Dr. Kamil DUMAN
Uzmanlık Alanları: Bakteriyoloji
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1334
Faks: 312 315 15 31
E-posta: kamil.duman@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yenimahalle Ankara 49 06172 Ankara/Türkiye

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 11.07.2005
Türkiye Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 21.06.2008
Türkiye Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 18.02.2020

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 75

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Training on Detection of phytoplasmas and viroids using molecular methods Plant Protection Service, Wageningen, Netherlands 10.12.2013
IELTS-TOEFL-YDS İngilizce yabancı Dil Eğitimi Ankara - Karacan Prestige 1.01.2014 ICARDA-CIMMYT
Web Yazılımı Kullanılarak PCR Tabanlı Primer Tasarımı Eğitimi Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 15.06.2014
Bitki ekstraktlarından aktif maddenin saptanması ve labotatuvarda farklı biotestlerin yapılması (Biyopestisitler) Amerika Birleşik Devletleri - University of Florida 28.12.2017 APS
Workshop on Essential DNA Sequence Alignment with free Web-based software for molecular analysis, diagnostics, and species delimitation Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 15.04.2019

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
S.S.Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Türkiye İzmir Ar-Ge Sorumlusu Ziraat Mühendisi 2005-2007
IMO GmbH Türkiye İzmir Organik Tarım - FairWİLD Kontrolör-Eğitmen /Ziraat Mühendisi 2007-2011
Birlik A.Ş. Türkiye İzmir Tarımsal Projeler Sorumlusu Ziraat Mühendisi 2011-2012
Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Türkiye Diyarbakır Bitki Hastalıkları -Bekteriyoloji Ziraat Mühendisi 2012-2014
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Hastalıkları -Bekteriyoloji Ziraat Mühendisi 2014-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Carvalho R., Duman K., Jones J.B., Paret M. L., 2019. Bactericidal Activity of Copper-Zinc Hybrid Nanoparticles on Copper-Tolerant Xanthomonas perforans. Nature - Scientific Reports, 20124 (2019).
Carvalho R., Paret M. L., Jones J. B., Duman K., 2019. Bactericidal activity of Copper-Zinc Hybrid Nanoparticles on Xanthomonas perforans and effect on Xanthomonadin. Phytopathology, 109-9S.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Duman K., Soylu S., 2019. Fasulye bitkisinden elde edilen endofit bakterilerin bitki gelişimini teşvik edici ve antagonistik özelliklerinin Pseudomonas syringae pv. phaseolicola etmenine karşı karekterizasyonu. Bitki Koruma Bülteni, 59.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Duman K., Soylu S., 2020. Fasülye Üretiminde Bitki Dostu Bakteriler. Bitki Sağlığında Dost Mikroorganizmalar Çalıştayı, 09-10 Eylül 2020, Ankara.
Duman K., Soylu S., Morca A F., 2019. Genetic Characterization of Pseudomonas syringae pv. phaseolicola Strains Isolated from Common Bean Production Areas in Turkey. 1. International Molecular Plant Protection Congress, 10-13 Nisan 2019, Adana.
Altundağ Ş., Karahan A., Özdemir I., Duman K., Demir Özden E., Özdem A., Saracoglu M., 2019. İnvestigation of Flavescence doree and Bois noir phytoplasmas and potantial vector species in vineyard areas of Central Anatolia Region. 1st. International Molekuler Plant Protection Congress Program and Abstract Book. 51 p. Adana/Turkey, .
Altundağ Ş., Saracoglu M., Karahan A., Özdemir I., Umar S., Demir Özden E., Özdem A., Duman K., 2019. İnvestigation of Xylella fastidiosa and its potantial vector species in Central Anatolia Region. 1st. International Molekuler Plant Protection Congress Program and Abstract Book. 76 p. Adana/Türkiye, .
Karahan A., Altundağ Ş., , Duman K., 2018. Ankara ilinde marulda Pseudomonas cichorii'nin ilk tespiti (Poster). Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.
Karahan A., Altundağ Ş., Duman K., , Kılınc A.O., 2018. Ralstonia solanacearum'un yabancı ot, kendigelen patates bitkileri, yüzey suyu ve endüstriyel işleme sıvı ve katı atıklarında izlenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.
Duman K., 2016. Peach latent mosaic viroid (PLMVd) ve Hop stunt viroid (HSVd) in Farklı Ekstraksiyon Protokolleri Kullanılarak RT-PCR ile Teşhisi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016 Konya, Türkiye , s 700.
Duman K., Bayram Y., 2014. MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE AND LIVESTOCK DİYARBAKIR PLANT PROTECTION RESEARCH STATION. 18. Dünya Organik Tarım Kongresi, 13-15 Ekim 2014 İstanbul/TÜRKİYE.
Diğer Yayınlar
Duman K., Wright S., Paret M., 2017. Nano plant essential oils on Ralstonia solanacearum, the causal bacterial pathogen of tomato bacterial wilt . Materials Innovation for Sustainable Agriculture, 1st Annual MISA Symposium.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Orta Anadolu illerinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi (2.dilim). Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 207.000 TL 31.12.2024 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 130.000 TL 1.01.2023 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Ankara 85.000 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Candidatus Liberibacter solanacearum ve patates fitoplazmalarının biyoloji ve epidemiyolojisi ve patates ve diğer ürünlerdeki risk yönetimi (EUPHRESCO-PHYLIB II). ZMMAE 10.000 € 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 50.000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Fasulye Hale Yanıklığı Hastalığı (Pseudomonas savastonoi pv. phaseolicola) Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 75.000 31.12.2018 Lider TAGEM
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara 40.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi patates ekiliş alanlarında Stolbur hastalığının (Candidatus Phytoplasma solani) durumu, yumruya geçiş oranının ve olası vektör böceklerinin belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM