Ali Ferhan MORCA
Uzmanlık Alanları: Viroloji
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1329
Faks: 0 312 315 15 31
E-posta: aliferhan.morca@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. FSM Bul. No:66 Yenimahalle

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar 16.02.2007
Türkiye Anadolu Üniversitesi Tarım Önlisans Tarım 7.09.2009
Türkiye Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları 9.06.2014
Türkiye Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü Bitki Koruma/Viroloji 15.06.2018

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
"TS EN ISO/IEC 17025:2005 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı)" ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA 21.02.2011
3rd International Symposium on Plum pox virus Antalya 9.05.2016 ISHS
Interlaboratory Comparison Studies (ICS) PPCRI. DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION CENTRAL RESEARCH INSTITUTE, ANKARA-TURKEY 7.05.2014
Real Tıme PCR Sisteminin Virüs Tanısında, SNP ve SSR Analizinde ve Genotipleme Çalışmalarında Kullanımı ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA 2.09.2014
Real Time PCR ve Uygulama Teknikleri Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 5.11.2019

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Hastalıkları/Viroloji Laborant 2006-2014
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Hastalıkları/Viroloji Araştırmacı 2014-

YAYINLAR
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Morca A F., Coskan S., Çelik A., 2021. Burdur İlinde Plum pox virus’un Tespiti ve Kısmi Kılıf Protein Geninin Moleküler Karakterizasyonu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 24(4), 805-814.
Akbas B., Morca A F., Coskan S., 2021. Ankara, Eskişehir ve Konya İlleri Marul Üretim Alanlarında Görülen Viral Hastalık Etmenlerinin Tespiti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 31 (2): 387-395.
Birişik N., Morca A F., Erilmez S., Çiftçi O., Yurtmen M., Uzunogulları N., Deligöz I., Sahin M., Öntepeli M L., 2021. Türkiye'de Plum pox virus’un altı yıllık ülkesel sürvey ve eradikasyon programının değerlendirilmesi. Bitki Koruma Bülteni, 61 (2) : 19-32.
Morca A F., Coskan S., Öncü F., 2020. Bolu ilinde Plum pox virus’un belirlenmesi ve kısmi moleküler karakterizasyonu. Bitki Koruma Bülteni, 60.4: 59-68.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Coşkan.S, Morca A F., Barış A., Tunç.İ, 2019. Characterization of Thrips species as a vector of Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV) in host plants in Turkey. 1. International Molecular Plant Protection Congress,10-13 April ADANA,Oral presentation, Program and Abstract Book, 64 p..
Duman K., Soylu S., Morca A F., 2019. Genetic Characterization of Pseudomonas syringae pv. phaseolicola Strains Isolated from Common Bean Production Areas in Turkey. 1. International Molecular Plant Protection Congress, 10-13 Nisan 2019, Adana.
Morca A F., Coskan S., Değirmenci K., Sönmez İ., 2019. The Assessment of tomato genetic sources resistance to Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV) and its distribution and genetic diversity in Turkey. . 1. International Molecular Plant Protection Congress,10-13 April ADANA,Oral presentation, Program and Abstract Book, 73 p..
Türktemel İ., Koca E., Morca A F., , 2017. Response of Sunflower, Safflower and Cotton to Sublethal Glufosinate Rates at Seedling Stage. Abstract in Proceeding Book of ICAFOF Conference, Ürgüp/Nevşehir, 1072.
Türktemel İ., Morca A F., Serim A T., , 2017. Pamuk Fidelerinde Salisilik Asit Sentezine Glyphosate, Glufosinate ve 2,4-D amin’in Düşük Dozlarının Etkisi. 4. Ulusal Tarım Kongresi, Afyonkarahisar, .
Değirmenci K., Morca A F., Umar S., 2016. New Infection Areas of Plum pox virus (PPV) in Turkey.. 3. Uluslararası Şarka Sempozyumu Bildirileri, 9-13 Mayıs 2016 Antalya-TÜRKİYE. S:37., .
Değirmenci K., Morca A F., Akbaş B., Umar S., 2016. Ülkemizde Şarka Hastalığının Son Durumu: Yaygınlığı ve Kontrolü.. Uluslararası 6. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016 Konya-TÜRKİYE S-570., .
Değirmenci K., Morca A F., Barış A., Elibüyük E A., 2016. Bazı İllerde Domates Lekeli Solgunluk Virüs’ün (Tomato spotted wilt virus-TSWV) yaygınlığı ve epidemiyolojisi. Uluslararası 6. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016 Konya-TÜRKİYE., .
Morca A F., Değirmenci K., Umar S., 2016. Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Virüs Hastalıklarının Tanılanması. . Uluslararası 6. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri (Poster), 5-8 Eylül 2016 Konya-TÜRKİYE., .
Değirmenci K., Morca A F., Baş M., 2016. Molecular analysis of some apricot hybrids for Plum pox potyvirus (PPV) resistance.. 3. Uluslararası Şarka Sempozyumu Bildirileri, 9-13 Mayıs 2016 Antalya-TÜRKİYE. , .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Örtüaltı Domates ve Biber Alanlarında Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)’ın Durumu ve Moleküler Teşhis Protokollerinin Geliştirilmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 60.000 TL 31.12.2023 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 130.000 TL 1.01.2023 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 50.000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bean common mosaic virus "TR-180" izolatının patojenisitesi ile ilişkili olabilecek gen bölgelerinin karakterizasyonu . Zirai Mücadele Merkez Arş. Enst. Müd. 51.000 31.12.2019 Lider TAGEM
Erik ve Kayısı Genotiplerinde Şarka Virüs (Plum pox virus) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Araştırılması ve PPV İzolat Koleksiyonunun Oluşturulması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 40.000 TL 31.12.2018 Lider TAGEM
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Yoncada Virüslerden Ari Polycross Parselinin Oluşturulması Üzerine Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25000 TL 31.12.2018 Lider TAGEM
ORTA ANADOLU BÖLGESİ DOMATES, BİBER, MARUL EKİLİŞ ALANLARINDA TSWV'NİN TESPİTİ, YAYGINLIĞI, MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU VE BAZI DOMATES GEN KAYNAKLARININ TSWV'YE KARŞI DAYANIKLILIKLARININ MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER İLE BELİRLENMESİ. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 35.000 TL 31.12.2018 Lider TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 24000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM