Şenol ALTUNDAĞ
Uzmanlık Alanları: Fitopatoloji/Bitki Bakteri Hastalıkları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1313
Faks: 315 15 31
E-posta: senol.altundag@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 66 Yenimahalle-ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 15.07.1990
Türkiye Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji 28.03.2007

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Fitopatoloji/Bakteriyoloji Teknik eleman 1996 -

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Altundağ Ş., B.Aslim, 2011. Effect of same endemic plants essential oils on bacterial spot of tomato. Journal of Plant Pathology, Volume 93(1) 37-41.
Altundağ Ş., B.Aslim, S.Ozturk, 2011. İn vitro antimicrobial activities of essential oils from Origanum minutiflorum and Sideritis erytrantha subsp. erytrantha on phytopathogenic bacteria.. Journal of Essential Oli Research., Volume 23, 4-8.
F.OKE, B.ASLIM, S.OZTURK, Altundağ Ş., 2009. Essential oil composition, antimicrobial and antioxidant activities of Satureja cuneifolia Ten.. Food Chemistry, 112. p. 874-879.
Altundağ Ş., Karahan A., AO.Kılınç, M.Ozakman, 2009. First report of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus causing bacterial ring rot of potato in Turkey . Plant Pathology, Volume 58, Issue 4, Page 794 .
Postnikova E., Agarkova I., Altundağ Ş., Eskandari F., Sechler A., Karahan A., Vivader A.K., Schaad N.W., 2009. Rathayibacter iranicus isolated from symptomless wheat seeds in Turkey. Plant Pathology,, Volume 58, Issue 4, Page 796. .
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Karabıçak Y., Alaserhat İ., Altundağ Ş., Özdemir I., Demir Özden E., 2020. Determination of phytoplasma diseases and potential vector insect species in vineyards in Erzincan province. Plant Protection Bulletin, 60 (1): 31-39..
Altundağ Ş., A.O.KILINÇ, 2016. Patates Hastalık Zararlıları. Agromedya , Temmuz-Ağustos, Patates özel dosya s.78-81.
Bozkurt V., Altundağ Ş., Özben S., Değirmenci K., 2014. Bağ Hastalık ve Zararlıları.. Türktarım, 219 s.38-43.
Karahan A., Ozakman M, Altundağ Ş., 2013. Ankara ve Tokat’ta elma ve armut bahçelerinde Ateş yanıklığı hastalığının [Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.] enfeksiyon risk günlerinin belirlenmesinde tahmin modellerinin kullanılması üzerine çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 53(4): 207-238.
Karahan A., Altundağ Ş., Duran H, Kılınç A O., 2013. Karadeniz Bölgesinde Fındık Bakteriyel Yanıklığı [Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al.) Vauterin et al.] hastalığının yaygınlığı üzerine araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 53(3):159-174.
Özdem A., Altundağ Ş., 2013. Organik Tarımda Hastalık ve Zararlı Yönetimi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Türktarım Dergisi, Eylül-Ekim 2013. Sayı: 213.s:64-69.
Altundağ Ş., Karahan A., Aksu P., 2010. In vitro koşullarda Satureja cuneifolia Ten. uçucu yağının bazı buğday patojeni bakteriler üzerine antibakteriyel etkisinin araştırılması. Bitki Koruma Bülteni, 50(1): 25-33 s. .
Altundağ Ş., B.Aslim, , 2005. Kekiğin bazı bitki patojeni bakteriler üzerine antimikrobiyal etkisi.. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 03(07) 12-14.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Karahan A., Erdoğan P., Alkan M., Emine.DemirOzden, Altundağ Ş., 2019. The study on vectors of Stolbur phytoplasma in potato growing areas of Bolu, Kırşehir, Sivas and Yozgat Provinces (Poster). 1st International Molecular Plant Protection Congress. Program and Abstract Book. 51 p., April 10-13 2019 Adana, Turkey.
Altundağ Ş., Karahan A., Özdemir I., Duman K., Demir Özden E., Özdem A., Saracoglu M., 2019. İnvestigation of Flavescence doree and Bois noir phytoplasmas and potantial vector species in vineyard areas of Central Anatolia Region. 1st. International Molekuler Plant Protection Congress Program and Abstract Book. 51 p. Adana/Turkey, .
Altundağ Ş., Saracoglu M., Karahan A., Özdemir I., Umar S., Demir Özden E., Özdem A., Duman K., 2019. İnvestigation of Xylella fastidiosa and its potantial vector species in Central Anatolia Region. 1st. International Molekuler Plant Protection Congress Program and Abstract Book. 76 p. Adana/Türkiye, .
Karahan A., Altundağ Ş., Kılınc A.O., 2018. Bolu, Kırşehir, Sivas ve Yozgat illerinde patateslerde Stolbur hastalığının varlığının ve yumruya geçiş oranının Nested PCR ile belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.
Karahan A., Altundağ Ş., , Duman K., 2018. Ankara ilinde marulda Pseudomonas cichorii'nin ilk tespiti (Poster). Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.
Karahan A., Altundağ Ş., Duman K., , Kılınc A.O., 2018. Ralstonia solanacearum'un yabancı ot, kendigelen patates bitkileri, yüzey suyu ve endüstriyel işleme sıvı ve katı atıklarında izlenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.
Karahan A., Altundağ Ş., Kılınç A O., 2016. Fluorescent pseudomonads isolated from hazelnuts cultivated in Northeast Black Sea Region, Turkey . Proceedings of the II. International Workshop on Stone Fruit and Nuts, 21-24 September 2015, İzmir, Turkey, Acta Horticulturae, 1149, 63-68.
Araz A., Altundağ Ş., Hekimhan, H., 2016. Gram pozitif bazı Bacillus spp izolatlarının Kınacı-97 ekmeklik buğday çeşidinin fide döneminde bazı büyüme parametreleri üzerine etkileri.. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI Bitki Koruma Kongre Bildirileri Kitabı. 938 sayfa, 5-8 Eylül Konya, Türkiye., sayfa. 160..
Hekimhan, H., Araz A., Altundağ Ş., 2016. Bazı Floresan Pseudomonas spp İzolatlarının Kınacı-97 Ekmeklik buğday çeşidinin Fide dönemi gelişimine etkileri.. Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 938 sayfa. 5-8 Eylül Konya, Türkiye., Sayfa: 164..
Değirmenci K., Akbaş B., Karahan A., Altundağ Ş., Güner Ü., Kılınç A.O., Ünal A., 2016. Asma Sertifikasyonunda Bazı Virüsler ve Agrobacterium vitis'in Tespit Metotlarının Geliştirilmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, 5-8 Eylül 2016 Konya, Türkiye. 565 s..
Karahan A., Altundağ Ş., Kılınç A O., 2014. Giresun ilinde Dutlarda Pseudomonas syringae pv. mori (Boyer and Lambert) Young et al.’ın varlığının belirlenmesi (Poster). Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri , 3-5 Şubat 2014, Antalya, 222.
Altundağ Ş., Karahan A., AO.Kılınç, 2014. Patates yumru ekstraktından Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthof) Davis et al’un multiplex PCR ile tespiti. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi bildirileri, 3-5 Şubat 2014 Antalya, s.195.
Karahan A., Altundağ Ş., Kılınç A O., 2013. Patates yumrularından karantina patojeni Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuchi et al’ın multiplex PCR ile tespiti. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu Bildirileri, 4-7 Kasım 2013, Ankara, 16 s..
Altundağ Ş., AO.Kılınç, Karahan A., 2013. Tohumluk patateslerde Kahverengi Çürüklük ve Halka Çürüklüğü hastalıklarının izlenmesi. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu Bildirileri, s.39.
Karahan A., Araz A., Aşkın A., Altundağ Ş., 2011. Buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan Fusarium culmorum [(W.G.S.) Sacc.]’a karşı bazı patojen olmayan Floresan Pseudomonas spp.’nin biyolojik mücadele etkinliklerinin in vitro ve in vivo koşullarda belirlenmesi (Poster). IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, 475 s.
Karahan A., Altundağ Ş., Kılınç A O., Duran H., 2011. Batı Karadeniz Bölgesinde Fındık Bakteriyel Yanıklığı [Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al. Dye)] hastalığının yaygınlığı üzerine araştırmalar. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, 63 s..
Karahan A., Altundağ Ş., 2009. Tohumluk patates üretim alanlarında Ralstonia solanacearum ve Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus’un varlığı ve alınan karantina önlemleri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Van, 158 s.
Karahan A., Özakman M., Altundağ Ş., 2007. Tohumluk patateslerde Bakteriyel Kahverengi Çürüklük ve Halka Çürüklüğü hastalıklarının varlığı üzerinde çalışmalar. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 27-29 Ağustos 2007, Isparta, s 101.
Altundağ Ş., M.Ozakman, Karahan A., 2007. Orta Anadolu Bölgesi buğday ekim alanlarında yeni bir bakteri: Rathayibacter iranicus. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi bildirileri, 27-29 August 2007, Isparta, s.107.
Özakman M., Karahan A., Altundağ Ş., 2006. Ralstonia solanacearum’un patates yumrularından tespitinde yeni bir yöntem: Real-time Bio-PCR. IV. Ulusal Patates Kongresi, 6-8 Eylül 2006. Niğde.
Altundağ Ş., Karahan A., M.Ozakman, 2006. Avrupa Birliği adaylık sürecinde uyumlulaştırılan patates kontrol direktiflerinin getirdiği yenilikler. IV.Ulusal Patates Kongresi bildirileri, 6-8 Eylül 2006 Niğde, s.238.
Özakman M., Karahan A., Altundağ Ş., 1998. Patateslerde Bakteriyel Kahverengi Çürüklük (Ralstonia solacacearum (Smith) Yabuuchi et al.) hastalığının yaygınlığı üzerinde çalışmalar. Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 21-25 Eylül 1998, Ankara, 380-383.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Orta Anadolu illerinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi (2.dilim). Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 207.000 TL 31.12.2024 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Ankara 85.000 31.12.2020 Lider TAGEM
Candidatus Liberibacter solanacearum ve patates fitoplazmalarının biyoloji ve epidemiyolojisi ve patates ve diğer ürünlerdeki risk yönetimi (EUPHRESCO-PHYLIB II). ZMMAE 10.000 € 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Patateste karantina etmenlerinin takibi projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara 30.12.2017 Lider TAGEM
Ülkesel bağ alanlarında fitoplazma hastalıkları projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara 31.12.2016 Koordinatör TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara 40.000 31.12.2016 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi patates ekiliş alanlarında Stolbur hastalığının (Candidatus Phytoplasma solani) durumu, yumruya geçiş oranının ve olası vektör böceklerinin belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Candidatus Phytoplasma solani’nin tespitinde farklı test metotlarının kullanabilirliğinin araştırılması ve halka test çalışmaları (06-PHYLIB EUPHRESCO). ZMMAE, Ankara 20000€ 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Bazı üzüm çeşit ve anaçları ile klonlarının virüsler ve Agrobacterium vitis yönünden arındırılması . ZMMAE, Ankara 304574 15.08.2012 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Karadeniz Bölgesi Fındık (Corylus avellana L.) bahçelerinde bakteri hastalıklarının tespiti ve mücadele olanakları üzerinde araştırmalar. ZMMAE, Ankara 39000 31.12.2011 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Patates yumrularında Ralstonia solanacearum ve Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicusun tespiti için laboratuarlar arası test çalışmaları (EUPH03). ZMMAE, Ankara 20000€ 31.12.2010 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Pantoea stewartii subsp. stewartiinin teşhis metotları üzerine halka test (EUPH05). ZMMAE, Ankara 20000€ 31.12.2010 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Buğdayda bazı kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan önemli fungal etmenlere karşı bakteriyel biyolojik mücadele ajanlarının kullanım olanakları. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 21.000 31.12.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi. TÜBİTAK (1007/19056-105 G 110) 110.000 6.12.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Labiatea familyasına ait bazı endemik türlerin önemli bitki patojeni bakteriler üzerine antimikrobiyal etkilerinin araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara 31.12.2007 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde buğday bakteriyel hastalıklarının tespiti. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara 31.12.2004 Lider TAGEM
Tohum kaynaklı bakteriyel patojenlerin tanısında moleküler tekniklerden yararlanılması ve uygulanması . ZMMAE, Ankara 37700 31.12.2001 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.) hastalığının kontrolünde tahmin modellerinden yararlanma olanakları üzerinde çalışmalar. ZMMAE, Ankara 21360 31.12.2001 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi tohumluk patates ekim alanlarında kahverengi çürüklük hastalığının karantinaya yönelik olarak yaygınlığının belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 4000 1.01.1998 Yardımcı Araştırmacı TAGEM