Dr. Emel ÇAKIR
Uzmanlık Alanları: Mikoloji, Sebze, Yem, Ensdüstri, Süs Bitkileri, Patates Fungal Hastalıkları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1304
Faks: 0312 315 15 31
E-posta: emel.cakir@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No: 66 Yenimahalle/Ankara

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora/Bitki Koruma 2.07.2015
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans 30.10.2008
Türkiye Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans/Bitki Koruma 20.06.1989

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
0 0 0 0
0 0 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Determination of potato wart pathotypes using the Glynne-Lemmerzalh method Julius Kühn Institute (JKI) Almanya 15.08.2014
Training on detection and identification of potato fungal diseases Plant Protection Service in Netherlands, Wageningen 22.11.2004
Proje Yöneticileri Proje Yönetimi TUBİTAK/Gebze-ISTANBUL 6.12.2006
Bitki Biyogüvenlik Araştırmaları Uygulamalı Eğitimi TUBİTAK (MAM) İstanbul,Türkiye 7.10.2002
Synchytrium endobioticum ( identification of pathotypes and quarantine regulations) Julius Kühn Institute (JKI) Almanya 14.12.2004
Identification of potato wart agent Synchytrium endobioticum isolates of Turkey with the help of potato differential varieties from Ukrainian selection. Ukrainian Secientific-Research Plant Quarantine Station, Chernivtsi Region/Ukraine 6.04.2008
Synchytrium endobioticum (survey, sampling methods for infested field, soil tests, direct examination, scheduling and quarantine regulations) Canada Food Inpection Agency/KANADA 22.03.2004

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Çakır E., Ertek T S., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S., 2020. Occurrence of potato pink rot caused by Phytophthora erythroseptica in Turkey, with special reference to Phytophthora cryptogea. Australasian Plant Disease Notes, (2020) 15:14 .
Çakır E., Karahan A., Kurbetli İ., 2019. Involvement of Colletotrichum coccodes causing atypical symptoms of potato tubers in Turkey. . Journal of Plant Diseases and Protection, 126, 173–176, .
Çakır E., Bahtiyarca Bağdat R., Katircioglu Y.Z., Maden S., 2017. Occurrence of Root Rot Caused by Phytophthora cryptogea on Common Sage (Salvia officinalis) in Turkey. Journal of Agricultural Science and Technology A, 7 (6): 401-406 p.
Çakır E., Maden S., 2015. First report of Penicillium polonicum causing storage rots of onion bulbs in Ankara province, Turkey. B.S.Plant Pathology, New Disease Reports 32: 24, .
Çakır E., Demirci, F, 2012. First Report of Phytophthora cryptogea on Potato Tubers in Turkey. . Plant Disease 96:8, 1224.3 p, .
Çakır E., 2005. First report of potato wart disease in Turkey. J.Plant Pathology 54:584p, .
Erzurum, K., Demirci, F, Karakaya, A, Çakır E., Tuncer, G, Maden S., 2005. Passalora Blight of Anise (Pimpinella anisum) and Its Control in Turkey. . Phytoparasitica 33(3): 261-266, .
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Çakır E., Zelya AG., Maden S., 2019. Comparison of the Turkish Pathotypes of Potato Wart Caused by Synchytrium endobioticum with the Ukranian pathotypes. Bitki Koruma Bülteni, 59 (1).
Ünal F., Çakır E., 2017. Molecular Identification of Sooty Molds on Wheat Fields in Central Anatolia Region and Effect of Seed Germination. Eurasian Journal of Agricultural Research, .
Çakır E., Demirci F., 2017. A new pathotype of Synchytrium endobioticum in Turkey: Pathotype 2. Bitki Koruma Bülteni, 57(4) : 415 – 422.
Bahtiyarca Bağdat, R, Çinkaya, N, Yüksel Demiray, K, Bozdemir, Ç, Çakır E., 2017. Common Sage (Salvia officinalis L.) Breeding Studies in Central Anatolian Climatic Conditions. International Journal of Secondary Metabolite, Vol. 4: 3 (2017) pp. 499-507.
Çakır E., Maden S., 2016. Ankara (Polatlı) soğan depolarında tespit edilen fungal depo çürüklüğü etmenleri. Bitki Koruma Bülteni , 56(2): 135 - 143s.
Çakır E., Demirci, F, 2013. Bazı bitki aktivatörlerinin Patates siğil hastalığı [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Per.]'na etkileri. Bitki Koruma Bülteni, 53(4):239-250, .
Çakır E., 2012. Biber Yetiştiriciliği. Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Çiftçi eğitim Serisi Yayın No:2012/55, .
Çakır E., Demirci, F, 2011. Geçmişten Günümüze Patates Siğil Hastalığının Mücadele Uygulamaları. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 106-113, .
Çakır E., Maden S., 2010. Patates Siğil Hastalığı Etmeni (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.)’un, Patotipleri, Dünya ve Türkiye’ deki Durumu. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. Sayı:1, Cilt:24, 80-91s., .
Çakır E., Leeuwen, Van GCM, Kerstin, F, Meffert, JP, Janssen, WAP. , Maden S., 2009. Identification of pathotypes of Synchytrium endobioticum found in infested fields in Turkey. OEPP/EPPO Bulletin 39:175–178p, .
Çakır E., 2007. Prediction Studies Supported by Computer on Potato Late Blight in Central Anatolia in Turkey. . EPPO Bulletin 37, 309-312p., .
Çakır E., Duran, H, Altın, N, Akbaş, H, Yeşilova, Ö, Çolak, A, Uçkun, A, Aydın, H, Güler, B, 2005. Potato wart disease survey in Turkey. EPPO Bulletin 35:3,489–490p, .
Çakır E., 2005. First report of Potato Wart Disease caused by Synchytrium endobioticum in Turkey. http://www.ndrs.org.uk/article.php?id=011012, .
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ünal F., Çakır E., 2019. Streptomyces Bacteria and Their Use in Biocontrol of Cereal Diseases. II. Uluslararası Tarım Kongresi Bildiri Kitapcığı, 21-24 Kasım 2019, Ankara, s17.
Çakır E., Bahtiyarca Bağdat, R., Ertek T S., 2019. Ankara İli Kekik Plantasyonlarında Sorun Olan Funguslar. International Congress on Agriculture and Foresty Research, 7s.,8-12 April 2019, Marmaris, .
Çakır E., Ertek T S., Maden S., 2019. Patates Depolarında Lastiğimsi (Ekşi) Çürüklük (Geotrichum candidum) Hastalığı. International Congress on Agriculture and Foresty Research, 13s.,8-12 April 2019, Marmaris, Turkey, .
Çakır E., Ertek T S., Demirci, F., 2019. Patateste Sclerotium sp.’ nin Neden Olduğu Kök Çürüklüğü . International Congress on Agriculture and Foresty Research, 52s., 8-12 April 2019, Marmaris, .
Çakır E., Ertek T S., Maden S., 2019. Molecular identification of Phytophthora erythroseptica causing pink rot of potato in Turkey. 1st International Molecular Plant Protection Congress”, 44p., April 10-13, 2019, Adana, Turkey., .
Çakır E., Bahtiyarca Bağdat, R., Ertek T S., 2019. Pathogenic fungi species isolated and genetically characterized in oregano field plantation of Central Anatolian climatic conditions. 1st International Molecular Plant Protection Congress”, 95 p., April 10-13, 2019, Adana, Turkey., .
Çakır E., Ünal F., 2019. Orta Anadolu Bölgesinde Son Yıllarda Patates Depolarında Sorun Olan Fungal Hastalıklar. II. Uluslararası Tarım Kongresi Bildiri Kitapcığı, 21-24 Kasım 2019, Ankara, s96., .
Çakır E., Maden S, Ünal F., 2018. Türkiye’de Patates Siğil Hastalığı (Synchytrium endobioticum) Patotip Çalışmaları. International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies. Proceeding book, 193s. 2-5 Nisan 2018, Çeşme-İzmir/Turkey., .
Çakır E., Ünal F., 2018. Bitki Hastalıklarının Mücadelesinde Arbüsküler Mikorhizal Fungusların Uygulamasında Karşılaşılan Zorluklar . International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies. Proceeding book, 194s. 2-5 Nisan 2018, Çeşme-İzmir/Turkey., .
BAHTİYARCA BAĞDAT R, Çakır E., 2018. Antifungal Activity of Certain Map Extracts and Essential Oils Against Ascochyta rabiei . International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies. Proceeding book, 193s. 2-5 Nisan 2018, Çeşme-İzmir/Turkey., .
Ünal F., AŞKIN A., Çakır E., 2018. Potential Biologic Control Agents Isolated from Turfgrass Areas in Turkey. . Proceeding book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey). , s:143.
Ünal F., AŞKIN A., Çakır E., , 2018. Çim Alanlarında Waitea circinata var. circinata’nın Sebep Olduğu Kahverengi Halkalı Yama Hastalığı ve Mücadele Olanakları. Proceeding book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey). s:144, s:144.
Özercan B., Çakır E., Kalanlar Ş., Demir A., 2017. Nevşehir ve Niğde İllerinde Üreticilerin Patates Siğil Hastalığına Bakışı . International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies 15-17 Mayıs 2017 Cappadocia, .
Çakır E., Ünal F., 2017. Rhizoctonia Anastomosis Groups Damaging on Potato and Control of the Disease. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, 756s, 15-17 Mayıs Cappadocia, .
Çakır E., Bahtiyarca Bağdat, R., Katırcıoğlu, Y.Z, Maden, S., 2017. Occurrence of root rot caused by Phytophthora cryptogea on common sage (Salvia officinalis) in Turkey. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, 713s, 15-17 Mayıs Cappadocia, .
Bahtiyarca Bağdat, R., Cınkaya, N, Yuksel, K, Bozdemir, C, Çakır E., 2017. Orta Anadolu Bölgesi Tıbbı Adaçayı (Salvia Officinalis L.) Islahı Araştırmaları. I. International Congress On Medicinal And Aromatıc Plants: “Natural And Healthy Life” Book Of Abstracts, 1607s, Mayıs 2017, KONYA, ISBN: 978-605-4988-14-3.
Ünal F., Çakır E., 2017. Molecular Identification of Sooty Molds on Wheat Fields in Central Anatolia Region and Effect of Seed Germination. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies, 524s, 15-17 Mayıs Cappadocia, .
Çakır E., Keçeçi, M., DEMİRCİ, F., 2016. Borun patates siğil hastalığı (Synchytrium endobioticum) ‘na etkisi.. Uluslararası katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016 Konya. , Bildiri Özetleri S: 688.
Çakır E., Bahtiyarca Bağdat, R., Çınar, O., 2016. Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.) Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Fungal Hastalık Etmenleri. III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildirileri, 4-6 Ekim 2016, Antalya., S: 76..
Çakır E., Maden S., 2015. Ankara Soğan Depolarında Tespit Edilen Fungal Hastalık Etmenleri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı , 14s, .
Koç, G, Demirci, F, Çakır E., 2015. Bazı Fungisitlerin Antagonistik Maya Candida famata Üzerine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, poster, 128s, .
Çakır E., Demirci, F, 2015. Patates Siğil Hastalığı (Synchytrium endobioticum)'na Karşı Bazı Fungisitlerin Etkisi. Ulusal Tarım Kongresi. Kongre Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, 83s, .
Çakır E., Demirci, F, 2015. Patates Siğil Hastalığı Etmeni Synchytrium endobioticum’un Patotiplerini Belirleme Metotları, Avantaj ve Dezavantajları. Ulusal Tarım Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, 84s, .
Çakır E., Demirci, F, 2015. Bazı Bitki Aktivatörlerinin Patates Siğil Hastalığına Etkileri. Ulusal Tarım Kongresi. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, poster, 164s, .
Çakır E., Maden S., 2015. Ankara İli Soğan Ekiliş Alanlarında Tespit Edilen Fungal Hastalık Etmenleri. Ulusal Tarım Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, poster, 163s.
Polat, Z, Çakır E., Beşirli,G, Sönmez, İ, 2014. Determination Of Garlic Fungal Diseases From Field and Storage Garlic In Taşköprü, Kastamonu, Turkey. . Balkan Agricultural Congress, 8-11 September 2014, 752p., Edirne, Turkey, .
Çakır E., Demirci, F, 2013. Patates Siğil Hastalığı (Synchytrium endobioticum)'na Karşı Rizosfer Bakterilerinin Etkileri Üzerine Araştırmalar. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu Bildirileri, 4-7 Kasım 2013 Ankara, .
Çakır E., Demirci, F, 2013. Türkiye’de Patates Siğil Hastalığı Çalışmaları . Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu Bildirileri, (Poster) 4-7 Kasım 2013 Ankara, .
Çakır E., Onaran, H, Duran, H, Bilgin, MG, 2006. Türkiye’de Ticari Patates Çeşitlerinin Siğil [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.] Hastalığına Reaksiyonları ve Hastalığın Verime Etkisi. IV. Ulusal Patates Kongresi , Niğde, 242-249s,.
Çakır E., Şahin, F, Bayrak OM, 2006. Resistance of Potato varieties Against to Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival Causing Potato Wart Disease in Turkey and Its Molecular Characterization. Workshop on Wart Disease, Book of Abstracts, 10p. The Netherlands, .
Çakır E., 2005. Some Studies on Potato Wart [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.] in Turkey. EPPO Workshop on Synchytrium endobioticum, 2005-12-13/14 Paris., .
Çakır E., Duran, H, Altın, N, Çolak, A, Aydın, H, Akbaş, H, Yeşilova, Ö, Esen, H, Uçkun, A, 2004. Türkiye Patates Üretim Alanlarında Patates Siğil [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.] Hastalığının Belirlenmesi Üzerinde Çalışmalar. Bitki Koruma Kongresi, 157s, Samsun., .
K, Erzurum, Maden S., Karakaya, A, Tuncer, G, Demirci, F, Çakır E., 2001. Antalya, Burdur ve Denizli Anason Ekim Alanlarında Sorun Olan Yanıklık Hastalığı Üzerinde Araştırmalar.. Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi, 3-8 Eylül 2001 Tekirdağ. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 45, 317-323s, .
Tülek S., Çakır E., Ertek T S., CANPOLAT S., . Molecular studies on the pathogenesis of Synchtrium endobioticum, . 1st International Molecular Plant Protection Congress”, April 10-13, 2019, Adana, Turkey..
Diğer Yayınlar
Çakır E., 2019. Kekik ve Adaçayı Hastalıkları. Yüksek Verim ve Kalite Kriterlerine Sahip Tıbbi Aromatik Bitki yetiştiriciliği, işlenmesi ve pazarlanmasında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları çalıştayı, TBMAE 25 Mart 2019, Ankara., .
Ertürk S., Alkan M., Çakır E., Elibüyük E A., Koca, E., 2018. Etki Mekanizmalarına Göre Pestisitlerin Sınıflandırılması. (In: Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele. Ed. Birişik, N. 336 s.)Matsa Basımevi, Ankara. , 99-119s..
Çakır E., 2015. Patates Kuru Çürüklük Hastalığı. Agromedya Dergisi, Sayı 16 Patates Özel Dosya, 100s, .
Erdoğan P., Erdoğuş F D., Karahan A., Çakır E., Değirmenci K., 2015. Patates Zararlı ve Hastalıkları ile Mücadele. Ziraat Odaları, Türk Çiftçisinin Sesi, 76, 14.
Çakır E., 2014. Patates Siğil Hastalığı (Synchytrium endobioticum). Agromedya Dergisi, Aralık 2014, Sayı:13, 116-120s, .
Çakır E., 2012. Sonbahar Sebzelerinde Görülen Başlıca Hastalıklar ve Mücadelesi. Tarım Türk, 37:72-74., .
Çakır E., Demirci, F, 2010. Patates Siğil (Synchytrium endobioticum) Hastalığı. Tarım Türk, 21:84-88, .
Hansen JG, , B,, Bain, R, , Schmiedl, J, , Ritchie, F, , Bucena, L, , Çakır E., Cooke, L, , Dubois, L, , Filippov, A, , Hannukkala, A, , Hausladen, H, , Hausvater, E, , Heldak, J,, Hermansen, A, , Kapsa, J, , Pliakhnevich, M, , Koppel, M, , Lees, A, , Musa, T, , Ronis, A,, Schepers, H, , Vogelaar, K , Vanhaverbeke, P , 2009. The development and control of Late Blight (Phytophthora infestans) in Europe in 2007 and 2008, In: EuroBlight Workshop, Hamar, Norway. 28 - 31 October. . PPO-Special Report 384, Applied Plant Research, AGV Research Unit., p 11-30., .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Oregano breeding studies in Central Anatolia. 31.12.2022 Lider TAGEM
Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.) Islahı Araştırmaları. AZMMAE 15.000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Kekik Tarlasında Gençler DNA Avında. TUBİTAK 218B103 15.000 31.12.2019 Alt Proje Lideri TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Patateste karantina etmenlerinin takibi projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara 30.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara ve Kastamonu İli Soğan ve Sarımsak Ekiliş Alanlarındaki Hastalık, Zararlı ve Faydalı Türlerin Tespiti ile Önemli Böcek Türünün Popülasyon Gelişimi Üzerinde Araştırmalar. AZMMAE 36.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara ve Kastamonu İli Soğan ve Sarımsak Ekiliş Alanlarındaki Hastalık, Zararlı ve Faydalı Türlerin Tespiti ile Önemli Böcek Türünün Popülasyon Gelişimi Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 10000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Patates Siğil Hastalığı [(Synchytrium endobioticum) Schilb. Perc.] Mücadelesinde Bor Kullanım Olanaklarının Araştırılması(BOREN). Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) 60.500 1.01.2016 Lider TAGEM
Patates Siğil Hastalığı (Synchytrium endobioticum)’na Karşı bazı Fungisitler Ve Rizosfer Bakterileri İle Mücadele Çalışmaları. TAGEM 12.000 31.12.2015 Lider TAGEM
PATATES SİĞİL HASTALIĞININ YOL AÇTIĞI EKONOMİK ETKİNİN NEVŞEHİR VE NİĞDE İLLERİNDEKİ ÜRETİCİLER ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI. ZMMAE 47000 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesinde Örtü Altında Fasulyelerde Köşeli Yaprak Lekesi Hastalığının (Pseudocercospora griseola) Yaygınlığı ve Mücadele Olanakları Üzerinde Araştırmalar. AZMMAE 27.000 TL 31.12.2013 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Kastamonu Sarımsak Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi. TAGEM 31.12.2010 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi. TÜBİTAK (1007/19056-105 G 110) 110.000 6.12.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Türkiye Patates Ekiliş Alanlarında Patates Siğil [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival] Hastalığının Patotiplerinin Tespiti ve Bu Patotiplere Dayanıklı Patates Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar (DPT). Kalkınma Bakanlığı 95.000 31.12.2008 Lider Kalkınma Bakanlığı
Türkiye’de Patates Siğiline Neden Olan Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc’nin Patolojik Ve Moleküler Tanısı; Hastalık İle Etkili Mücadele Stratejilerinin Belirlenmesi (TUBİTAK-1050108). TUBİTAK 135.000 1.01.2008 Lider TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Ülkemiz Patates Ekiliş Alanlarında Patates Siğil [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival] Hastalığının Sürveyi. AZMMAE 153.550 31.12.2006 Koordinatör TAGEM
Antalya, Burdur, Denizli Anason Ekim Alanlarındaki Cercospora Yanıklık Hastalığının (Cercospora sp.) Yaygınlığı ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar. AZMMAE 15.000 31.12.2004 Yardımcı Araştırmacı Üniversite BAP
Patates Mildiyösü Mücadelesinde Bilgisayar Destekli Tahmin - Uyarı Modellerinden Yararlanması Üzerinde Araştırmalar (TOVAG-2920). TUBİTAK 3.500 1.03.2004 Lider TÜBİTAK - TÜBİTAK COST