Servet UZUNOK
Uzmanlık Alanları: Meyve ve Bağ Hastalıkları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1332
Faks: 315 15 31
E-posta: servet.uzunok@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi:

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 16.06.1989
Türkiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım ve Yaşam Bilimleri (Yüksek Lisans) 9.02.2021

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye Ankara Döner Sermaye Memur 1993-1997
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gürün İlçe Müdürlüğü Türkiye Sivas İlçe Müdürü 1997-1999
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gürün İlçe Müdürlüğü Türkiye Sivas Ziraat Mühendisi 1999-2002
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Hastalıkları Ziraat Mühendisi 2002-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özben S., Demirci, F., Degirmenci,K., Uzunok S., 2017. FIRST REPORT OF PLEUROSTOMA RICHARDSIAE ASSOCIATED WITH GRAPEVINE DECLINE DISEASES OF GRAPEVINE IN TURKEY. Journal of Plant Pathology, 99.
Özben S., Değirmenci K., Demirci, F., Uzunok S., 2012. First Report of Phaeoacremonium scolyti Associated with Esca and Petri Diseases of Grapevine in Turkey. Plant disease, Volume 96, Number 5, P: 766.
Özben S., Demirci F., Değirmenci K., Uzunok S., 2012. First Report of Cylindrocarpon macrodidymum Associated with Black Foot Diseases of Grapevine in Turkey. Plant disease, Volume 96, Number 5 Page 762.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uzunok S., Kurbetli İ., 2017. Orta Anadolu Koşullarında Ceviz Antraknozu Etmeni Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces et de Not.’nın Mücadelesine Yönelik Biyolojik Parametreler . DergiPark, 57/3/349-356.
Sabahoğlu Y., Aydar A., Uzunok S., Atlamaz A., 2010. Elma Bahçelerinde Elma Karalekesi ?Venturıa Inaequalıs (Cke.) Wınt.? Hastalığı Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Hidrolik Bahçe Pülverizatörünün Biyolojik Performansının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 50/4/103-113.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Özben S., F.Demirci, Uzunok S., 2019. First report of Cylindrocladiella parva associated with black foot disease of grapevine in Turkey . 1st International Molecular Plant Protection Congress , s:96.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Avrupa Monilinia türlerinin tespiti ve teşhisi için moleküler yöntemlerin doğrulanması ve geliştirilmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 56.000 31.01.2018 Koordinatör AB Projesi
Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Görülen Odun Dokusu Fungal Hastalıkları ile Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve Phaeoacremonium spp. ile Cylindrocarpon spp.’den Ari Bitki Elde Edilmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 226.000 31.01.2018 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Orta Anadolu Bölgesinde Çilek Ekiliş Alanlarında Görülen Fungal Hastalıklar İle Bitki Paraziti Nematodların Tespiti, Yaygınlık Oranları Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 24.000 1.06.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Ağaçlarında Kurumalara Neden Olan Cytospora spp’nin Tespiti, Yaygınlığı ve Hipovirülent Irklarının Varlığının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 29.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 15000 TL 31.12.2015 Lider TAGEM
Isparta, Karaman ve Niğde İlleri Elma Bahçelerinde Kök ve Kökboğazı Hastalıklarının Tespiti ve Mücadele İmkanlarının Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 45500 1.06.2013 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ceviz Bahçelerinde Ceviz Antraknozu (Gnomonia leptostyla Fr. Ces et de Not.) ve Elma İçkurdu [(Cydia pomonella L.) (Lep.: Tortricidae)]’nun Mücadelesinde Tahmin Uyarı Modelinin Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 105000 TL 31.12.2011 Lider TAGEM
Elma Bahçelerinde Elma içkurdu ?Cydia pomonella (L.)? ve Elma karalekesi hastalığı ?Venturia inaequalis (Cke.) Wint.?’nın Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Hidrolik Bahçe Pülverizatörünün Biyolojik Performansının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 28750 TL 31.12.2006 Yardımcı Araştırmacı TAGEM