsal İlaçlamalarda Düşük Hacim Uygulamaları. Tarım İlaçları Kongresi Kitabı, .
Sabahoğlu Y., Aydar A., Yurtlu Y.B., 2001. Farklı Yüzeylerde Portakalın Sürtünme Katsayısının Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Kitabı, .
Diğer Yayınlar
Kaymak, S., Özdem A., Karahan A., Özercan B., Aksu P., Aydar A., Kodan M., Yılmaz A., Başaran M S., Asav Ü., Erdoğan P., Güler Y., 2015. Ülkemizde Zirai Mücadele Girdilerinin Değerlendirilmesi. Kitap, .
Başaran M S., Özkan M., Gözüaçık C., Duman M., Mutlu Ç., ölmez F., Aksoy E., Kepenekçi İ., Akbaş B., Babaroğlu E N., Velioğlu S., Yıldırım A F., Kodan M., Güllü M., Kaya E., Karaca V., Yılmaz E., Akın K., Arslan Z.F., Tülek A., Yılmaz A., Aydar A., Erdoğan C., 2011. Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Teknik talimat, TAGEM yayını 142 sayfa.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
İş Genişliği Artırılmış Arabalı Platformlu Sırt Pülverizatörü Tasarımı. TAGEM 152.000 TL 31.12.2022 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
İnsansız Hava Aracı İle İlaç Uygulamalarının Gerçekleştirilme İmkanları. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 130.552 TL 1.11.2020 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Bitki Koruma Ürünleri ile Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi için Ziraat Mühendislerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 160.000 avro 31.12.2019 Koordinatör AB Projesi
Bitki Koruma Ürünleri ile Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi için Ziraat Mühendislerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü € 160.000 31.12.2019 Koordinatör AB Projesi
Bağlarda Salkım Güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775) Lep.: Tortricidae] Mücadelesinde Düşük Hacim Uygulama Olanakları Üzerine Araştırma. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 31.12.2016 Lider TAGEM
Buğday Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Sürüklenmeyi Azaltan Memelerin İlaçlama Karakteristikleri ve Tutunma Etkinliğinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 17000 TL 30.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 15000 TL 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Süne Mücadelesinde Döner Diskli Memeli Tarla Pülverizatörünün Etkinliğinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 91800 TL 31.12.2009 Koordinatör TAGEM
Süne (Eurygaster spp. Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörünün Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 17200 TL 31.12.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Elma İçkurdu ?Cydia pomonella (L.)? Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı İki Bahçe Pülverizatörünün İlaç Uygulama Etkinliğinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi 278050 TL 31.12.2008 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Elma Bahçelerinde Elma içkurdu ?Cydia pomonella (L.)? ve Elma karalekesi hastalığı ?Venturia inaequalis (Cke.) Wint.?’nın Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Hidrolik Bahçe Pülverizatörünün Biyolojik Performansının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 28750 TL 31.12.2006 Lider TAGEM