Dr. Pelin AKSU
Uzmanlık Alanları: Gıda Kimyası, Pestisit Kalıntıları, AB ve Türkiye'de Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, Kromatografik metot geliştirme
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1410
Faks: 315 15 31
E-posta: pelin.aksu@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No. 66-68A Yenimahalle ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü- Lisans 17.07.1998
Türkiye Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü- Y.Lisans 17.08.2001
Türkiye Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü- Doktora 9.02.2007

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 74 0 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Kjeldahl Metodu ile Protein Analizi Ege Üniversitesi EBILTEM- İzmir 15.06.1999
AB ile uyumlaşma projesi (TR02-IB-AG-02) - Kalite Yönetimi Ankara 20.09.2005
POPs Pestisitlerin Envanterlerinin Belirlenmesi Ankara 20.04.2006
ICP-MS Teknolojisi ve Uygulamaları, HPLC, LC-MS/MS Sistemleri Crowne Plaza Ankara 9.03.2018 Redoks Lab Thermo Scientific
Gaz Kromatografisi teori ve uygulamaları II Ege Üniversitesi EBİLTEM-İzmir 20.07.1999
AB ile uyumlaşma projesi (TR02-IB-AG-02) - Pestisit Kalıntılarının Dosya Değerlendirilmesi Atina/Yunanistan, Ankara/Türkiye 25.05.2005
AB ile uyumlaşma projesi (TR02-IB-AG-02) - Pestisit Kalıntılarının GC/MS ile analizi eğitimi Atina/Yunanistan, Ankara/Türkiye 5.06.2005
AB ile uyumlaşma projesi (TR02-IB-AG-02) - MRL'lerin belirlenmesi Ankara 3.03.2005
AB ile uyumlaşma projesi (TR02-IB-AG-02) - Bitki koruma ürünlerinin risk değerlendirmesi Ankara 20.07.2005
AB ile uyumlaşma projesi (TR02-IB-AG-02) - Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasında pestisit kalıntılarının izlenmesi için gereksinimler Ankara 15.08.2005
AB ile uyumlaşma projesi (TR02-IB-AG-02) - Pestisit Kalıntılarının HPLC ile analizi eğitimi Ankara 10.09.2005

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Ege Üniversitesi Türkiye İzmir Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi 1999-2003
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Zirai Mücadele İlaçları Bölümü Araştırmacı 2003-2015
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Fizyoloji ve Toksikoloji Bölümü Araştırmacı 2015-2017
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Zirai Mücadele İlaçları ve Toksikoloji Bölümü Araştırmacı 2019-
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Zirai Mücadele İlaç, Alet ve Toksikoloji Bölümü Araştırmacı 2017-2019

YAYINLAR
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
P. Erdoğan, Aksu P., G.E. Kılınç, M. Kahyaoğlu, Babaroğlu E N., 2020. Investigation of formulation preparation of some plant extracts and determination of the effectiveness on Myzus persicae [(Sulzer, 1776) (Hem.:Aphididae)]. Journal of Bacteriology & Mycology, Volume 8 Issue 1.
P. Erdoğan, G.E. Kılınç, Aksu P., M. Kahyaoğlu, Babaroğlu E N., 2019. Investigation of formulation preparation of two plant extracts and determination of the effectiveness on Tetranycus urticae Koch.(Arachnida: Tetranychidae). Horticulture International Journal, 3(3): 160-164.
Velioğlu Y.S., Cönger E., Aksu P., Ergen-Fikirdeşici Ş., Yiğit Baltacı H. M., 2016. Ozonlu Suyla Yıkamanın domateslerde pestisit giderimi, askorbik asit ve renk üzerine etkileri. Gıda Dergisi, 41 (5), 337-344.
Ergen-Fikirdeşici Ş., Velioğlu Y.S., Aksu P., 2015. Study of Imidacloprid Degradation on Field-treated Tomatoes using Ozonation. Journal of AgriSearch, 2 (1), 33-39.
Conger E., Aksu P., Yigit N., Dokumacı S., Baloğlu Z., Burçak A. A., 2012. Bazı pestisitlerin sebzelerdeki kalıntı davranışlarının belirlenmesi üzerine çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 52 (3),15s.
Altundağ Ş., Karahan A., Aksu P., 2010. In vitro koşullarda Satureja cuneifolia Ten. uçucu yağının bazı buğday patojeni bakteriler üzerine antibakteriyel etkisinin araştırılması. Bitki Koruma Bülteni, 50(1): 25-33 s. .
Aksu P., Hışıl Y., 2005. Baharatların Antioksidatif Etkileri. Akademik Gıda Dergisi, 3 (13), 20-25 .
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Aktuğ Ü., Fırat T A., Aksu P., 2018. Acıbadem Ekstraktının Bazı Depo Zararlıları Üzerinde İnsektisidal Etkisi. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Aktuğ Ü., Fırat T A., Aksu P., Yılmaz A., 2018. The Impact of Fumigants Used on Agricultural Products in Warehouses. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Serim A. T., Asav Ü., Yigit N., Aksu P., Türkseven S., 2018. Effectiveness of various vegetative filter strips in preventing nicosulfuron runoff. International 18th European Weed Research Society Symposium, 21-23 June, Slovenya Ljubljana, (poster presantation). International 18th European Weed Research Society Symposium, .
Aksu P., Yılmaz A., Aktuğ Ü., 2018. Nanotechnological Applications in Agricultural Production. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Güdücü N., Aksu P., Güdücü H E., Recai İ., 2018. Pestisitlerin Çoklu Kalite Kontrol Analizlerinde Kolon Sıcaklığının Etkisi. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Güdücü H E., Doğan F., Güdücü N., Aksu P., 2018. Metal İçeren Bazı Pestisitlerin Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) ile Analizleri. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Fırat T A., Aksu P., Aktuğ Ü., 2017. The Effects of Solid Waste Usage on Stored Product Pests. VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, .
Demiröz D., Aksu P., Aktuğ Ü., 2017. Portakal Kabuğu Ekstraktının Şeftali Yaprakbiti [Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)] Üzerine Etkisinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, .
Aksu P., Yigit N., Güdücü H E., 2017. Maydanoz (Petroselinumcrispum [Mill.])’da Kurutmanın Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, .
Aydar A., Sabahoğlu Y., Aksu P., 2017. Bağlarda İlaç Uygulamalarına Bağlı Kalıntı Durumu. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 2017, Sivas, .
Demiröz D., Aksu P., Yılmaz A., 2016. Sebze Üretim Alanlarında Zarar Yapan Yaprak Biti Popülasyonlarının İnsektisit Karışımlarına Karşı Direnç Durumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya, .
Aksu P., Cönger E., Yigit N., Dokumacı S., Burçak A.A., 2016. Ankara ve Kırıkkale bağ alanlarında kullanılan bazı pestisitlerin kalıntı davranışlarının belirlenmesi üzerine çalışmalar. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya, .
Yigit N., Aksu P., 2016. Bitkisel Ürünlere Uygulanan Kurutma İşleminin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya, .
Aksu P., Yigit N., Yılmaz A., 2015. Biyosidal Ürünler ve Kalıntı. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi BİLDİRİ KİTABI, .
Ergen-Fikirdeşici Ş., Altındağ A., Velioğlu Y.S., Aksu P., 2014. The effects of ozone treatment on chlorpyrifos degradation and toxicity. International Conference of Young Scientists Advances in Botany and Ecology, 2014, .
Aksu P., 2014. Ülkemizde Pestisitlerin Kullanımı, Yasal Düzenlemeler ve Kalıntıları. Kalıcı Organik Kirleticiler* ( POPs) Farkındalık Çalıştayı: Seralarda Ve Diğer Çevresel Ortamlarda Pestisit Ve POPs Kalıntıları konulu Çalıştay, 10-12 Mart 2012, Kuşadası/Aydın, .
Kahyaoğlu M., Aksu P., 2013. Patates tohumunda pestisit kullanımı, sorunlar, çözüm önerileri ve kalıntıları. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu, 04-07 Kasım 2013, Ankara, .
Kansu B., Büyük O., Aksu P., 2011. The determination of mycotoxin producing ability of some endophytic and pathogenic fusarium isolates from wheat samples in Turkey . 4'üncü Intarnational Congres on food And 2'ci Mediterranen Workshop on Mycotoxins and Toxigenic Fungi (12-14 October 2011, İstanbul-TUKEY, .
Yigit N., Bayhan Öktem A. , Aksu P., 2008. Gıdalarda Pestisit Kalıntı Analizlerinde Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (HPLC)'nin Kullanımı,. Türkiye 10. Gıda Teknolojisi Kongresi Bildirileri, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum (poster bildirisi), .
Aksu P., Kahyaoğlu M., Hışıl Y., 2005. Effect of Adjuvant on Pesticide Residue on Tomatoes. 4th MGPR International Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries and MGPR Annual Meeting, 21-24 Eylül 2005, Kuşadası-Aydın/TÜRKİYE (sözlü bildiri)., .
Esmer Ö.K., Aksu P., 2005. Some properties and use of PLA (polylactate) as a food packaging material. 1st International Food and Nutrition Congress, Food Safety and Quality through the food chain: Farm to fork, İstanbul, 15-18 June, 2005 (poster bildirisi), .
Burçak A.A., Delen N., Aksu P., 2003. Yaş ve kuru üzümlerde bazı pestisit kalıntılarının kromatografik yöntem ile saptanması. IV. Ulusal Kromatografi Kongresi Ankara, 17-19 Eylül 2003. Özet kitabı (sözlü bildiri), 45., .
Hışıl Y., Burçak A.A., Aksu P., 2003. Ülkemizde pestisit kalıntılarının saptanmasında kullanılan kromatografik yöntemler. IV. Ulusal Kromatografi Kongresi Ankara, 17-19 Eylül 2003. Özet kitabı (poster bildirisi), 66, .
Aksu P., Hışıl Y., 2002. Süperkritik-CO2 Ekstraksiyonu ile Elde Edilmiş Biberiye Ekstraktlarının Ayçiçek Yağında Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması. Türkiye 7. Gıda Teknolojisi Kongresi Bildirileri, 22-24 Mayıs 2002, Ankara (sözlü bildiri), 65-72., .
Hışıl Y., Aksu P., Demirel N.N., 2002. Zeytin Karasuyunun Fenolik Bileşiklerinin HPLC ile Analizi. III.Ulusal Kromatografi Kongresi Bildirileri, 19-21 Haziran 2002, Isparta (sözlü bildiri), 96-105., .
Aksu P., Hışıl Y., 2001. Süperkritik Akışkan Kromatografisi. II. Ulusal Kromatografi Kongresi Bildirileri, 6-8 Haziran 2001, Kırıkkale (poster bildirisi), .
Aksu P., Hışıl Y., 2000. Supercritical-CO2 Extraction of Rosemary. Blacksea and Asian Food Technology Symposium- Food 2000, 12-16 Ekim 2000, Ankara (poster bildirisi), .
Aksu P., Hışıl Y., . Investigation of Antioxidant Activity of Rosemary Extract obtained by Supercritical-CO2 Extraction in Sunflower oil. 8. Meeting on Supercritical Fluids. 14-17 March 2002, Fransa (poster bildirisi)., .
Aksu P., Hışıl Y., İsfendiyaroğlu M., . Çeşme Damla Sakızı Uçucu Bileşenlerinin Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi ile Analizi. II. Ulusal Kromatografi Kongresi Bildirileri, 6-8 Haziran 2001, Kırıkkale (sözlü bildiri), 23-34., .
Diğer Yayınlar
Aksu P., Yigit N., 2018. Pestisit Kalıntıları. Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele (Ed. Nevzat BİRİŞİK) (kitap- bölümü), .
Kaymak, S., Özdem A., Karahan A., Özercan B., Aksu P., Aydar A., Kodan M., Yılmaz A., Başaran M S., Asav Ü., Erdoğan P., Güler Y., 2015. Ülkemizde Zirai Mücadele Girdilerinin Değerlendirilmesi. Kitap, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
İşleme ve Depolamanın Şeftalide Kullanılan Bazı Pestisitlerin Kalıntı Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi . Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Ens. Müd. 22000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Kültür Mantarı [Agaricus bisporus (Lange) Singer author]’na Uygulanan Kurutma İşleminin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 25000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Havuçta Kök ve Kök Çürüklüğüne Sebep Olan Alternaria spp’ nin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu, Toksinleri ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Kurumu 37,000 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi’nde Avrupa Sünesi [(Eurygaster maura L.) Hemiptera: Scutelleridae] mücadelesinde tahmin uyarı modelinin geliştirilmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 150000 TL 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi. TÜBİTAK MAM – TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 29.12.2017 Alt Proje Lideri TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Maydanoz (Petroselinum crispum [Mill.]) ve Nane [Mentha piperita L.] Bitkilerinde Kurutma İşleminin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 31,000 30.12.2016 Alt Proje Lideri TAGEM
Vegetatif Filtre Şeridi Uygulamasının Mısırda Kullanılan Rimsulfuron ve Nicosulfuron’un Ani Yağışlarla Taşınmasına Etkisi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 276.000 1.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Pestisit Kalıntılarının Ozonla Azaltılması Üzerinde Bir Araştırma (TÜBİTAK 110 O 201). Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Ankara Üniversitesi 163,849 15.03.2013 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Meyve ve Sebzelerde Bazı Aktif Maddelerin Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Amacıyla İç Anadolu Bölgesinde Kalıntı Çalışmaları. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 127.000 31.12.2010 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Yaş meyve ve sebzelerde çoklu kalıntı analiz metodu ile pestisit kalıntılarının izlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 28.000 31.03.2009 Lider TAGEM
Meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntılarının tayininde Gaz Kromatografisi/Kitle Spektrometresi (GC/MS) ile çoklu kalıntı analiz yönteminin geliştirilmesi (Doktora). Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 31.850 31.12.2007 Lider TAGEM
Pestisitlerin Aktif Madde Miktarına Yönelik Tayin Yönteminde Gaz Kromatografik (GC) Şartların Belirlenmesi. Uluslararası Atom Energisi Kurumu (IAEA) 4,000 $ 1.01.2007 Yardımcı Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı
Süperkritik CO2 ekstraksiyonu ile elde edilmiş biberiye ekstraktlarının ayçiçek yağında antioksidan aktivitesinin araştırılması (99/MÜH/017) (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Müh. Fak. Araştırma Fon Saymanlığı 13.000 17.09.2001 Lider Üniversite BAP