Selda UMAR
Uzmanlık Alanları: Biyoloji, Taksonomi
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1225
Faks: 0 312 315 15 31
E-posta: selda.umar@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. FSM Bul. No:66 Yenimahalle/ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 30.05.2011
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri 26.08.2019
Türkiye Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Biyoloji Yüksek Lisans 13.09.2019

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Utem/ANKARA 1.04.2015
II. Taksonomi Yaz Okulu Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 1.07.2013

YAYINLAR
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Altundağ Ş., Saracoglu M., Karahan A., Özdemir I., Umar S., Demir Özden E., Özdem A., Duman K., 2019. İnvestigation of Xylella fastidiosa and its potantial vector species in Central Anatolia Region. 1st. International Molekuler Plant Protection Congress Program and Abstract Book. 76 p. Adana/Türkiye, .
Değirmenci K., Morca A F., Umar S., 2016. New Infection Areas of Plum pox virus (PPV) in Turkey.. 3. Uluslararası Şarka Sempozyumu Bildirileri, 9-13 Mayıs 2016 Antalya-TÜRKİYE. S:37., .
Değirmenci K., Morca A F., Akbaş B., Umar S., 2016. Ülkemizde Şarka Hastalığının Son Durumu: Yaygınlığı ve Kontrolü.. Uluslararası 6. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016 Konya-TÜRKİYE S-570., .
Morca A F., Değirmenci K., Umar S., 2016. Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Virüs Hastalıklarının Tanılanması. . Uluslararası 6. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri (Poster), 5-8 Eylül 2016 Konya-TÜRKİYE., .
Umar S., Çalışkan-Seven S., Değirmenci K., . Entomopathogenic Viruses and Their Application Areas. 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congress, 9-11 Eylül 2015, Ankara, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Orta Anadolu illerinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi (2.dilim). Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 207.000 TL 31.12.2024 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının Revizyonu ve Kataloğunun Hazırlanması, II. Dilim. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 35.000 TL 31.12.2023 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde Bulunan Fulgoromorpha ve Cicadomorpha Alttakımları (Hemiptera) Örneklerinin Değerlendirilmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 58000 16.11.2019 Lider TAGEM
Yoncada Virüslerden Ari Polycross Parselinin Oluşturulması Üzerine Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
ORTA ANADOLU BÖLGESİ DOMATES, BİBER, MARUL EKİLİŞ ALANLARINDA TSWV'NİN TESPİTİ, YAYGINLIĞI, MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU VE BAZI DOMATES GEN KAYNAKLARININ TSWV'YE KARŞI DAYANIKLILIKLARININ MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLER İLE BELİRLENMESİ. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 35.000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının Revizyonu ve Kataloğunun Hazırlanması, I. Dilim.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 25.000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi patates ekiliş alanlarında Stolbur hastalığının (Candidatus Phytoplasma solani) durumu, yumruya geçiş oranının ve olası vektör böceklerinin belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM