Dr. Abdullah YILMAZ
Uzmanlık Alanları: İnsektisit direnci, Pestisitler, Halk Sağlığı ve Depo Zararlıları Mücadelesi, Simulium
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1401
Faks: 03123151531
E-posta: abdullah.yilmaz@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gayret Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 66, 06172 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 1.01.1992
Türkiye Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Bitki Koruma (Entomoloji) 3.06.2002
Türkiye Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Biyoteknoloji (İnsektisit Direncinin Moleküler Tanısı) 9.02.2018

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 58 58 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Twinning Project (Avrupa Birliği Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırmasında Dosya Değerlendirmesi) Ankara 31.12.2006
Twinning Project (AB Biyosidal Ürünlerin Ruhsatlandırılmasında Dosya Değerlendirmesi)) Ankara 31.12.2008
Primer design for PCR based detection and diagnostics using Web-software Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 15.06.2014
Depo Zararlılarında Fosfine Karşı Toksikolojik ve Genetik Direnç Queensland Üniversites/Ecosciences Precinct/ Avustralya 1.07.2015

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Sağlık Bakanlığı (Sağlık Müdürlüğü) Türkiye Erzurum Çevre Sağlık Şb. Çevre Sağlık Teknisyeni 1988-1993
Sağlık Bakanlığı (Sağlık Müdürlüğü) Türkiye Konya Çevre Sağlık Şb. Çevre Sağlık Teknisyeni 1993-1996
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Fizyoloji ve Toksikoloji Ziraat Y. Mühendisi 1997-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Koçak, E., Schlipalius, D. , Kaur, R., Tuck, A. , Ebert, P., Collins, P. , Yılmaz A., 2015. Determining phosphine resistance in rust red flour beetle, Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera : Tenebrionidae) populations from Turkey. Turkish Journal of Entomology, 39 (2):129-136..
Yılmaz A., Demircioğlu, A. , Yeşilöz, H., 2010. Kapadokya bölgesinde Simulium spp (Diptera: Simuliidae) Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar.. Ekoloji, 19, 77, 107-112 .
Yılmaz A., Yeşilöz H., Demircioğlu A., 2010. Control with the Biological Larvacide Bacillus thuringiensis var. israelensis in the Middle Kızılırmak River of Cappadocia, Turkey . 4th International Simuliidae Symposium, October 12-15, 2010 in Antalya, Turkey., .
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Koçak E., Yılmaz A., Alpkent Y N., Ertürk S., 2018. Phosphine resistance to some coleopteran pests in stored grains across Turkey.. Integrated Protection of Stored Products IOBC-WPRS Bulletin, 130.
Koçak E., Yılmaz A., Alpkent Y N., Bilgin T.S., 2018. Phosphine Resistance Of Rusty Graın Beetle Cryptolestes ferrugineus (Coleoptera: Laemophloeidae) Populations in Turkey. . Scientific Papers, Series A. Agronomy, Vol. LXI, Issue 1, 286-290..
Ertürk S., Yılmaz A., Fırat T A., Alkan M., 2017. Trans-Anethole ve Karbondioksit karışımının Rhyzopertha dominica (Fab.), Tribolium castaneum (Herbst) ve Sitophilus oryzae (L.)’ye karşı fümigant etkisi . Bitki Koruma Bülteni, 57(3):391-400.
Yılmaz A., 2016. Bitki Koruma Ürünlerinin Etkili Ve Güvenli Kullanımı.. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi,, Şubat, S.44-46..
Yılmaz A., 2016. Pestisitlerin Tarım Alanında Kullanımları. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji Dergisi, 2(2):43-9.
Ertürk S., Yılmaz A., 2015. Tarla Fareleri [Microtus spp. (Rodentia: Muridae)] ve Mücadele Yöntemleri. TÜRKTOB, 16:48-50.
Alpkent Y N., O.Çağırgan, Yılmaz A., 2015. Pestisitlerin Mikroorganizmalar Tarafından Parçalanarak Ayrışma Ürününe Dönüştürülmesi. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 6(2): 7 – 14.
BAĞCI F., Yılmaz A., Ertürk S., 2014. Ankara ili hububat depolarında bulunan zararlı böcek türleri. Bitki Koruma Bülteni, 54(1):69-78.
Yılmaz A., 2012. Depolarda Fare ve Sıçanlarla Mücadele Yöntemleri. . TÜRKTOB, 2(48-49).
Yılmaz A., Bağcı F., 2011. Depolanmış Ürün Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri. Tarım Türk Dergisi, 27:90-93.
Yılmaz A., 2010. Tarla Fareleri (Microtus spp.) ve Mücadele Yöntemleri. Tarım Türk Dergisi, 21:90-93 .
Yılmaz A., İnci A. , Tunçbilek A.Ş., Yeşilöz H., Koçak O. , Şirin Ü. , İça A., Yıldırım A., Demircioğlu A., Düzlü Ö., 2007. Orta Kızılırmak Havzasında (Simulium lineatum (Diptera: Simuliidae) İstilası.. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 4(2) 91-95.
Yılmaz A., Elmalı M. , 2002. Değişik fasulye çeşitlerinde fasulye tohum böceği [ (Acanthoscelides obtectus (Say) (Col.: Bruchidae)] nin gelişme ve çoğalması. . Bitki Koruma Bülteni, 42(1-4):35-52.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Atış AE., Demiröz D., Yılmaz A., Özel E., Coşkun B., Ergül A., 2021. Spinosada Maruz Kalmış Domates Yaprak Güvesi [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nde İfadesi Değişen Genlerin Transkriptom Temelli Tespiti. 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, 24-28 Ağustos 2021, Bolu, Türkiye, .
Koçak E., Yılmaz A., Schlipalius D., Alpkent Y N., Ertürk S., Atış A.E. , Coşkun B., 2019. Genetic structure of phosphine resistance and marker development in Sitophilus spp. (Coleoptera: Curculionidae) populations in Turkey. 1st International Molecular Plant Protection Congress, .
Koçak E., Schlipalius D., Yılmaz A., Alpkent Y N., Ertürk S., Atış AE., Coşkun B., 2019. Genetic structure of phosphine resistance and marker development in Sitophilus spp. (Coleoptera: Curculionidae) populations in Turkey. 1st International Molecular Plant Protection Congress, April 10-13 2019, Adana TURKEY, .
Atış AE., Demiröz D., Yılmaz A., 2019. Diamide insecticide resistance in tomato leafminer, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) from Antalya, Turkey . 1st International Molecular Plant Protection Congress, April 10-13 2019, Adana TURKEY, .
Yılmaz A., 2018. Rodentisitlerde Direnç Gelişimi. 4.Uluslararası Biyosidal Kongresi, 25-29 Mart 2018 Antalya,, Bildiri Kitabı, s. 57. .
Aktuğ Ü., Fırat T A., Aksu P., Yılmaz A., 2018. The Impact of Fumigants Used on Agricultural Products in Warehouses. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Aksu P., Yılmaz A., Aktuğ Ü., 2018. Nanotechnological Applications in Agricultural Production. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Koçak E., Yılmaz A., Alpkent Y N., Ertürk S., 2017. Phosphine resistance to some coleopteran pests in stored grains across Turkey.. Conference of the IOBC-wprs (OILB-srop) Working Group on “Integrated Protection of Stored Products” Ljubljana, Slovenia, 3-5 July 2017., p. 61. .
Yılmaz A., Koçak E., 2017. Phosphine resistance in the lesser grain borer, Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrychidae) populations from Turkey. Conference of the IOBC-wprs (OILB-srop) Working Group on “Integrated Protection of Stored Products” Ljubljana, Slovenia, 3-5 July 2017., 62.
E.Koçak, Yaman M. O. , Yılmaz A., Alpkent Y N., 2017. Pest Resistance to Phosphine in Stored Grains. XXIV Konferencjı Naukowej Infrastruktura I Srodowısko Dobczyce., 26-28 czerwca, p. 32, .
Erdurmuş G., Demiröz D., Yılmaz A., 2017. Pestisitlerin Ruhsatlandırılmasında Kullanılan Ekotoksikolojik Kriterler . . XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri. UKECEK , Sayfa 533., .
Demiröz D., Aksu P., Yılmaz A., 2016. Sebze Üretim Alanlarında Zarar Yapan Yaprak Biti Popülasyonlarının İnsektisit Karışımlarına Karşı Direnç Durumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya, .
Yılmaz A., Koçak E., 2016. Proteazların İnsektisit Olarak Kullanılması. III. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu Özet Kitapçığı, 10-13 Kasım 2016, s.18.
Yılmaz A., 2016. İnsektisitlerde Direnç Gelişimi. 3.Uluslararası Biyosidal Kongresi 22-25 Kasım 2016/Antalya, Elektronik özet.
Aksu P., Yigit N., Yılmaz A., 2015. Biyosidal Ürünler ve Kalıntı. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi BİLDİRİ KİTABI, .
Yılmaz A., 2015. Biyosidal Ürünler ve Ara Ürünler. . Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi Çeşme-İzmir, .
Alpkent Y N., Çağırgan O., Yılmaz A., 2015. Pestisitlerin Mikroorganizmalar Tarafından Parçalanarak Ayrışma Ürününe Dönüştürülmesi. . 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. Bildiri Özeti Kitabı , 22.s..
Yılmaz A., Uslu M., Şirin Ü., 2014. Konya-Beyşehir Bölgesinde Simulium spp. (Diptera: Simuliidae) Salgını ve Mücadelesi.. II. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu 06-09 Kasım 2014 Antalya., .
Babaroğlu E N., Çilingir İ., Özkan M., Koçak E., Aydar A., Sabahoğlu Y., Yılmaz A., Dursun E., Kan M., Türkoğlu M., Ergül E., 2013. Süne [Eurygaster spp. (Heteroptera: Scutelleridae)] Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörünün Etkinliğinin Araştırılması. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi Bildirileri, 3-241-250.
Yılmaz A., 2013. Kemirgenlerde Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) ve Direnç. . 1. Ulusal Vektör Mücadelesi Sempozyumu, -10 Mart 2013 Antalya , Bildiri Kitapçığı S.44-47..
Yılmaz A., Yeşilöz H., Demircioğlu A., 2010. Kapadokya bölgesinde Simulium spp (Diptera: Simuliidae) salgınının bölge turizmine etkileri. . I.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 27-30 Mayıs 2010, , Nevşehir. , s.13-22.
Yılmaz A., İnci A., Tunçbilek A.Ş., Yeşilöz H., Koçak O., Şirin Ü., İça A., Yıldırım A., Demircioğlu A., Düzlü Ö., 2010. An Outbreak of Black Fly (Simulium lineatum Diptera: Simuliidae) in Central Basin of Kızılırmak River.. 4th International Simuliidae Symposium October 12-15, 2010 in Antalya, Turkey., .
Yılmaz A., Yeşilöz H., Demircioğlu A., 2009. Kapadokya Bölgesinde Simulium spp (Diptera:Simuliidae) Mücadelesi.. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Özet Kitabı 7-10 Ekim 2009, S.127.
Yılmaz A., Yeşilöz H., Demircioğlu A., 2009. Kapadokya Bölgesinde Simulium spp (Diptera:Simuliidae) Salgınının Değerlendirilmesi.. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Özet Kitabı 7-10 Ekim 2009, , Sayfa 126..
Yılmaz A., Asaroğlu M., Fassold E. , 2007. Bitki Koruma Ürünleri Ve Biyosidal Ürünleri. Tarım İlaçları Kongre Ve Sergisi.25-26 Ekim 2007 Ankara, Bildiriler, , Sayfa 320-329. .
Yılmaz A., İnci A., Tunçbilek A.Ş., Yeşilöz H., Koçak O., Şirin Ü., İça A., Yıldırım A., Demircioğlu A., Düzlü Ö., 2007. Orta Kızılırmak Havzasında Karasinek (Diptera:Simuliidae) istilası. XV. ulusal parazitoloji Kongresi. 18-23 Kasım 2007 Kayseri-Ürgüp, Bildiriler, , Sayfa 155-156.
Yılmaz A., 2006. Türkiye de Yaban Domuzu (Sus scrofa L.) zararı ve mücadelesi.. 57 th annual meeting of the european association for animal production in Antalya,Turkey , .
Yılmaz A., Asaroğlu M., Çetin H., Koçak O., Çakır G., 2006. Biological activitiy of different rate of piperonil butoksid combination with permethrin or cypermethrin against Musca domestica (L.), (Diptera: Muscidae). . 8th European Congress of Entomology, September 17-22, 2006, İzmir, Turkey. , .
Koçak E., Yılmaz A., 2006. The insecticide applications against sunn pest in Turkey. Poster presentation.. 6th International Congress of Turkish Society of ToxicologyNovember 2-5, 2006, Antalya, TURKEY. , .
Yılmaz A., 2003. Fare ve sıçan kontrolünde kullanılan antikoagulant rodentisitler. . Zararlı Kemirgenler (Mammalia:Rodentia), Mücadele Yöntemleri ve Ekosistem Yönetimi Çalıştay Bildirileri, 162-168.
Yılmaz A., Uzunok S., 2003. Zirai mücadelede çinko fosfür kullanımı, araştırma ve uygulama çalışmaları.. Zararlı Kemirgenler (Mammalia:Rodentia), Mücadele Yöntemlerive Ekosistem Yönetimi Çalıştay Bildirileri, 168-177.
Erdurmuş G., Yılmaz A., Demiröz D., . DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI ETMENİNDE (Alternaria alternata) AZOXYSTROBİN VE MANCOZEBE KARŞI DİRENCİN BELİRLENMESİ. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongre Özet Kitabı, Sayfa 363.
Diğer Yayınlar
Yılmaz A., Güler Y., Kodan M., 2018. Pestisitlerin İnsan Sağlığına ve Çevreye Olan Etkileri (Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele, Ed: Nevzat BİRİŞİK). , .
Yılmaz A., Erdurmuş G., Elibüyük E A., Koca.E, 2018. Zararlı Organizmaların Pestisitlere Karşı Direnç Geliştirmesi Ve Direnç Yönetimi(Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele, Ed: Nevzat BİRİŞİK). , .
Yılmaz A., 2017. Pesticide (Plant Protection Product) Registration in Turkey.. 5th Annual Eastern Europe Regulatory Conference: Registration of Plant Protection Products, , 11-12 April 2017, Budapest, Hungary..
Kaymak, S., Özdem A., Karahan A., Özercan B., Aksu P., Aydar A., Kodan M., Yılmaz A., Başaran M S., Asav Ü., Erdoğan P., Güler Y., 2015. Ülkemizde Zirai Mücadele Girdilerinin Değerlendirilmesi. Kitap, .
Yılmaz A., 2013. Halk sağlığı Alanında Kullanılan Pestisit Formulasyonları. T.C. Sağlık bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu Haşere Mücadelesi Mesul Müdür Eğitimi Ders Notları, S. 379-386.
Yılmaz A., 2013. Simulium spp. Biyolojisi ve Mücadelesi. T.C.Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu, Haşere Mücadelesi Mesul Müdür Eğitimi Ders Notları, S.363-367.
Yılmaz A., 2012. Tarla Fareleri (Microtus spp) ve Tarla Fareleriyle Mücadele Yöntemleri.. TÜRKTOB, 2(50-51).
Başaran M S., Özkan M., Gözüaçık C., Duman M., Mutlu Ç., ölmez F., Aksoy E., Kepenekçi İ., Akbaş B., Babaroğlu E N., Velioğlu S., Yıldırım A F., Kodan M., Güllü M., Kaya E., Karaca V., Yılmaz E., Akın K., Arslan Z.F., Tülek A., Yılmaz A., Aydar A., Erdoğan C., 2011. Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Teknik talimat, TAGEM yayını 142 sayfa.
Yılmaz A., 2006. Halk sağlığı açısından önem taşıyan kemiriciler ve mücadele yöntemleri.. Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesinde Sorumlu Müdür Eğitimi Ders Notları, Sağlık Bakanlığı, Ankara, .
Yılmaz A., 2006. Halk sağlığı açısından önem taşıyan diğer zararlılar ve mücadele yöntemleri.. Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesinde Sorumlu Müdür Eğitimi Ders Notları, Sağlık Bakanlığı, Ankara., .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Allatostatin Reseptörünü Hedef Alan Pestisit Moleküller Tasarlanması. Boğaziçi Üniversitesi 593.726,00 15.07.2022 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Domates Güvesi, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) İnsektisit Direncinin Karakterizasyonu, Metabolik Dirençte Rol Oynayan Aday Genlerin Belirlenmesi ve Direnç Yönetiminde İnsektisit Karışımlarının Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 31.200,00 TL 1.03.2021 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Domates güvesi (Tuta absoluta) (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)'nin Biyolojik Mücadelesinde Kullanılan Bacillus thrungiensis var kurstaki HD73 Irkının Üretim Koşullarının Optimizasyonu ve Ticari Formülasyonunun Hazırlanarak Kitle Üretimi. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 745.093,00 1.09.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Antalya İli Örtüaltı Sebze Üretim Alanlarında Zarar Yapan Myzus persicae [(Sulzer) (Hemiptera:Aphididae)] Popülasyonlarının Neonikotinoidli ve Sentetik Piretroitli İnsektisit Karışımlarına Karşı Direnç Durumlarının ve Mekanizmalarının İncelenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 50.000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Antalya İli Örtüaltı Sebze Yetiştirilen Alanlarda Zararlı İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae (Koch) (Acarina : Tetranychidae) Popülasyonlarının Akarisitlere Karşı Direnç Seviyesi ve Mekanizmalarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Ankara 54.000 3.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Türkiye’de depolanmış hububatta zarar yapan bazı böceklerde fosfin direncinin toksikolojik ve moleküler yöntemlerle belirlenmesi. TÜBİTAK 270.000TL 30.04.2018 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Ekin Kamburbiti [Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrychidae)] Popülasyonlarının Fosfine Karşı Direnç Düzeylerinin Belirlenmesi.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 20000 31.12.2016 Lider TAGEM
Ankara İli Buğday Depolarında Bulunan Zararlı Böcek Türlerinin Tespiti ve Mücadelede Trans Anethole+CO2’nin Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 20.000 TL 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Kızılırmak Havzasında Simulium spp. (Diptera: Simuliidae) nin Biyolojisi ve Mücadelesinde Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) ’in Kullanımının Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Arş.Ens. 30.000 31.12.2012 Lider TAGEM
Süne (Eurygaster spp. Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörünün Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 17200 TL 31.12.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM