Filiz ÖNTEPELİ
Uzmanlık Alanları: Entomoloji/Biyolojik Mücadele
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1107
Faks: (312) 315 15 31
E-posta: filiz.ontepeli@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gayret Mah.Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 Yenimahalle Ankara

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü -Lisans 21.07.2001
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı-Yüksek Lisans 10.03.2005
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı-Doktora (Devam) 31.12.2024

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 56

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin İzlenebilirliği ve Kayıtlarının Tutulması Hollanda 4.10.2009 Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Edirne İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Türkiye Edirne Bitki Koruma Şube Müdürlüğü Mühendis 2005-2007
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı Mühendis 2007-20012
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Biyolojik Mücadele Mühendis 2012-

YAYINLAR
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Fırat T A., Özercan B., Öntepeli F., 2017. Bitki Sağlığında Organik Tarım Yaklaşımları . International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies 15-17 Mayıs Cappadocia, .
Fırat T A., Özercan B., Öntepeli F., Fırat M.B., 2017. Problems Caused by Stored Product İnsects. 2nd International Balkan Agriculture Congress 16-18 May 2017, Tekirdağ, .
Öntepeli F., Özercan B., Fırat T A., 2017. Eco-friendly Biological Control. 2nd International Balkan Agriculture Congress 16-18 May 2017, Tekirdağ, .
Kodan M., Bozkurt V., Özdem A., Öntepeli F., 2017. Kiraz Bahçelerinde Yaprakbüken [Archips spp. (Lepidoptera: Tortricidae)] Mücadelesinde Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens (Hym.:Trichogrammatidae)’in Salımı.. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası katılımlı) 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey , 107-108 s .
Özdemir I., Kodan M., Öntepeli F., 2015. Ankara İli Domates, Biber ve Hıyar Ekiliş Alanlarında Yaprakbiti [(Hemiptera: Aphididae)] Türleri İle Virüs Vektörü Olma Potansiyelleri. Türkiye. VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale –Türkiye.
Öntepeli F., Kodan M., 2013. Patates Güvesi [Phthorimaea Operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’ne Karşı Biyolojik Mücadele Uygulamalarının Etkinliği. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu 4-7 Kasım Ankara, s. 57.
Kodan M., Öntepeli F., Bozkurt V., 2013. Patates Alanlarında Uygulanacak Biyolojik Mücadele Stratejileri. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu 4-7 Kasım Ankara , s.57..
Öntepeli F., . (Polat F.), Ülgentürk S. and Kaydan M. B. 2007. Developmental biology of citrus mealybug, Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) on ornamental plants.. Proceeding of XI International Symposium on Scale Insects Studies. (Ed. M. Bronco, J.C.Franco, C. Hodgson) 177-184., Lisbon, Portugal, 24-27 September 2007, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
İç Anadolu Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarındaki Zararlılar ile Bunların Parazitoit ve Predatörlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 50.000 TL. 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Domates Güvesi ile Mücadelede Biyolojik Mücadele Çalışmalarının Sürdürülebilirliği Yayım Projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 34.000 28.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara İlinde Bazı Sebze Alanlarında Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türlerinin Predatör ve Parazitoidlerin Tespiti ile Etkili Doğal Düşman Türünün Konukçu Üzerindeki Biyolojisinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 36.000 31.12.2015 Lider TAGEM
Çankırı ili Kiraz Bahçelerinde Zarar Yapan Archips (Lep.: Tortricidae) Türleri ile Mücadelede Yumurta Parazitoidi Trichogramma türünün (Hym.: Trichogrammatidae) Kullanım Olanaklarının Araştırılması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 41.700 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi’nde Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae)’nın Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 19.000 31.12.2013 Yardımcı Araştırmacı TAGEM