Dr. Aynur KARAHAN
Uzmanlık Alanları: Fitopatoloji, Bitki Bakteri Hastalıkları, Bitki Karantinası, Zararlı Risk Analizi
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1310
Faks: 0 312 315 15 31
E-posta: aynur.karahan@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gayret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No: 66, 06172 Yenimahalle, Ankara

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı 7.12.2006
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı 30.09.1992
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 30.06.1987

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 78

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Workshop on Essential DNA Sequence Alignment with free Web-based software for molecular analysis, diagnostics, and species delimitation Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 15.04.2019
Publishing Biology Course Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 2.04.2017
Primer design for PCR based detection and diagnostics using Web-software Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara 15.06.2014
Training on detection of phytoplasmas and viroids using molecular methods Plant Protection Service, Wageningen, Netherlands 25.11.2013
The Fundamentals of Risk Analysis for Plant Protection Raleigh, North Carolina, United States of America 2.08.2011
Training on potato seed certification Brest, Fransa 30.06.2008
Training on detection and identification of potato bacterial diseases Plant Protection Service in Netherlands, Wageningen 30.04.2004

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara Türkiye Ankara Bitki Hastalıkları/Bakteriyoloji Birimi Mühendis 1996-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Çakır E., Karahan A., Kurbetli İ., 2019. Involvement of Colletotrichum coccodes causing atypical symptoms of potato tubers in Turkey. . Journal of Plant Diseases and Protection, 126, 173–176, .
Loreti.S, Cunty.A, Pucci.N, Chabirand.A, Stefani. E, Abelleira. A, Balestra G.M., Cornish D.A., Gaffuri F., Giovanardi D., Gottsberger R.A., Holeva M., Karahan A., Karafla C.D., Mazzaglia A., Taylor R., Cruz L., Lopez M.M., Vanneste J.L., Poliakoff F., 2018. Performance of diagnostic tests for the detection and identification of Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) from woody samples. European Journal of Plant Pathology, 152 (3) 657-676.
Postnikova E., Agarkova I., Altundağ Ş., Eskandari F., Sechler A., Karahan A., Vivader A.K., Schaad N.W., 2009. Rathayibacter iranicus isolated from symptomless wheat seeds in Turkey. Plant Pathology,, Volume 58, Issue 4, Page 796. .
Altundağ Ş., Karahan A., AO.Kılınç, M.Ozakman, 2009. First report of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus causing bacterial ring rot of potato in Turkey . Plant Pathology, Volume 58, Issue 4, Page 794 .
Ustun N, Ozakman M, Karahan A., 2008. First report of bacterial wilt caused by Ralstonia solanacearum biovar 2 on tomato in Turkey. Plant Pathology, Volume 57, Issue 4, page 773.
Ustun N, Ozakman M, Karahan A., 2007. Outbreak of Ralstonia solanacearum Biovar 2 causing Brown Rot on potato in the Aegean Region of Turkey. Plant Disease, Vol: 92, No: 6, p: 973.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özdem A., Karahan A., 2020. Entegre mücadele.. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 427, 41- 43..
Karahan A., Katırcıoğlu Y.Z., 2014. Patateste Patojen Streptomyces Türlerinin Tanılama Yöntemleri. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 1(2):80-90.
Karahan A., Altundağ Ş., Duran H, Kılınç A O., 2013. Karadeniz Bölgesinde Fındık Bakteriyel Yanıklığı [Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al.) Vauterin et al.] hastalığının yaygınlığı üzerine araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 53(3):159-174.
Karahan A., Ozakman M, Altundağ Ş., 2013. Ankara ve Tokat’ta elma ve armut bahçelerinde Ateş yanıklığı hastalığının [Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.] enfeksiyon risk günlerinin belirlenmesinde tahmin modellerinin kullanılması üzerine çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 53(4): 207-238.
Altundağ Ş., Karahan A., Aksu P., 2010. In vitro koşullarda Satureja cuneifolia Ten. uçucu yağının bazı buğday patojeni bakteriler üzerine antibakteriyel etkisinin araştırılması. Bitki Koruma Bülteni, 50(1): 25-33 s. .
Karahan A., Katırcıoğlu Y. Z., 1993. Occurence and distribution of fungal diseases on lentil in Ankara province. Journal of Turkish Phytopathology, Vol. 22, No.1 27-33.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Karahan A., Erdoğan P., Alkan M., Emine.DemirOzden, Altundağ Ş., 2019. The study on vectors of Stolbur phytoplasma in potato growing areas of Bolu, Kırşehir, Sivas and Yozgat Provinces (Poster). 1st International Molecular Plant Protection Congress. Program and Abstract Book. 51 p., April 10-13 2019 Adana, Turkey.
Altundağ Ş., Karahan A., Özdemir I., Duman K., Demir Özden E., Özdem A., Saracoglu M., 2019. İnvestigation of Flavescence doree and Bois noir phytoplasmas and potantial vector species in vineyard areas of Central Anatolia Region. 1st. International Molekuler Plant Protection Congress Program and Abstract Book. 51 p. Adana/Turkey, .
Altundağ Ş., Saracoglu M., Karahan A., Özdemir I., Umar S., Demir Özden E., Özdem A., Duman K., 2019. İnvestigation of Xylella fastidiosa and its potantial vector species in Central Anatolia Region. 1st. International Molekuler Plant Protection Congress Program and Abstract Book. 76 p. Adana/Türkiye, .
Karahan A., Altundağ Ş., Kılınc A.O., 2018. Bolu, Kırşehir, Sivas ve Yozgat illerinde patateslerde Stolbur hastalığının varlığının ve yumruya geçiş oranının Nested PCR ile belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.
Karahan A., Altundağ Ş., Duman K., , Kılınc A.O., 2018. Ralstonia solanacearum'un yabancı ot, kendigelen patates bitkileri, yüzey suyu ve endüstriyel işleme sıvı ve katı atıklarında izlenmesi. Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.
Karahan A., Altundağ Ş., , Duman K., 2018. Ankara ilinde marulda Pseudomonas cichorii'nin ilk tespiti (Poster). Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi , 14-17 Kasım 2018, Muğla.
Nisbet C., Karahan A., Kolber M., Le Roux-Nio A. C., Loiseau M., Ross S., Jeffries C. J., 2016. A proficiency test for potato infecting phytoplasmas. 16th Triennial Meeting of the Virology Section of the European Association of Potato Research and 8th Annual Meeting of PVYWide Organization. Proceedings, May 31st-June 3rd 2016, Ljubljana, Slovenia. p.76.
Değirmenci K., Akbaş B., Karahan A., Altundağ Ş., Güner Ü., Kılınç A.O., Ünal A., 2016. Asma Sertifikasyonunda Bazı Virüsler ve Agrobacterium vitis'in Tespit Metotlarının Geliştirilmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, 5-8 Eylül 2016 Konya, Türkiye. 565 s..
Karahan A., Altundağ Ş., Kılınç A O., 2016. Fluorescent pseudomonads isolated from hazelnuts cultivated in Northeast Black Sea Region, Turkey . Proceedings of the II. International Workshop on Stone Fruit and Nuts, 21-24 September 2015, İzmir, Turkey, Acta Horticulturae, 1149, 63-68.
Karahan A., Katırcıoğlu Y. Z., 2014. Streptomyces scabiei corrig. (ex Thaxter 1891) Lambert and Loria izolatlarının patojenisite test metotlarının karşılaştırılması ve Nec 1 virülenslik geninin PCR ile tespiti. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 3-5 Şubat 2014, Antalya, 188.
Karahan A., Altundağ Ş., Kılınç A O., 2014. Giresun ilinde Dutlarda Pseudomonas syringae pv. mori (Boyer and Lambert) Young et al.’ın varlığının belirlenmesi (Poster). Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri , 3-5 Şubat 2014, Antalya, 222.
Güner Ü., Karahan A., 2014. Determination of virus diseases in potato (Solanum tuberosum L.) productıon areas in Bolu, Sivas and Yozgat Provinces. Balkan Agricultural Congress Proceeding Book of Abstracts, http://agribalkan.org/, 8-11 September 2014, Edirne, Turkey. 840 p.
Altundağ Ş., Karahan A., AO.Kılınç, 2014. Patates yumru ekstraktından Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthof) Davis et al’un multiplex PCR ile tespiti. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi bildirileri, 3-5 Şubat 2014 Antalya, s.195.
Karahan A., Altundağ Ş., Kılınç A O., 2013. Patates yumrularından karantina patojeni Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuchi et al’ın multiplex PCR ile tespiti. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu Bildirileri, 4-7 Kasım 2013, Ankara, 16 s..
Altundağ Ş., AO.Kılınç, Karahan A., 2013. Tohumluk patateslerde Kahverengi Çürüklük ve Halka Çürüklüğü hastalıklarının izlenmesi. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu Bildirileri, s.39.
Karahan A., Araz A., Aşkın A., Altundağ Ş., 2011. Buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan Fusarium culmorum [(W.G.S.) Sacc.]’a karşı bazı patojen olmayan Floresan Pseudomonas spp.’nin biyolojik mücadele etkinliklerinin in vitro ve in vivo koşullarda belirlenmesi (Poster). IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, 475 s.
Karahan A., Altundağ Ş., Kılınç A O., Duran H., 2011. Batı Karadeniz Bölgesinde Fındık Bakteriyel Yanıklığı [Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al. Dye)] hastalığının yaygınlığı üzerine araştırmalar. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, 63 s..
Araz A., Aşkın A., Karahan A., 2010. Buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan Fusarium culmorum [(W.G.S.) Sacc.] a karşı biyolojik savaşımda Bacillus spp. nin etkinliklerinin in vitro koşullarda belirlenmesi (Poster Bildiri). Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Erzurum, 403-406.
Karahan A., Altundağ Ş., 2009. Tohumluk patates üretim alanlarında Ralstonia solanacearum ve Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus’un varlığı ve alınan karantina önlemleri. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz 2009, Van, 158 s.
Karahan A., Bozkurt V., Burçak A., 2008. Pest Risk Analysis: A New Concept for Turkey. Third Annual Balkan Week of Plant health, Book of Abstracts, Plant Protection Institute, May 12-16, 2008, Bulgaria., .
Üstün N., Özakman M., Karahan A., 2007. Ege bölgesinde Ralstonia solanacearum’un patates ve domates üretim alanlarında yaygınlığı ve alınan karantina önlemleri. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 27-29 Ağustos 2007, Isparta, 102 s..
Karahan A., Özakman M., Altundağ Ş., 2007. Tohumluk patateslerde Bakteriyel Kahverengi Çürüklük ve Halka Çürüklüğü hastalıklarının varlığı üzerinde çalışmalar. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 27-29 Ağustos 2007, Isparta, s 101.
Altundağ Ş., M.Ozakman, Karahan A., 2007. Orta Anadolu Bölgesi buğday ekim alanlarında yeni bir bakteri: Rathayibacter iranicus. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi bildirileri, 27-29 August 2007, Isparta, s.107.
Özakman M., Karahan A., Altundağ Ş., 2006. Ralstonia solanacearum’un patates yumrularından tespitinde yeni bir yöntem: Real-time Bio-PCR. IV. Ulusal Patates Kongresi, 6-8 Eylül 2006. Niğde.
Karahan A., Katırcıoğlu Y. Z., 2006. Streptomyces türlerinin patojenisitesinde patates mini yumrularının kullanımı. IV. Ulusal Patates Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Niğde.
Altundağ Ş., Karahan A., M.Ozakman, 2006. Avrupa Birliği adaylık sürecinde uyumlulaştırılan patates kontrol direktiflerinin getirdiği yenilikler. IV.Ulusal Patates Kongresi bildirileri, 6-8 Eylül 2006 Niğde, s.238.
Özakman M., Karahan A., 2005. AB adaylık sürecinde bitki sağlığı konusunda yaşanan gelişmeler. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Bildirileri, 9-11 Kasım 2005. Adana. 278-282.
Karahan A., Özakman M., 2005. Karantinada Zararlı Risk Analizinin önemi ve bu konuda yapılan çalışmalar. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi Bildirileri, 9-11 Kasım 2005. Adana. 283-291.
Özakman M., Karahan A., Altundağ Ş., 1998. Patateslerde Bakteriyel Kahverengi Çürüklük (Ralstonia solacacearum (Smith) Yabuuchi et al.) hastalığının yaygınlığı üzerinde çalışmalar. Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 21-25 Eylül 1998, Ankara, 380-383.
Diğer Yayınlar
Özdem A., Karahan A., 2018. Dünyada ve Türkiye'de Kimyasal Mücadele. . (In: Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele. Ed. Birişik, N. 336 s.), 49-69 s..
Kaymak, S., Özdem A., Karahan A., Özercan B., Aksu P., Aydar A., Kodan M., Yılmaz A., Başaran M S., Asav Ü., Erdoğan P., Güler Y., 2015. Ülkemizde Zirai Mücadele Girdilerinin Değerlendirilmesi. Kitap, .
Erdoğan P., Erdoğuş F D., Karahan A., Çakır E., Değirmenci K., 2015. Patates Zararlı ve Hastalıkları ile Mücadele. Ziraat Odaları, Türk Çiftçisinin Sesi, 76, 14.
Karahan A., Üstün N., 2014. Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Ateş Yanıklığı Hastalığı (Erwinia amylovora). Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, 176s.
Karahan A., 2008. Fındıklarda Bakteriyel Yanıklık (Xanthomonas arboricola pv. corylina), 157-159. In: Bitki Bakteri Hastalıkları (Ed: H.Saygılı, F.Şahin, Y.Aysan). Meta Basım Mat. Hiz., Bornova, İzmir, 317 s.
Karahan A., 2008. Patates Adi Uyuz Hastalığı (Streptomyces scabies), 141-143. In: Bitki Bakteri Hastalıkları (Ed: H.Saygılı, F.Şahin, Y.Aysan). Meta Basım Mat. Hiz., Bornova, İzmir, 317 s..
Karahan A., 2005. Zirai Karantina, 286-289. In: Zirai Mücadele Kitabı, Tohumluk ve Fidan Alımlarında Zirai Mücadele Yönünden Dikkat Edilecek Hususlar (Ed: H. Er ve C. Zeki). TKB Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Yayım Dairesi Başkanlığı Yayınları (YAYÇEP), Yayın Seri No: 44, Ankara.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Orta Anadolu illerinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi (2.dilim). Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 207.000 TL 31.12.2024 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Ankara 85.000 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Candidatus Liberibacter solanacearum ve patates fitoplazmalarının biyoloji ve epidemiyolojisi ve patates ve diğer ürünlerdeki risk yönetimi (EUPHRESCO-PHYLIB II). ZMMAE 10.000 € 31.12.2020 Alt Proje Lideri AB Projesi
Bitkilerde patojen bakteri, fungus ve virüslerin koleksiyonlarının oluşturulması ve katalogunun hazırlanması. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2018 Lider TAGEM
Patateste karantina etmenlerinin takibi projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara 30.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 24000 31.12.2016 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi patates ekiliş alanlarında Stolbur hastalığının (Candidatus Phytoplasma solani) durumu, yumruya geçiş oranının ve olası vektör böceklerinin belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 50000 31.12.2016 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara 40.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Coordinated Integrated Pest Management in Europe (C-IPM) . TAGEM 34200€ 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Candidatus Phytoplasma solani’nin tespitinde farklı test metotlarının kullanabilirliğinin araştırılması ve halka test çalışmaları (06-PHYLIB EUPHRESCO). ZMMAE, Ankara 20000€ 31.12.2015 Lider AB Projesi
Bazı üzüm çeşit ve anaçları ile klonlarının virüsler ve Agrobacterium vitis yönünden arındırılması . ZMMAE, Ankara 304574 15.08.2012 Lider TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Karadeniz Bölgesi Fındık (Corylus avellana L.) bahçelerinde bakteri hastalıklarının tespiti ve mücadele olanakları üzerinde araştırmalar. ZMMAE, Ankara 39000 31.12.2011 Lider TAGEM
Patates yumrularında Ralstonia solanacearum ve Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicusun tespiti için laboratuarlar arası test çalışmaları (EUPH03). ZMMAE, Ankara 20000€ 31.12.2010 Lider AB Projesi
Pantoea stewartii subsp. stewartiinin teşhis metotları üzerine halka test (EUPH05). ZMMAE, Ankara 20000€ 31.12.2010 Lider AB Projesi
Buğdayda bazı kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan önemli fungal etmenlere karşı bakteriyel biyolojik mücadele ajanlarının kullanım olanakları. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 21.000 31.12.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi. TÜBİTAK (1007/19056-105 G 110) 110.000 6.12.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde patateslerde zararlı Streptomyces türlerinin tespiti ve önemli patates çeşitlerinin yaygın olan türe karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 20000 31.12.2006 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde buğday bakteriyel hastalıklarının tespiti. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara 31.12.2004 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Tohum kaynaklı bakteriyel patojenlerin tanısında moleküler tekniklerden yararlanılması ve uygulanması . ZMMAE, Ankara 37700 31.12.2001 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.) hastalığının kontrolünde tahmin modellerinden yararlanma olanakları üzerinde çalışmalar. ZMMAE, Ankara 21360 31.12.2001 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi tohumluk patates ekim alanlarında kahverengi çürüklük hastalığının karantinaya yönelik olarak yaygınlığının belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 4000 1.01.1998 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara ilinde yetiştirilen mercimeklerde görülen fungal hastalıkların tespiti ve yayılış oranlarının saptanması. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 1000 31.12.1991 Lider Üniversite BAP