Mustafa SEZGEN
Uzmanlık Alanları: Bitki Koruma Ürünleri, Kalite Kontrolü, Üretimi
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1402
Faks: 0312 315 15 31
E-posta: mustafa.sezgen@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Merhmet Bulv. No: 66-68 Yenimahalle ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 17.07.2008
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 10.01.2013

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
İngilizce Eğitimi İngiliz Kültür Derneği 1.03.2010

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Zirai Mücadele İlaçları Bölümü Laborant 1992-2009
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Zirai Mücadele İlaçları Bölümü Araştırmacı 2009-

YAYINLAR
Diğer Yayınlar
Sezgen M., 2018. Bitki Koruma Ürünlerinin İçeriği, Yapısı ve Formülasyon Tipleri. (In: Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele. Ed. Birişik, N. 336 s.), 73.95 s..

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Emülsiyon Konsantre (EC) Formülasyonlu Bazı İnsektisitlerde Kullanılan Farklı Yardımcı Maddelerin Stabilite ve Biyolojik Aktiviteye Etkileri Üzerine Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25000 31.12.2016 Lider TAGEM
Bitki Koruma Ürünlerinin Bazı Fiziksel Özelliklerine Seyreltme Suyunun Etkisinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 25000 31.12.2014 Lider TAGEM