Gamze ERDURMUŞ
Uzmanlık Alanları: Fitopatoloji, Toksikoloji, Ekotoksikoloji, Bitki Hastalıklarında Fungusit Direnci
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1405
Faks: 0 312 315 15 31
E-posta: gamze.erdurmus@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 66, 06172 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma (Yüksek Lisans) 6.06.2008
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma (Lisans) 6.06.2006

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 66

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Primer design for PCR based detection and diagnostics using Web-software Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 15.06.2014 Türkiye Fitopatoloji Derneği

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Fizyoloji ve Toksikoloji Mühendis 2011 - Devam ediyor

YAYINLAR
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Erdurmuş G., Demiröz D., Yılmaz A., 2017. Pestisitlerin Ruhsatlandırılmasında Kullanılan Ekotoksikolojik Kriterler . . XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri. UKECEK , Sayfa 533., .
Erdurmuş G., CANPOLAT S., Tülek S., 2016. Domateste Erken Yaprak Yanıklığı hastalığı etmeni (Alternaria spp.)’ nin Azoxystrobin’ e karşı duyarlılığının belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA., Sayfa 691.
Erdurmuş G., Dolar F.S., 2016. Sarımsakta Fungal Etmenlerin Neden Olduğu Kök ve Kök Boğazı Hastalıkları. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA. , Sayfa 690.
Erdurmuş G., Yılmaz A., Demiröz D., . DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI ETMENİNDE (Alternaria alternata) AZOXYSTROBİN VE MANCOZEBE KARŞI DİRENCİN BELİRLENMESİ. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongre Özet Kitabı, Sayfa 363.
Diğer Yayınlar
Yılmaz A., Erdurmuş G., Elibüyük E A., Koca.E, 2018. Zararlı Organizmaların Pestisitlere Karşı Direnç Geliştirmesi Ve Direnç Yönetimi(Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele, Ed: Nevzat BİRİŞİK). , .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Bağlarda Külleme etmeni Erysiphe necator Schwein’in QoI (Quinone outside Inhibitor) ve DMI (Demethylation Inhibitor) Grubu Fungisitlere Karşı Oluşturduğu Direncin Belirlenmesi (Doktora). Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 58.000 31.12.2025 Lider TAGEM
Türkiye’de Bal Arıları ve Bazı Yabani Arılarda Ölümlere Neden Olan Hastalıkların ve Toksikolojik Etkenlerin Araştırılması. Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 1.500.000TL 31.12.2021 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Antalya İli Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni (Botrytis cinerea Pers.)’nin Bazı Fungisitlere Karşı Direnç Durumlarının Microtitter Testi ve Moleküler Metotlarla Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA 35.000 31.12.2019 Lider TAGEM
Kültür Mantarı [Agaricus bisporus (Lange) Singer author]’na Uygulanan Kurutma İşleminin Pestisit Kalıntıları Üzerine Etkisinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 25000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zarar Yapan Myzus persicae [(Sulzer) (Hemiptera:Aphididae)] Popülasyonlarının Neonikotinoidli ve Sentetik Piretroitli İnsektisit Karışımlarına Karşı Direnç Durumlarının ve Mekanizmalarının İncelenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 50.000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Antalya İli Örtüaltı Sebze Yetiştirilen Alanlarda Zararlı İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae (Koch) (Acarina : Tetranychidae) Popülasyonlarının Akarisitlere Karşı Direnç Seviyesi ve Mekanizmalarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Ankara 54.000 3.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Domateste Erken Yaprak Yanıklığı Etmeni (Alternaria spp.)’ nin Bazı Fungisitlere Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 30.000 31.05.2016 Lider TAGEM