E. Arzu ELİBÜYÜK
Uzmanlık Alanları: Yabancı Ot,Dayanıklılık,Herbisit
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1201
Faks:
E-posta: eminearzu.elibuyuk@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi:

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Cumhuriyet Universitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 18.06.1994
Türkiye Ankara Fen Bilimleri Bitki Koruma (Yüksek lisans) 18.02.2000
Türkiye Ankara Fen Bilimleri Bitki Koruma (Doktora) 15.09.2016

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
Almanca 0 61750 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
İşletme Programı Yönetimi Siyasal Bilgiler Fakültesi 11.04.2001 Türkiye Yabancı Ot Derneği
Ankara-Berlin 12.04.1995 Türk-Alman Tarım ve Tabi Bilimler Araştırmaları Derneği

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Artova Meslek Yüksek Okulu Türkiye Tokat Organik Tarım Öğretim Görevlisi 2004-2008
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Yabancı Ot Mühendis 2008-

YAYINLAR
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Serim A T., Elibüyük E A., N.P. GUZEL, TÜRKSEVEN, S., 2017. Kışlık arpanın imazamox’un sürüklenme dozlarına tepkisi. BİTKİ KORUMA BÜLTENİ , 57(1): 57-63.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Güzel NP, Elibüyük E A., Asav Ü., Serim A T., 2018. Ayçiçeği, arpa ve turp ekstraktlarının bazı yabancıotların çimlenme ve fide gelişimine etkileri. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi , .
Değirmenci K., Morca A F., Barış A., Elibüyük E A., 2016. Bazı İllerde Domates Lekeli Solgunluk Virüs’ün (Tomato spotted wilt virus-TSWV) yaygınlığı ve epidemiyolojisi. Uluslararası 6. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016 Konya-TÜRKİYE., .
Güner Ü., Özdemir I., Elibüyük E A., Erilmez S., Güz N., Çanda A.R., Sipahioğlu M., 2016. Screening of Potato Virus Y (PVY) Strains in Potato, Weeds and Aphid Samples in Bolu Province (Turkey). 16th triennial meeting of the Virology Section of the European Association of Potato Research (EAPR), Ljubljana, Slovenia. p.67., May 31st- June 3rd 2016.
Diğer Yayınlar
Ertürk S., Alkan M., Çakır E., Elibüyük E A., Koca, E., 2018. Etki Mekanizmalarına Göre Pestisitlerin Sınıflandırılması. (In: Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele. Ed. Birişik, N. 336 s.)Matsa Basımevi, Ankara. , 99-119s..
Yılmaz A., Erdurmuş G., Elibüyük E A., Koca.E, 2018. Zararlı Organizmaların Pestisitlere Karşı Direnç Geliştirmesi Ve Direnç Yönetimi(Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele, Ed: Nevzat BİRİŞİK). , .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Trakya Bölgesi Ayçiçeği Ekim Alanlarında Sorun Olan Sirken (Chenopodium album L.)’in Imazamox’a Dayanıklığının Tespiti ve Haritalanması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 60,000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 50.000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
ORTA ANADOLU BÖLGESİ DOMATES, BİBER, MARUL EKİLİŞ ALANLARINDA TSWV'NİN TESPİTİ, YAYGINLIĞI, MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU VE BAZI DOMATES GEN KAYNAKLARININ TSWV'YE KARŞI DAYANIKLILIKLARININ MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER İLE BELİRLENMESİ. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 35.000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides Huds.)'nun ACCase Grubu Herbisitlere Karşı Dayanıklılığının Tespiti ve Haritalanması”. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 31.00 31.12.2017 Lider TAGEM
Herbisitlere Karşı Dayanıklılığın Yönetiminde Buğday Üreticilerinin Davranışlarının Belirlenmesi: Ankara İli Örneği . ZMMAE 24000 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
GAP Bölgesinde Sulamadan Dönen Suların Kontrolü ve Yeniden Kullanımı İçin İyileştirilmesinin Araştırılması Projesi. TÜBİTAK MAM – TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 29.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Ankara İli Beypazarı İlçesi Havuç (Daucus carota L.)Ekim Alanlarında Sıra arası Mesafeye Bağlı Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 20.000 31.12.2016 Lider TAGEM
Ankara, Konya ve Tokat İllerinde Buğday Ekim Alanlarında Bulunan Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) ve Yabani Yulafın(Avena fatua L. ve Avena sterilis L.) ALS ve ACCase İnhibitörü Herbisitlere Karşı Oluşturduğu Dayanıklılık Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 21600 31.12.2016 Lider TAGEM
Bazı Bitki Ekstraktlarının Buğdayın Önemli Yabancı Otlarına Karşı Allelopatik Etkisinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 18.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Buğday Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Sürüklenmeyi Azaltan Memelerin İlaçlama Karakteristikleri ve Tutunma Etkinliğinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 17000 TL 30.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM