Duygu DEMİRÖZ
Uzmanlık Alanları: Fizyoloji ve Toksikoloji,Entomoloji, İnsektisit Direnci
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1407
Faks: 0312 315 15 31
E-posta: duygu.demiroz@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 Yenimahalle ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 6.06.2004
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma (Yüksek Lisans) 6.06.2008

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 58

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Fitopatoloji Mühendis 2011-2013
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Fizyoloji ve Toksikoloji Mühendis 2013-devam ediyor

YAYINLAR
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Atış AE., Demiröz D., Yılmaz A., Özel E., Coşkun B., Ergül A., 2021. Spinosada Maruz Kalmış Domates Yaprak Güvesi [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nde İfadesi Değişen Genlerin Transkriptom Temelli Tespiti. 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, 24-28 Ağustos 2021, Bolu, Türkiye, .
Atış AE., Demiröz D., Yılmaz A., 2019. Diamide insecticide resistance in tomato leafminer, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) from Antalya, Turkey . 1st International Molecular Plant Protection Congress, April 10-13 2019, Adana TURKEY, .
Demiröz D., Aksu P., Aktuğ Ü., 2017. Portakal Kabuğu Ekstraktının Şeftali Yaprakbiti [Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)] Üzerine Etkisinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, .
Erdurmuş G., Demiröz D., Yılmaz A., 2017. Pestisitlerin Ruhsatlandırılmasında Kullanılan Ekotoksikolojik Kriterler . . XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri. UKECEK , Sayfa 533., .
Demiröz D., Aksu P., Yılmaz A., 2016. Sebze Üretim Alanlarında Zarar Yapan Yaprak Biti Popülasyonlarının İnsektisit Karışımlarına Karşı Direnç Durumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya, .
Erdurmuş G., Yılmaz A., Demiröz D., . DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI ETMENİNDE (Alternaria alternata) AZOXYSTROBİN VE MANCOZEBE KARŞI DİRENCİN BELİRLENMESİ. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongre Özet Kitabı, Sayfa 363.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Domates Güvesi, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) İnsektisit Direncinin Karakterizasyonu, Metabolik Dirençte Rol Oynayan Aday Genlerin Belirlenmesi ve Direnç Yönetiminde İnsektisit Karışımlarının Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 31.200,00 TL 1.03.2021 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Domates güvesi (Tuta absoluta) (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)'nin Biyolojik Mücadelesinde Kullanılan Bacillus thrungiensis var kurstaki HD73 Irkının Üretim Koşullarının Optimizasyonu ve Ticari Formülasyonunun Hazırlanarak Kitle Üretimi. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 745.093,00 1.09.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Antalya İli Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni (Botrytis cinerea Pers.)’nin Bazı Fungisitlere Karşı Direnç Durumlarının Microtitter Testi ve Moleküler Metotlarla Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA 35.000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zarar Yapan Myzus persicae [(Sulzer) (Hemiptera:Aphididae)] Popülasyonlarının Neonikotinoidli ve Sentetik Piretroitli İnsektisit Karışımlarına Karşı Direnç Durumlarının ve Mekanizmalarının İncelenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 50.000 31.12.2018 Lider TAGEM
Antalya İli Örtüaltı Sebze Yetiştirilen Alanlarda Zararlı İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae (Koch) (Acarina : Tetranychidae) Popülasyonlarının Akarisitlere Karşı Direnç Seviyesi ve Mekanizmalarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Ankara 54.000 3.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Domateste Erken Yaprak Yanıklığı Etmeni (Alternaria spp.)’ nin Bazı Fungisitlere Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 30.000 31.05.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM