Güvenç UZGUR
Uzmanlık Alanları:
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1427
Faks: 0312 315 15 31
E-posta: guvenc.uzgur@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 Yenimahalle/Ankara