Yasin Nazım ALPKENT
Uzmanlık Alanları: Entomoloji, İnsektisit Direnci, Toksikoloji
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1404
Faks: 0 312 315 15 31
E-posta: yasinnazım.alpkent@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gayret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 66, 06172 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Entomoloji 1.08.2006
Türkiye Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma (Y.Lisans) 20.08.2009

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 53 0 50

YAYINLAR
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Koçak E., Yılmaz A., Alpkent Y N., Ertürk S., 2018. Phosphine resistance to some coleopteran pests in stored grains across Turkey.. Integrated Protection of Stored Products IOBC-WPRS Bulletin, 130.
Koçak E., Yılmaz A., Alpkent Y N., Bilgin T.S., 2018. Phosphine Resistance Of Rusty Graın Beetle Cryptolestes ferrugineus (Coleoptera: Laemophloeidae) Populations in Turkey. . Scientific Papers, Series A. Agronomy, Vol. LXI, Issue 1, 286-290..
Alpkent Y N., O.Çağırgan, Yılmaz A., 2015. Pestisitlerin Mikroorganizmalar Tarafından Parçalanarak Ayrışma Ürününe Dönüştürülmesi. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 6(2): 7 – 14.
Erdoğan P., Barış A., Alpkent Y N., , 2014. Orta Anadolu bölgesinde Domateslerde zararlı olan Domates güvesi [Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin sürveyi ile popülasyon takibi. Bitki Koruma Bülteni , 54(3):255-265.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Koçak E., Yılmaz A., Schlipalius D., Alpkent Y N., Ertürk S., Atış A.E. , Coşkun B., 2019. Genetic structure of phosphine resistance and marker development in Sitophilus spp. (Coleoptera: Curculionidae) populations in Turkey. 1st International Molecular Plant Protection Congress, .
Koçak E., Schlipalius D., Yılmaz A., Alpkent Y N., Ertürk S., Atış AE., Coşkun B., 2019. Genetic structure of phosphine resistance and marker development in Sitophilus spp. (Coleoptera: Curculionidae) populations in Turkey. 1st International Molecular Plant Protection Congress, April 10-13 2019, Adana TURKEY, .
Koçak, E., Yılmaz, A., Alpkent Y N., Ertürk S., 2017. Türkiyede Depolanmış Hububatta Bazı Coleoptera Takımına Bağlı Zararlıların Fosfin Direnci . Conference of the IOBC(OILB-srop) Working Group on"Integrated Protection of Stored Products" , .
Koçak E., Yılmaz A., Alpkent Y N., Ertürk S., 2017. Phosphine resistance to some coleopteran pests in stored grains across Turkey.. Conference of the IOBC-wprs (OILB-srop) Working Group on “Integrated Protection of Stored Products” Ljubljana, Slovenia, 3-5 July 2017., p. 61. .
E.Koçak, Yaman M. O. , Yılmaz A., Alpkent Y N., 2017. Pest Resistance to Phosphine in Stored Grains. XXIV Konferencjı Naukowej Infrastruktura I Srodowısko Dobczyce., 26-28 czerwca, p. 32, .
Alpkent Y N., Çağırgan O., Yılmaz A., 2015. Pestisitlerin Mikroorganizmalar Tarafından Parçalanarak Ayrışma Ürününe Dönüştürülmesi. . 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. Bildiri Özeti Kitabı , 22.s..
Diğer Yayınlar
Kılıç G E., Özkaya Ö., Alpkent Y N., Ertürk S., Çağırgan, O., 2015. Usage possibilities of Beauveria bassiana (Bals.–Criv.) Vuill for control of parasite [Varroa destructor Anderson and Trueman (Parasitiformes: Varroidae)] on honeybees. 5th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS 9-11, September 2015, Ankara, Turkey p.83, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Ülkemiz Önemli Çilek Yetiştiricilik Alanlarındaki İki Noktalı Kırmızı Örümcek [Tetranychus urticae Koch, (Acari: Tetranychidae)] Popülasyonlarına Karşı Bazı Akarisit ve Sinerjistlerin Etkilerinin Belirlenmesi ve Direncin Moleküler Karakterizasyonu. ANKARA ÜNİVERSİTESİ 50000 31.12.2021 Yardımcı Araştırmacı Üniversite BAP
Antalya İli Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni (Botrytis cinerea Pers.)’nin Bazı Fungisitlere Karşı Direnç Durumlarının Microtitter Testi ve Moleküler Metotlarla Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA 35.000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
İşleme ve Depolamanın Şeftalide Kullanılan Bazı Pestisitlerin Kalıntı Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi . Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Ens. Müd. 22000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zarar Yapan Myzus persicae [(Sulzer) (Hemiptera:Aphididae)] Popülasyonlarının Neonikotinoidli ve Sentetik Piretroitli İnsektisit Karışımlarına Karşı Direnç Durumlarının ve Mekanizmalarının İncelenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 50.000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Antalya İli Örtüaltı Sebze Yetiştirilen Alanlarda Zararlı İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae (Koch) (Acarina : Tetranychidae) Popülasyonlarının Akarisitlere Karşı Direnç Seviyesi ve Mekanizmalarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Ankara 54.000 3.12.2018 Lider TAGEM
Türkiye’de depolanmış hububatta zarar yapan bazı böceklerde fosfin direncinin toksikolojik ve moleküler yöntemlerle belirlenmesi. TÜBİTAK 270.000TL 30.04.2018 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Domateste Erken Yaprak Yanıklığı Etmeni (Alternaria spp.)’ nin Bazı Fungisitlere Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 30.000 31.05.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM