Dr. Nuran YİĞİT
Uzmanlık Alanları: Tarımsal Ürünlerde Pestisit Kalıntıları, Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması, Kromatografik Analizler
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1413
Faks: 0312 315 15 31
E-posta: nuran.yigit@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gayret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No: 66, 06172 Yenimahalle, Ankara

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (Lisans) 3.07.2002
Türkiye Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Besin Analizleri ve Beslenme Bölümü (Tezli Yüksek Lisans) 30.09.2009
Türkiye Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Kimya Öğretmenliği (Tezsiz Yüksek Lisans) 23.02.2004
Türkiye Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü (Doktora) 4.02.2021

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 73 0 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Twinning Projesi HPLC Eğitimi Ankara 1.10.2005
Proje Hazırlama Yazma ve Yürütme Eğitimi Ankara Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Fakültesi 20.02.2015

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Ens. Türkiye Ankara Mücadele İlaçları Bölümü Kimyager 2005-2015
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Zirai Mücadele İlaç, Alet ve Toksikoloji Bölümü Araştırmacı 2017-
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Ens. Türkiye Ankara Fizyoloji ve Toksikoloji Bölümü Kimyager 2015-2017

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yigit N., Velioglu, Y.S., 2019. Effects of Processing and Storage on Pesticide Residues in Foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, .
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yigit N., Bayhan Öktem A. , Yentür G., 2012. Bazı Meyve ve Sebzelerde Pestisit Kalıntılarının Analizinde Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile Çoklu Kalıntı Analiz Metodunun Geliştirilmesi. Bitki Koruma Bülteni, 52 (4):375-394.
Conger E., Aksu P., Yigit N., Dokumacı S., Baloğlu Z., Burçak A. A., 2012. Bazı pestisitlerin sebzelerdeki kalıntı davranışlarının belirlenmesi üzerine çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 52 (3),15s.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Serim A. T., Asav Ü., Yigit N., Aksu P., Türkseven S., 2018. Effectiveness of various vegetative filter strips in preventing nicosulfuron runoff. International 18th European Weed Research Society Symposium, 21-23 June, Slovenya Ljubljana, (poster presantation). International 18th European Weed Research Society Symposium, .
Aksu P., Yigit N., Güdücü H E., 2017. Maydanoz (Petroselinumcrispum [Mill.])’da Kurutmanın Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, .
Yigit N., Aksu P., 2016. Bitkisel Ürünlere Uygulanan Kurutma İşleminin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya, .
Aksu P., Cönger E., Yigit N., Dokumacı S., Burçak A.A., 2016. Ankara ve Kırıkkale bağ alanlarında kullanılan bazı pestisitlerin kalıntı davranışlarının belirlenmesi üzerine çalışmalar. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya, .
Aksu P., Yigit N., Yılmaz A., 2015. Biyosidal Ürünler ve Kalıntı. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi BİLDİRİ KİTABI, .
Yigit N., Bayhan Öktem A. , Aksu P., 2008. Gıdalarda Pestisit Kalıntı Analizlerinde Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (HPLC)'nin Kullanımı,. Türkiye 10. Gıda Teknolojisi Kongresi Bildirileri, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum (poster bildirisi), .
Diğer Yayınlar
Aksu P., Yigit N., 2018. Pestisit Kalıntıları. Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele (Ed. Nevzat BİRİŞİK) (kitap- bölümü), .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Çileklerdeki Bazı Pestisit Kalıntıları Üzerine İşleme ve Depolamanın Etkisi. Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği 17500 31.12.2021 Lider Üniversite BAP
İşleme ve Depolamanın Şeftalide Kullanılan Bazı Pestisitlerin Kalıntı Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi . Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Ens. Müd. 22000 31.12.2019 Lider TAGEM
Kültür Mantarı [Agaricus bisporus (Lange) Singer author]’na Uygulanan Kurutma İşleminin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 25000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi. TÜBİTAK MAM – TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 29.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Maydanoz (Petroselinum crispum [Mill.]) ve Nane [Mentha piperita L.] Bitkilerinde Kurutma İşleminin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 31,000 30.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Vegetatif Filtre Şeridi Uygulamasının Mısırda Kullanılan Rimsulfuron ve Nicosulfuron’un Ani Yağışlarla Taşınmasına Etkisi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 276.000 1.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Meyve ve Sebzelerde Bazı Aktif Maddelerin Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Amacıyla İç Anadolu Bölgesinde Kalıntı Çalışmaları. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 127.000 31.12.2010 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bazı Meyve ve Sebzelerde Pestisit Kalıntılarının Analizinde Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile Çoklu Kalıntı Analiz Metodunun Geliştirilmesi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 31000 31.12.2009 Alt Proje Lideri Kalkınma Bakanlığı
Yaş meyve ve sebzelerde çoklu kalıntı analiz metodu ile pestisit kalıntılarının izlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 28.000 31.03.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM