Dr. Sirel CANPOLAT
Uzmanlık Alanları: Sebze-Yem Endüstri-Süs Bitkileri Fungal Hastalıkları, Mikoloji, Moleküler Biyoloji
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1307
Faks: 315 15 31
E-posta: sirel.canpolat@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. FSM Bul. No:66 Yenimahalle/ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 8.07.1994
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 24.03.2005
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 18.12.2014

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 55 63 0 63

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Real-Time PCR Sisteminin Virüs Tanısında, SNP ve SSR Analizinde ve Genotipleme Çalışmalarında Kullanımı Genoks Teknoloji Sağlık Bilişim Turizm 2.09.2014
Organik Tarım Eğitimi Mersin-Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 30.09.2005
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü/Ankara 21.04.2011
İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi Utem/ANKARA 1.04.2015
Etkili İletişim TAGEM/ANKARA 11.06.2008

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye ANKARA Öğretmen 1997-2001
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı /TAGEM Türkiye Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Mühendis 2001-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
CANPOLAT S., MADEN S., 2021. Characterization of Turkish isolates of Pseudocercospora griseola the causal agent of Angular leaf spot of common beans. Journal of Plant Protection Research, 1/2021 vol. 61 (Basımda).
AYDOĞDU M., KURBETLİ İ., CANPOLAT S., 2016. First Report of Sclerotium rolfsii Causing Crown Rot on Globe Artichoke in Turkey. Plant Disease, Volume: 100, Number: 10, page 2141.
Kurbetli İ., Ozan S., 2013. Occurrence of Phytophthora Root and Stem Rot of Kiwifruit in Turkey. Journal of Phytopathology, Vol: 161, Issue 11-12, .
Ozan S., Kurbetli İ., Değirmenci K., Tülek S., 2012. First report of leaf blight of arborvitae (Thuja orientalis) caused by Pestalotiopsis sp. in Turkey. . New Disease Reports , (2012), 25, 14. .
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
CANPOLAT S., MADEN S., 2020. Reactions of Some Common Bean Cultivars Grown in Turkey Against Some Isolates of Angular Leaf Spot Disease, Caused by Pseudocercospora griseola. . Plant Protection Bulletin, 60 (2), 45-54p.
Ünal F., Tülek S., , , , , CANPOLAT S., , , , , 2020. Identification and Pathogenicity Studies of White Clovers (Trifolium repens L.) Fungi on Turfgrass Areas in Turkey. . Plant Protection Bulletin, 60 (1) : 63-69.
CANPOLAT S., MADEN S., 2020. Batı Karadeniz Bölgesinde Fasulye Tohumlarında Bulunan Fungal Hastalıkların Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, No: 60 (4): 75-84.
CANPOLAT S., M. Aydoğdu, İ.Kurbetli, 2020. Batı Akdeniz Bölgesi’nde Enginar baş çürüklüğü (Botrytis cinerea Pers.) hastalığının yaygınlığı ve üretime etkisinin belirlenmesi. Bitki koruma Bülteni, 60(4): 21-29. .
CANPOLAT S., Tülek S., 2019. Orta Anadolu Bölgesi’nde yaprağı yenen sebzelerde görülen fungal hastalıkların belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, No: 59 (3): 39-46..
CANPOLAT S., Tülek S., 2017. Kış sebzelerinde görülen önemli fungal hastalıklar. TÜRKTOB (Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi), Ocak-Mart 2016, Yıl:5, Sayı:17.
CANPOLAT S., MADEN S., 2017. Fasulye köşeli yaprak lekesi hastalığının (Pseudocercospora griseola) inokulum kaynaklarının belirlenmesi.. Bitki Koruma Bülteni, No: 57 (1): 39-47. .
Tülek S., CANPOLAT S., 2016. Bazı fungisitlerin havuçta külleme (Erysiphe heraclei D. C.) hastalığına etkileri. Bitki Koruma Bülteni , No: 56 (4): p.349-358..
CANPOLAT S., 2016. Domateste Görülen Önemli Hastalıklar ve Mücadelesi. TÜRKTOB, Ocak-Mart sayısı Yıl:5, Sayı:17.
CANPOLAT S., Tülek S., DEMİRCİ F., 2015. Batı Karadeniz Bölgesi'nde fasulye köşeli yaprak lekesi hastalığının kimyasal mücadelesi üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, Cilt 50 (2): 131-141 ..
Ozan S., Yücel C., 2015. Süs Bitkileri Zararlıları. TZOB Dergisi Çiftçi ve Köy Dünyası , Haziran 2015. 54-57.
Ozan S., Maden S., 2010. Batı Karadeniz Bölgesinde örtü altında yetiştirilen fasülyelerde köşeli yaprak lekesi etmeni Pseudocercospora griseola (Sacc.) Ferraris (=Isariopsis griseola Sacc.)’nın izolasyonu.. Bitki Koruma Bülteni , Cilt 50, No:2.
Ozan S., Maden S., 2010. Funguslarda Siderofor Oluşumu.. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 24, Sayı:3..
CANPOLAT S., AŞKIN A., 2006. Orta Anadolu Bölgesinde Örtü altı sebze Alanlarında Görülen Fungal hastalıklar Üzerinde Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 46.
Ozan S., Demirci A., 2006. Orta Anadolu bölgesi örtü altı sebze alanlarında görülen fungal hastalıklar üzerinde çalışmalar. . Bitki Koruma Bülteni, Cilt 46, No:1-4.
Ozan S., Maden S., 2006. Domateste görülen külleme hastalık etmenleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. . Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Sayı:38, Cilt:20, 126-135 s,.
Ozan S., Maden S., 2005. Ankara ili domates ekiliş alanlarında yapraklarda hastalık oluşturan fungal hastalık etmenleri, yaygınlıkları ve çıkış zamanları.. Bitki Koruma Bülteni, Cilt:45, No: 1-4. .
Ozan S., Maden S., 2004. Ankara ili domates ekiliş alanlarında solgunluk ve kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan fungal hastalık etmenleri.. Bitki Koruma Bülteni, Cilt: 44, No: 1-4. .
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
CANPOLAT S., Tülek S., Ertek T S., , 2019. Molecular and Morphological Idendification of Fungal Diseases of Dry Bean Fields in Turkey. 1st International Molecular Plant Protection Congress”, April 10-13, 2019, Adana, Turkey., .
CANPOLAT S., S. Maden, 2019. Molecular Detection of Angular Leaf Spot Disease (Pseudocercospora griseola) in Bean Production in Western Black Sea Region” (Oral presentation). 1st International Molecular Plant Protection Congress”, April 10-13, 2019, Adana, Turkey., .
Mermer, Doğu, D., Ertek T S., CANPOLAT S., 2019. Molecular identification of Bremia lactucae causing downy mildew in lettuce in Turkey. (Oral presentation). 1st International Molecular Plant Protection Congress”, April 10-13, 2019, Adana, Turkey., .
Tülek S., CANPOLAT S., Ertek T S., 2019. Molecular and morphological diagnosis of Alternaria species causing black root rot disease in carrots (Poster). 1st International Molecular Plant Protection Congress”, April 10-13, 2019, Adana, Turkey., .
Ünal F., Tülek S., , , , , , CANPOLAT S., , , 2017. Molecular Identification and Virulens of Fungi on White Clover on Turfgrass Areas in Turkey . 2. Uluslararası Balkan Tarım Kongresi, .
CANPOLAT S., MADEN S., 2016. Fasulye köşeli yaprak lekesi hastalığının (Pseudocercospora griseola) inokulum kaynaklarının belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, , 5-8 Eylül 2016, KONYA, Sayfa 789.
Erdurmuş G., CANPOLAT S., Tülek S., 2016. Domateste Erken Yaprak Yanıklığı hastalığı etmeni (Alternaria spp.)’ nin Azoxystrobin’ e karşı duyarlılığının belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA., Sayfa 691.
Tülek S., CANPOLAT S., MERMER DOĞU D., 2016. Ankara ve Konya illerinde depolanmış havuçlarda görülen sorunlar. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 2016, Eğirdir/ISPARTA, .
Ünal F., Tülek S., Yıldırım A. F., CANPOLAT S., , , , , 2016. Türkiye Çim Alanlarında Sorun Oluşturan Şapkalı Mantar Türleri . VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA, .
CANPOLAT S., Tülek S., 2016. Orta Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Fungal Hastalıklar. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA, Sayfa 734, .
Tülek S., Ozan S., Özben S., 2014. Havuç depolarında Acı Çürüklük Etmeni Geotrichum candidum. V. Bitki Koruma Kongresi,, Sayfa: 255.
AŞKIN A., CANPOLAT S., 2014. Hıyarda Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis Berk. and Curt.) Hastalığının Biyolojik Mücadelesinde Bacillus spp. İzolatlarının Kullanımı. Bitki Koruma Kongresi. V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, .
Ozan S., Maden S., 2014. Occurrence of Angular Leaf Spot caused by Pseudocercospora griseola, on common beans in Western Black Sea Region of Turkey. . Balkan Agriculture Congress Book of Abstracts , 8-11 September, EDİRNE.
Ozan S., Demirci A., 2014. Bazı Fungisitlerin Fasülye Tohumlarında Çimlenme ve Çıkışa Etkileri. V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Antalya., Sayfa 231, 3-5 Şubat 2014,.
Aşkın A., Ozan S., 2014. Hıyarda Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis Berk. And Curt.) Hastalığının Biyolojik Mücadelesinde Bacillus spp. İzolatlarının Kullanımı. V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri Antalya, Sayfa 310, 3-5 Şubat 2014.
Aşkın A., Ozan S., 2013. Orta Anadolu Bölgesinde Örtü Altı Hıyar Yetiştiriciliğinde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis Berk. And Curt.) Mücadelesinde Bacillus spp. İzolatlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması. . 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi, Sayfa 57-68, 2-4 Nisan 2013, Antalya. .
CANPOLAT S., Araz A., 2013. Orta Anadolu Bölgesinde Örtü Altı Hıyar Yetiştiriciliğinde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis Berk. And Curt.) Mücadelesinde Bacillus spp. İzolatlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ ve MAKİNELERİ KONGRESİ. ANTALYA., .
Ozan S., Kurbetli İ., Değirmenci K., Tülek S., 2011. Mazılarda Yaprak Yanıklığına Neden Olan Pestalotiopsis photiniae’ nin Morfolojik ve Moleküler Teşhisi. . Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Sayfa 390, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş..
Ozan S., 2009. Batı Karadeniz Bölgesinde Örtü Altında Fasülyelerde Köşeli Yaprak Lekesine Neden Olan Phaeoisariopsis griseola (Sacc.) Ferrarıs (=Isariopsis griseola Sacc.)’nın Tespiti. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009 Van.
Ozan S., Demirci A., 2006. Tohumluk patates sertifikasyonuna esas önemli fungal hastalıklar.. IV Ulusal Patates Kongresi, Bildiriler. , 06-08 Eylül 2006, sayfa: 297-302, Niğde.
CANPOLAT S., AŞKIN A., 2006. Tohumluk patates sertifikasyonuna esas önemli fungal hastalıklar. IV Ulusal Patates Kongresi, , 297.
Tülek S., MERMER DOĞU D., CANPOLAT S., . Havuç Depolarında Kurşuni Küf Etmeni Botrytis cinerea. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 2016, Eğirdir/ISPARTA, .
Tülek S., Çakır E., Ertek T S., CANPOLAT S., . Molecular studies on the pathogenesis of Synchtrium endobioticum, . 1st International Molecular Plant Protection Congress”, April 10-13, 2019, Adana, Turkey..
Diğer Yayınlar
Ozan S., 2008. Bostanlarda Görülen Önemli Fungal Hastalıklar. . Türk Tarım Dergisi, Sayı:11 Mayıs-Haziran, Yıl:3..

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması 2. dilim. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 88.500 TL 1.01.2026 Lider TAGEM
Nohutta (Cicer arietinum L.) Yanıklık Hastalığının Farklı Patotiplerine Karşı Yabani Akrabalarının Kullanılarak Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 75.000 TL 31.12.2023 Lider TAGEM
Ülkesel Kuru Fasulye Islah Projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 150.000 Tl 31.12.2023 Lider TAGEM
Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 130.000 TL 1.01.2023 Lider TAGEM
Geçit Bölgesi Nohut Islah Projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 105.000 TL 1.01.2023 Lider TAGEM
Patateslerde Toprak Kökenli Hastalıkların Moleküler Teşhisi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 105.000 TL 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Nohutta (Cicer arietinum L.) Kök Çürüklüğü ve Solgunluğa Neden Olan Fusarium Türlerine Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Geliştirilmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 40.000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 50.000 TL 31.12.2019 Lider TAGEM
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Havuçta Kök ve Kök Çürüklüğüne Sebep Olan Alternaria spp’ nin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu, Toksinleri ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Kurumu 37,000 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Türkiye^deki Çim Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması(TÜBİTAK 1001). Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 360.000 TL 1.10.2017 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Domateste Erken Yaprak Yanıklığı Etmeni (Alternaria spp.)’ nin Bazı Fungisitlere Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 30.000 31.05.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesinde Örtü Altında Yetiştirilen Fasülyelerde Köşeli Yaprak Lekesi Etmeninin Moleküler Yöntemler Kullanılarak Gruplarının Tespiti, İnokulum Kaynaklarının ve Bazı Fasülye Çeşitlerinin Bu Etmene Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi. AZMMAE 40.000 TL 31.12.2014 Lider TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesinde Örtü Altında Fasulyelerde Köşeli Yaprak Lekesi Hastalığının (Pseudocercospora griseola) Yaygınlığı ve Mücadele Olanakları Üzerinde Araştırmalar. AZMMAE 27.000 TL 31.12.2013 Lider TAGEM
Ankara İli Havuç Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar. TAGEM 16,000 1.10.2013 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Örtü Altı Hıyar Yetiştiriciliğinde Yalancı Mildiyö'nün Yaygınlığı ve Mücadelesinde Bacillus spp. İzolatlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması. AZMMAE 53.000 TL 31.12.2012 Lider TAGEM
Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi. ZMMAE 313.357 TL 31.12.2008 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Ülkemiz Patates Ekiliş Alanlarında Patates Siğil [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival] Hastalığının Sürveyi. AZMMAE 153.550 31.12.2006 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara İli Domates Ekiliş Alanlarında Görülen Fungal Hastalıklar İle Bunların Bulunuş Oranları Ve Çıkış Zamanlarının Belirlenmesi. AZMMAE 15.000 TL 31.12.2005 Lider TAGEM