Dr. Süreyya ÖZBEN
Uzmanlık Alanları: Mikoloji, Meyve ve Bağ Fungal Hastalıkları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1301
Faks:
E-posta: sureyya.ozben@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No: 66 Yenimahalle /ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü (Lisans) 20.06.1999
Türkiye Anadolu İşletme İşletme 1.06.2006
Türkiye Ankara Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 4.06.2011
Türkiye Ankara Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma (Doktora) 6.11.2020

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 66 0 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Araştırmalarda Etik Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü 18.06.2008
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 22.04.2011
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü 15.06.2015
Funguslarda Gen Silme Tekniği Uygulamalı Eğitimi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 16.02.2018

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Fitopatoloji Ziraat Mühendisi 2007-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Garcıa-Benitez C, Melgarejo P, Beniusis A, Guinet C, Özben S., Değirmenci K, Teresa Valenta M, Ricciıni L, De Cal A, 2017. Proficiency of real-time PCR detection of latent Monilinia spp. infection in nectarine flowers and fruit. Phytopathologia Mediterranea , 56, 2, 242-250.
Özben S., Demirci, F., Degirmenci,K., Uzunok S., 2017. FIRST REPORT OF PLEUROSTOMA RICHARDSIAE ASSOCIATED WITH GRAPEVINE DECLINE DISEASES OF GRAPEVINE IN TURKEY. Journal of Plant Pathology, 99.
Akgül D S., Savaş Güngör N., Önder S., Özben S., Kaymak S., 2014. First Report of Campylocarpon fasciculare Causing Black Foot Disease of Grapevine in Turkey. Plant Disease, Volume 98, Number 9.
Özben S., Değirmenci K., Demirci, F., Uzunok S., 2012. First Report of Phaeoacremonium scolyti Associated with Esca and Petri Diseases of Grapevine in Turkey. Plant disease, Volume 96, Number 5, P: 766.
Özben S., Demirci F., Değirmenci K., Uzunok S., 2012. First Report of Cylindrocarpon macrodidymum Associated with Black Foot Diseases of Grapevine in Turkey. Plant disease, Volume 96, Number 5 Page 762.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bozkurt V., Altundağ Ş., Özben S., Değirmenci K., 2014. Bağ Hastalık ve Zararlıları.. Türktarım, 219 s.38-43.
Ünal F., , Özben S., 2013. First Report of Rhizoctonia zeae Causing Stunting and Root Rot of Wheat in Turkey (Full text). IV International Symposium "Agrosym 2013" Jahorina, 3-6 October 2013, Bosnia and Herzegovina, 10.7251, s: 641-645.
Tanıker Ü., Özben S., Kurbetli İ., . Orta Anadolu Bölgesi’nde kirazlarda Leucostoma kanserinin tespiti ve yaygınlığı. Bitki Koruma Bülteni , 59 (4) : 47-56.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Özben S., F.Demirci, Uzunok S., 2019. First report of Cylindrocladiella parva associated with black foot disease of grapevine in Turkey . 1st International Molecular Plant Protection Congress , s:96.
Tanıker Ü., Özben S., Ertek T S., 2019. Molecular and morphological identification of fungal diseases of kiwi fruit orchard in Western Black Region.. 1st International Molecular Plant Protection Congress, .
, , Ünal F., Özben S., 2018. Effect of Some Plant Essential Oils on Botrytis cinerea after Grape Harvest. International Agricultural Sciences Congress. 9-12 May 2018 Van/Turkey, s: 657.
Tanıker Ü., Özben S., 2017. Karaman İlinde Soğuk hava Depolarında Bulunan Elmalarda Hasat Sonu Hastalıkların ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu , Sayfa:72.
Kaymak S., Ochoa-Corona F., Özben S., 2014. Botryosphaeria türlerinin tanılanmasında PCR ve İzotermal Temelli Moleküler Tekniklerin Kullanımı. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Sayfa: 172.
Tülek S., Ozan S., Özben S., 2014. Havuç depolarında Acı Çürüklük Etmeni Geotrichum candidum. V. Bitki Koruma Kongresi,, Sayfa: 255.
Kurbetli İ., Özben S., Yılmaz A., 2014. Bazı Rosaceae'lerde Kök, Kökboğazı ve Meyve Çürüklüğüne Neden Olan Phytophthora Türleri. V. Bitki Koruma Kongresi,, Sayfa: 176, .
Ünal F., , Özben S., 2013. First Report of Rhizoctonia zeae Causing Stunting and Root Rot of Wheat in Turkey. IV International Symposium "Agrosym 2013" Jahorina, 3-6 October 2013, Bosnia and Herzegovina, 10.7251.
Değirmenci K., Özben S., 2011. . Detection of Phaeoacremonium aleophilum directly from wood tissue of grapevine and culture medium by PCR and DNA sequencing. European Biotechnology Congress , Volume 22, Supplement 1 Pages S135.
Özben S., Demirci F., 2011. Bağ Küllemesi (Uncinula necator) ve Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola)’ nün Ankara İli Bağ Alanlarındaki Yaygınlığı . Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Sayfa:377.
Özben S., Demirci F., 2011. Ankara İli Bağ Alanlarında Tespit Edilen Fungal Kök ve Gövde Hastalıkları.. IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Sayfa:376.
Tülek S., Özben S., . Patateslerde görülen depo hastalıkları ve yönetimi.. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu, .
Ertek T S., Özben S., Tanıker Ü., . Molecular detection of fungal disease in strawberry produvtion areas in Central Anatolia Region. 1st International Molecular Plant Protection Congress, s:54.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Avrupa Monilinia türlerinin tespiti ve teşhisi için moleküler yöntemlerin doğrulanması ve geliştirilmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 56.000 31.01.2018 Lider AB Projesi
Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Görülen Odun Dokusu Fungal Hastalıkları ile Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve Phaeoacremonium spp. ile Cylindrocarpon spp.’den Ari Bitki Elde Edilmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 226.000 31.01.2018 Lider TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 201.000 1.07.2017 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Orta Anadolu Bölgesinde Çilek Ekiliş Alanlarında Görülen Fungal Hastalıklar İle Bitki Paraziti Nematodların Tespiti, Yaygınlık Oranları Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 24.000 1.06.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 24000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Ağaçlarında Kurumalara Neden Olan Cytospora spp’nin Tespiti, Yaygınlığı ve Hipovirülent Irklarının Varlığının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 29.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 15000 TL 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Isparta, Karaman ve Niğde İlleri Elma Bahçelerinde Kök ve Kökboğazı Hastalıklarının Tespiti ve Mücadele İmkanlarının Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 45500 1.06.2013 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara İli Bağ Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 18.800 1.06.2012 Lider TAGEM