Senem TÜLEK
Uzmanlık Alanları: Sebze-Yem-Endüstri-Süs Bitkileri Fungal Hastalıkları, Mikoloji
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1308
Faks:
E-posta: senem.tulek@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:66 Yenimahalle/ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 20.07.2004
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Yüksek Lisans Bitki Koruma 1.01.2010

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 65

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Kilis İl Tarım Müdürlüğü Türkiye Kilis Bitki Koruma Mühendis 2005-2007
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Kurumu Türkiye Ankara Fitapatoloji Mühendis-Araştırıcı 2007-Devam Ediyor

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Tülek S., , 2015. Detection and identification of Alternaria species causing diseases of carrot in Ankara province, Turkey . Published in Scientific Papers. Series B, Horticulture, Volume LIX:263..
Ozan S., Kurbetli İ., Değirmenci K., Tülek S., 2012. First report of leaf blight of arborvitae (Thuja orientalis) caused by Pestalotiopsis sp. in Turkey. . New Disease Reports , (2012), 25, 14. .
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ünal F., Tülek S., , , , , CANPOLAT S., , , , , 2020. Identification and Pathogenicity Studies of White Clovers (Trifolium repens L.) Fungi on Turfgrass Areas in Turkey. . Plant Protection Bulletin, 60 (1) : 63-69.
CANPOLAT S., Tülek S., 2019. Orta Anadolu Bölgesi’nde yaprağı yenen sebzelerde görülen fungal hastalıkların belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, No: 59 (3): 39-46..
CANPOLAT S., Tülek S., 2017. Kış sebzelerinde görülen önemli fungal hastalıklar. TÜRKTOB (Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi), Ocak-Mart 2016, Yıl:5, Sayı:17.
Tülek S., CANPOLAT S., 2016. Bazı fungisitlerin havuçta külleme (Erysiphe heraclei D. C.) hastalığına etkileri. Bitki Koruma Bülteni , No: 56 (4): p.349-358..
CANPOLAT S., Tülek S., DEMİRCİ F., 2015. Batı Karadeniz Bölgesi'nde fasulye köşeli yaprak lekesi hastalığının kimyasal mücadelesi üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, Cilt 50 (2): 131-141 ..
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Tülek S., CANPOLAT S., Ertek T S., 2019. Molecular and morphological diagnosis of Alternaria species causing black root rot disease in carrots (Poster). 1st International Molecular Plant Protection Congress”, April 10-13, 2019, Adana, Turkey., .
Ünal F., , , Tülek S., , , , , 2019. First Report of Brown Patch Disease Caused by Rhizoctonia solani AG 1 on Turfgrasses in Turkey. 1st International Molecular Plant Protection Congress Prooceding Book, 10-13 April 2019, Adana Turkey. , P: 44.
CANPOLAT S., Tülek S., Ertek T S., , 2019. Molecular and Morphological Idendification of Fungal Diseases of Dry Bean Fields in Turkey. 1st International Molecular Plant Protection Congress”, April 10-13, 2019, Adana, Turkey., .
Fırat T A., Tülek S., Ertek T S., 2017. Efficacy of Some Entomopathogenic Fungi Isolates on Callosobruchus maculatus (F.) (Bruchidae : Coleoptera). 6th Entomopathogens & Mıcrobial Control Congress, .
Tülek S., Fırat T A., Ertek T S., 2017. Efficacy of Entomopathogenic Fungi against Tribolium confusum Under Laboratory Conditions. 6th Entomopathogens & Mıcrobial Control Congress, .
Ünal F., , Tülek S., , , , , 2017. Detection and Virulens of Blumeria graminis (Powdery Mildew) on Turfgrass Areas in Turkey. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017 12-15 September 2017, EDIRNE-TURKEY., p: 711.
Ünal F., , , Tülek S., , , , 2017. Occurance, Damage and Molecular Identification of Slime Mold (Physarum cinereum) Fungi in Turfgrass Areas in Turkey. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017 12-15 September 2017 EDIRNE-TURKEY, p:712.
Ünal F., Tülek S., , , , , , CANPOLAT S., , , 2017. Molecular Identification and Virulens of Fungi on White Clover on Turfgrass Areas in Turkey . 2. Uluslararası Balkan Tarım Kongresi, .
Evlice E., Tülek S., Erdoğuş F D., , 2017. A Preliminary potential Biocontrol Study of Some Fungal Strains Against Meloidogyne incognita. . Entomopathogens & Microbial Control Congress. 14-16 September, Tokat, Turkey, Abstract book, 33 .
Ünal F., , , Tülek S., , , , , , 2017. Red Thread (Laetisaria fuciformis) Disease and Damage in Stadiums and Golf Courses in Turkey. 2. Uluslararası Balkan Tarım Kongresi, .
Ünal F., Yıldırım A F., Tülek S., , , , , , 2016. Türkiye Çim Alanlarındaki Rhizoctonia solani'nin Tür ve Anastomosis Gruplarının ve Virülensliklerinin Belirlenmesi. VI. süs bitkileri kongresi, Kongre kitapcığı sayfa 108.
Ünal F., , Tülek S., Yıldırım A. F., , , , , Koca E., , 2016. Türkiye Çim Alanlarında Zarar Oluşturan Fusarium Türleri ve Virülenslikleri. VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA, .
Ünal F., Tülek S., Yıldırım A. F., CANPOLAT S., , , , , 2016. Türkiye Çim Alanlarında Sorun Oluşturan Şapkalı Mantar Türleri . VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA, .
CANPOLAT S., Tülek S., 2016. Orta Anadolu Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Fungal Hastalıklar. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA, Sayfa 734, .
Erdurmuş G., CANPOLAT S., Tülek S., 2016. Domateste Erken Yaprak Yanıklığı hastalığı etmeni (Alternaria spp.)’ nin Azoxystrobin’ e karşı duyarlılığının belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA., Sayfa 691.
Tülek S., CANPOLAT S., MERMER DOĞU D., 2016. Ankara ve Konya illerinde depolanmış havuçlarda görülen sorunlar. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 2016, Eğirdir/ISPARTA, .
Tülek S., Ozan S., Özben S., 2014. Havuç depolarında Acı Çürüklük Etmeni Geotrichum candidum. V. Bitki Koruma Kongresi,, Sayfa: 255.
Ozan S., Kurbetli İ., Değirmenci K., Tülek S., 2011. Mazılarda Yaprak Yanıklığına Neden Olan Pestalotiopsis photiniae’ nin Morfolojik ve Moleküler Teşhisi. . Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Sayfa 390, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş..
Tülek S., Özben S., . Patateslerde görülen depo hastalıkları ve yönetimi.. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu, .
Tülek S., MERMER DOĞU D., CANPOLAT S., . Havuç Depolarında Kurşuni Küf Etmeni Botrytis cinerea. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 2016, Eğirdir/ISPARTA, .
Ünal F., Tülek S., , Büyük O., Çelik E., . Nigrospora Blight in Turfgrass Areas in Turkey . 1st International Molecular Plant Protection Congress Prooceding Book, 10-13 April 2019, Adana Turkey. , p:93.
Tülek S., Çakır E., Ertek T S., CANPOLAT S., . Molecular studies on the pathogenesis of Synchtrium endobioticum, . 1st International Molecular Plant Protection Congress”, April 10-13, 2019, Adana, Turkey..
Diğer Yayınlar
Tülek S., , , , 2019. Pathogenıcıty Methodology Of Rhizoctonia Solani İn Carrot. . The Fourth International Symposium on Agricultural Engineering, 31st October – 2nd November 2019.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Nohutta (Cicer arietinum L.) Yanıklık Hastalığının Farklı Patotiplerine Karşı Yabani Akrabalarının Kullanılarak Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 75.000 TL 31.12.2023 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 130.000 TL 1.01.2023 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Geçit Bölgesi Nohut Islah Projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 105.000 TL 1.01.2023 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Antalya İli Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni (Botrytis cinerea Pers.)’nin Bazı Fungisitlere Karşı Direnç Durumlarının Microtitter Testi ve Moleküler Metotlarla Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA 35.000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 50.000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Havuçta Kök ve Kök Çürüklüğüne Sebep Olan Alternaria spp’ nin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu, Toksinleri ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Kurumu 37,000 31.12.2017 Lider TAGEM
Türkiye’deki Çim Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması(TÜBİTAK 1001). Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 360.000 1.10.2017 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Domateste Erken Yaprak Yanıklığı Etmeni (Alternaria spp.)’ nin Bazı Fungisitlere Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 30.000 31.05.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesinde Örtü Altında Fasulyelerde Köşeli Yaprak Lekesi Hastalığının (Pseudocercospora griseola) Yaygınlığı ve Mücadele Olanakları Üzerinde Araştırmalar. AZMMAE 27.000 TL 31.12.2013 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara İli Havuç Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar. TAGEM 16,000 1.10.2013 Lider TAGEM