Ülkem TANIKER
Uzmanlık Alanları: Meyve Bağ Hastalıkları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1335
Faks:
E-posta: ulkem.taniker@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:66 Yenimahalle ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
TÜRKİYE Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 26.06.2008

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye ORDU Mühendis
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye SAMSUN Bitki Koruma Şubesi Mühendis

YAYINLAR
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tanıker Ü., Özben S., Kurbetli İ., . Orta Anadolu Bölgesi’nde kirazlarda Leucostoma kanserinin tespiti ve yaygınlığı. Bitki Koruma Bülteni , 59 (4) : 47-56.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Tanıker Ü., Özben S., Ertek T S., 2019. Molecular and morphological identification of fungal diseases of kiwi fruit orchard in Western Black Region.. 1st International Molecular Plant Protection Congress, .
Tanıker Ü., Özben S., 2017. Karaman İlinde Soğuk hava Depolarında Bulunan Elmalarda Hasat Sonu Hastalıkların ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu , Sayfa:72.
Ertek T S., Özben S., Tanıker Ü., . Molecular detection of fungal disease in strawberry produvtion areas in Central Anatolia Region. 1st International Molecular Plant Protection Congress, s:54.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Bazı Fındık Çeşitlerinden Meristem Kültürü ile Ön Temel Üretim Materyali Elde Edilmesi . Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 90.000 1.12.2022 Lider TAGEM
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Avrupa Monilinia türlerinin tespiti ve teşhisi için moleküler yöntemlerin doğrulanması ve geliştirilmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 56.000 31.01.2018 Koordinatör AB Projesi
Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Görülen Odun Dokusu Fungal Hastalıkları ile Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve Phaeoacremonium spp. ile Cylindrocarpon spp.’den Ari Bitki Elde Edilmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 226.000 31.01.2018 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Orta Anadolu Bölgesinde Çilek Ekiliş Alanlarında Görülen Fungal Hastalıklar İle Bitki Paraziti Nematodların Tespiti, Yaygınlık Oranları Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 24.000 1.06.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Ağaçlarında Kurumalara Neden Olan Cytospora spp’nin Tespiti, Yaygınlığı ve Hipovirülent Irklarının Varlığının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 29.000 31.12.2016 Lider TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 24000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 15000 TL 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM