Tülin SARIGÜL ERTEK
Uzmanlık Alanları: Mikoloji
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1305
Faks: 0 312 315 15 31
E-posta: tulin.sarigülertek@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gayret Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 66, 06172 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Turkey Ankara Üniversitesi Ziraat Fakultesi Lisans 16.07.2010
Turkey Ankara Üniversitesi Fen bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans 15.03.2013

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
ingilizce 0 0 0 76

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Erasmus Yaz Stajı Cordoba-İspanya 25.06.2009
Orman ağaçlarında hastalık etmeni olan Phytophthora türlerinin teşhis metodları Polonya 14.06.2011

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Kuzey Florida Araştırma Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Quincy Fitopatoloji Tagem görevlendirme 27.12.2015-25.06.2016

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Çakır E., Ertek T S., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S., 2020. Occurrence of potato pink rot caused by Phytophthora erythroseptica in Turkey, with special reference to Phytophthora cryptogea. Australasian Plant Disease Notes, (2020) 15:14 .
, , , , Ertek T S., , , , 2017. A rapid assay for detection of Rose rosette virus using reverse transcription-recombinase polymerase amplification using multiple gene targets. Journal of Virological Methods, volume 240.
Ertek T S., Babu B, Washburn B.K., Miller S.H., Paret M.L., . A field based detection method for Rose rosette virus using isothermal probe-based Reverse transcription-recombinase polymerase amplification assay. Journal of Virological Methods, .
Ertek T S., Amaradasa B.S., Default N, Sanchez T, Iriarte F., Paret M.L., . First Report of Fusarium oxysporumf. sp. niveum Race 3 Causing Wilt of Watermelon in Florida, USA. Plant Disease, .
, , Ertek T S., , , , , . Sugar beet root rots caused by oomycetous pathogens in Turkey, their control by seed treatment. Tübitak, .
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ertek T S., Katırcıoğlu Z., Maden S., 2018. Düzce İli Çilek Üretim Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, .
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Tanıker Ü., Özben S., Ertek T S., 2019. Molecular and morphological identification of fungal diseases of kiwi fruit orchard in Western Black Region.. 1st International Molecular Plant Protection Congress, .
Mermer, Doğu, D., Ertek T S., CANPOLAT S., 2019. Molecular identification of Bremia lactucae causing downy mildew in lettuce in Turkey. (Oral presentation). 1st International Molecular Plant Protection Congress”, April 10-13, 2019, Adana, Turkey., .
Tülek S., CANPOLAT S., Ertek T S., 2019. Molecular and morphological diagnosis of Alternaria species causing black root rot disease in carrots (Poster). 1st International Molecular Plant Protection Congress”, April 10-13, 2019, Adana, Turkey., .
Ünal F., Büyük O., Ertek T S., 2019. First Report of Rice Sheath Blight Disease Caused by Rhizoctonia solani AG-1 IA in Turkey.. II. Uluslararası Tarım Kongresi Bildiri Kitapcığı, 21-24 Kasım 2019, Ankara, s16.
Çakır E., Bahtiyarca Bağdat, R., Ertek T S., 2019. Ankara İli Kekik Plantasyonlarında Sorun Olan Funguslar. International Congress on Agriculture and Foresty Research, 7s.,8-12 April 2019, Marmaris, .
Çakır E., Ertek T S., Maden S., 2019. Patates Depolarında Lastiğimsi (Ekşi) Çürüklük (Geotrichum candidum) Hastalığı. International Congress on Agriculture and Foresty Research, 13s.,8-12 April 2019, Marmaris, Turkey, .
Çakır E., Ertek T S., Demirci, F., 2019. Patateste Sclerotium sp.’ nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğü . International Congress on Agriculture and Foresty Research, 52s., 8-12 April 2019, Marmaris, .
Çakır E., Ertek T S., Maden S., 2019. Molecular identification of Phytophthora erythroseptica causing pink rot of potato in Turkey. 1st International Molecular Plant Protection Congress”, 44p., April 10-13, 2019, Adana, Turkey., .
Çakır E., Bahtiyarca Bağdat, R., Ertek T S., 2019. Pathogenic fungi species isolated and genetically characterized in oregano field plantation of Central Anatolian climatic conditions. 1st International Molecular Plant Protection Congress”, 95 p., April 10-13, 2019, Adana, Turkey., .
Çakır, E, Ertek T S., 2019. Türkiye’de Kalanşo (Kalanchoe blossfeldiana) Süs Bitkisinde Erysiphe sedi’nin Neden Olduğu Külleme Hastalığının İlk Tespiti . II. Uluslararası Tarım Kongresi Bildiri Kitapcığı, 21-24 Kasım 2019, Ankara, s95., .
CANPOLAT S., Tülek S., Ertek T S., , 2019. Molecular and Morphological Idendification of Fungal Diseases of Dry Bean Fields in Turkey. 1st International Molecular Plant Protection Congress”, April 10-13, 2019, Adana, Turkey., .
Fırat T A., Tülek S., Ertek T S., 2017. Efficacy of Some Entomopathogenic Fungi Isolates on Callosobruchus maculatus (F.) (Bruchidae : Coleoptera). 6th Entomopathogens & Mıcrobial Control Congress, .
Tülek S., Fırat T A., Ertek T S., 2017. Efficacy of Entomopathogenic Fungi against Tribolium confusum Under Laboratory Conditions. 6th Entomopathogens & Mıcrobial Control Congress, .
Ertek T S., Katırcıoğlu Z., Maden S., . Düzce İli Çilek Üretim Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, .
Ertek T S., Iriarte F., Babu B, Paret M.L., . Molecular Characterization of Fusarium oxysporum f.sp. niveum, the Causal Agent of Fusarium Wilt of Watermelon. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi,, .
Ertek T S., Özben S., Tanıker Ü., . Molecular detection of fungal disease in strawberry produvtion areas in Central Anatolia Region. 1st International Molecular Plant Protection Congress, s:54.
Tülek S., Çakır E., Ertek T S., CANPOLAT S., . Molecular studies on the pathogenesis of Synchtrium endobioticum, . 1st International Molecular Plant Protection Congress”, April 10-13, 2019, Adana, Turkey..

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 130.000 TL 1.01.2023 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Avrupa Monilinia türlerinin tespiti ve teşhisi için moleküler yöntemlerin doğrulanması ve geliştirilmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 56.000 31.01.2018 Koordinatör AB Projesi
Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Görülen Odun Dokusu Fungal Hastalıkları ile Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve Phaeoacremonium spp. ile Cylindrocarpon spp.’den Ari Bitki Elde Edilmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 226.000 31.01.2018 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Orta Anadolu Bölgesinde Çilek Ekiliş Alanlarında Görülen Fungal Hastalıklar İle Bitki Paraziti Nematodların Tespiti, Yaygınlık Oranları Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 24.000 1.06.2017 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Ağaçlarında Kurumalara Neden Olan Cytospora spp’nin Tespiti, Yaygınlığı ve Hipovirülent Irklarının Varlığının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 29.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM