Dr. Vildan BOZKURT
Uzmanlık Alanları: Entomoloji- Meyve ve Bağ Zararlıları, Biyoteknik Mücadele, Alternatif Mücadele Yöntemleri, Karantina Zararlıları, Zararlı Risk Analizi
Telefon: 344 59 93-96 (4 Hat) / 1123
Faks: 0312 315 15 31
E-posta: vildan.bozkurt@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:66 Yenimahalle/ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü(Doktora) 2.07.2015
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü(Yüksek Lisans) 6.06.1994
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü (Lisans) 6.07.1986

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 68

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Bilgisayar Destekli Zararlı Risk Analizi (CAPRA) Eğitimi Avrupa Bitki Koruma Organizasyonu (EPPO) Ankara- TURKIYE 3.12.2012
Balkanlar ve Akdeniz Ülkelerinde Meyve Sineklerinin Takibi konulu eğitim Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Adana- TURKIYE 6.05.2013
“Zararlı Risk Değerlendirmesi ” konulu eğitim. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) Saraybosna/BOSNA-HERSEK 25.03.2014
Entegre Mücadele Eğitimi Tarımsal Araştırma Organizasyonu (ARO) Telaviv-ISRAIL 11.05.2014
Taksonomik Akaroloji Çalıştayı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Ankara/TÜRKİYE 12.05.2012
Akdeniz İklimine Sahip Ülkelerde Sürdürülebilir Tarım Eğitimi Akdeniz Tarım Enstitüsü, Bari/ITALYA 14.11.2004
Uluslararası Bitki Sağlığı Zararlı Risk Analizi Çalıştayı KANADA 24.10.2005
Zararlı Risk Analizi Uzman Çalışma Grubu Paris/ FRANSA 20.11.2007
Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Tarım Uzmanları ve Eğiticilerin Sürdürülebilir Eğitimi Atina- YUNANISTAN 5.10.2011
PRATIQUE Projesi Zararlı Risk Analizi Çalıştayı Hamamet /TUNUS 23.11.2010

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü TÜRKİYE Ankara Bitki Zararlıları Bölümü Ziraat Mühendisi 1998-2016
Altındağ Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Türkiye Ankara Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi 1987-1998

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özdem A., Bozkurt V., Özdemir M., 2020. Evaluation of the mass trapping method for the control of Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricildae) in cherry orchards.. Fresenius Environmental Bulletin, 29 (4/2020): 2208-2213..
Seven, S., Özdemir M., Özdemir, Y., Bozkurt V., 2005. On the Species of Rhyacionia Huebner [1825] (Lepidoptera: Tortricidae) in Turkey. Phytoparasitica, Vol. 33, No.2, 123-128.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özdem A., Özdemir M., Bozkurt V., 2020. Adult population fluctuations and damage ratio of Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae) in cherry orchards.. Bitki Koruma Bülteni, 60 (2) , 23-28.
Bozkurt V., Özdemir M., Ayan E., Özdem A., 2020. A review on Asian walnut moth Erschoviella musculana Ershov (Lepidoptera: Noctuidae). Acta Hortic, 1269, 241-244..
Bozkurt V., Altundağ Ş., Özben S., Değirmenci K., 2014. Bağ Hastalık ve Zararlıları.. Türktarım, 219 s.38-43.
Bozkurt V., Özdem A., 2013. Orta Anadolu bölgesinde kiraz agaçlarında zararlı meyve yazıcıböcek türlerinin (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) tespiti, yoğunlukları ile önemli türün biyolojik kriterlerinin belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 53 (2), 65-76.
Özdem A., Zeki C., Yıldırım A., Atlamaz A., Kalınbacak K., Atasay A., Kodan M., Bozkurt V., Baliç N., Kan M., Yiğit S., Cünger E., 2011. Orta Anadolu Bölgesi Kiraz Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı otların Mücadelesinin Yönetimi. Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAGEM, s: 223-230.
Zeki C., Er H., Özdem A., Bozkurt V., 2008. Distribution and infestation of Mediterranean fruit fly(Ceratitis capitata Wied.)(Diptera: Tephritidae) on pome and stone fruits in Isparta and Burdur Provinces (Turkey). MUNIS Entomology & Zoology, Vol.3, No.1, 231-238.
Zeki H., Özdem A., Bozkurt V., Sezer N., 2007. Orta Anadolu Bölgesinde Ayçiçeklerinde Zararlı Avrupa Ayçiçeği Güvesi (Homoeosoma Nebulellum (Den.& Schiff.) (Lepidoptera: Pyralidae)’Nin Bulaşma Oranı, Zarar Şiddeti Ve Ergin Uçuş Aktiviteleri Üzerinde Araştırmalar. . Bitki Koruma Bülteni. 2007, 47 (1-4):31-61, 2007, 47 (1-4):31-61.
Özdemir M., Özdemir, Y., Seven, S, Bozkurt V., 2005. Anadolu Bölgesinde kültür bitkilerinde zararlı Tortricidae (Lepidoptera) faunası üzerine araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 45 (1-4): 17-44.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bozkurt V., Özdemir M., Ayan E., Özdem A., 2018. A Review on Asian walnut worm Ershovella musculana ERSHOV (Lepidoptera: Noctuidae) . 30th International Horticultural Congress, İstanbul, .
Özdem A., Bozkurt V., Güler Y., Özdemir M., 2017. Afyonkarahisar ili kiraz bahçelerinde zararlı Yaprakbüken [Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae)]’in doğal düşmanlarının belirlenmesi. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası katılımlı) 26-28 Ekim 2017, Sivas, Türkiye., .
Bozkurt V., Kodan M., 2017. Bitkisel Üretimde Zararlılarlamücadelede Biyolojik Ve Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Desteklenmesi. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası katılımlı) 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey , 393-394 s.
Kodan M., Bozkurt V., Özdem A., Öntepeli F., 2017. Kiraz Bahçelerinde Yaprakbüken [Archips spp. (Lepidoptera: Tortricidae)] Mücadelesinde Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens (Hym.:Trichogrammatidae)’in Salımı.. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası katılımlı) 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey , 107-108 s .
Kodan M., Bozkurt V., 2017. Elma Bahçelerinde Kullanılan Bazı Pestisitlerin Parazitoit ve Predatörlere Etkisi. 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası katılımlı) 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey , 383-384 s.
Güler Y., Bozkurt V., Kodan M., 2016. Süs Bitkilerinde Arı Dostu Habitatlar Oluşturmak. VI. Süs Bitkileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı , 19-22 Nisan Antalya, s. 97..
Kodan M., Güler Y., Bozkurt V., 2016. Park ve Bahçelerde Biyolojik Mücadelenin Kullanım Durumuna Bir Bakış. VI. Süs Bitkileri Kongresi Bildiri Özet Kitabı , 19-22 Nisan Antalya, s. 95..
Bozkurt V., Kodan M., Güler Y., , 2016. Soğanlı ve Yumrulu Süs Bitkilerinde Görülen Toprakaltı Zararlıları ve Mücadele Olanakları. VI. Süs Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 19-22 Nisan 2016 Antalya, s. 96.
Bozkurt V., 2016. Süs Bitkileri İthalatı Sonrasında Karşılaşılan Önemli Bitki Koruma Sorunları ve Olası Riskler . VI. Süs Bitkileri Kongresi Bildiri Özet kitabı 19-22 Nisan 2016 Antalya , sf 39.
Bozkurt V., 2015. Önemli Karantina Zararlısı Drosophila suzukii (Matsumura 1931) ( Diptera: Drosophilidae) Üzerine İnceleme. . VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. , 25-29 Ağustos 2015. Çanakkale..
Bozkurt V., Ayan E., 2015. Forest Insect Species Intercepted on Wood Product with International Trade to Turkey. "Alien Invasive Species and International Trade. IUFRO Joint Meeting. September 1-4, 2015 - Bariloche, Argentina , .
Bozkurt V., Uğur A., 2015. Armut Ağaçlarında Zararlı Cacopsylla pyri L. ( Hemiptera: Psyllidae)’nin Mücadelesinde Sarı Yapışkan Tuzakların Kullanımı. . VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015. Çanakkale., 25-29 Ağustos 2015..
Bozkurt V., 2015. Tarımsal Üretimde Bitki Korumanın Önemi ve Karşılaşılan Sorunlar. . Ulusal Tarım Kongresi. 29-31 Ekim 2015.Afyon., 29-31 Ekim 2015..
Bozkurt V., Ayan E., 2015. Bark Beetle (Coleoptera: Scotylidae) in Turkey Forest, Their Management and Quarantine Regulations. "Ecology and Management of Bark and Wood Boring Insects" IUFRO Meeting. September 1- 4, 2015 - Bariloche, Argentina. , September 1- 4, 2015 - Bariloche, Argentina..
Bozkurt V., Güler Y., 2015. Çankırı Yöresi Kiraz Bahçelerinde Zararlı Scolytus rugulosus (Müller) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)’un Parazitoidlerinin Tespiti. Sinop Ekoloji Kongresi, 6-9 Mayıs .
Bozkurt V., 2014. Türkiye’de Orman Ürünleri İthalatında Karantina Uuygulamalarının Yeri ve Önemi. Türkiye II. Orman Entomolojisi Ve Patolojisi Sempozyumu. ANTALYA , 7-9 Nisan 2014.
Özdem A., Bozkurt V., Özdemir M., 2014. Afyonkarahisar İli Kiraz Ağaçlarında Zararlı Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın Mücadelesinde Kitle Halinde Tuzakla Yakalama Olanaklarının Araştırılması.. V. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, .
Bozkurt V., Özdem A., Ayan E., 2013. Coleopteran Pests Intercepted On Imported Forest Products In Turkey. . The 4th International Agronomic Symposium. Jahorina - Bosnia Herzigovina, 3-6 October 2013. , 3-6 October 2013. .
Bozkurt V., Özdem A., Zeki C., 2013. Karaman İlinde Baklazınnı [Tropinota hirta (Poda) (Coleoptera: Scarabaeidae)]´na Karşı Farklı Tuzak Tiplerinin Kullanım Olanakları.. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi. Antalya. , 2-5.Nisan.2013.
Kodan M., Öntepeli F., Bozkurt V., 2013. Patates Alanlarında Uygulanacak Biyolojik Mücadele Stratejileri. Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu 4-7 Kasım Ankara , s.57..
Özdem A., Bozkurt V., Kodan M., 2010. Determination of Harmful and Beneficial Insects on Organic Cherry Orchards in Konya Province in Turkey. The First International Conference on Organic Agriculture- Limitations and Future, 11-14 October, Cario, Egypt.
Bozkurt V., Özdem A., 2010. Determination of density of Scolytus spp. (Col.: Scolytidae) harmful on cherry orchards by using rebell traps in Central Anatolia Region. The First International Conference on Organic Agriculture- Limitations and Future,, 52..
Özdem A., Özdemir M., Bozkurt V., Zeki C., 2009. Afyonkarahisar İli Kiraz Ağaçlarında Zararlı Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae) ’nın Morfolojik Özellikleri ve Ergin Popülasyon Değişimi. Türkiye III. Bitki koruma Kongresi, 14-17 Temmuz.
Bozkurt V., Baliç N., 2009. Batı Karadeniz Bölgesi’nde Fındıkta Zararlı Fındık Koşnili Parthenolecanium rufulum (Hemiptera: Coccidae)’un Entomopatojeni Verticillium lecanii Üzerinde Çalışmalar. . II. Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı. 24-27 Eylül 2009 Muğla., 24-27 Eylül 2009.
Karahan A., Bozkurt V., Burçak A., 2008. Pest Risk Analysis: A New Concept for Turkey. Third Annual Balkan Week of Plant health, Book of Abstracts, Plant Protection Institute, May 12-16, 2008, Bulgaria., .
Bozkurt V., Zeki C., 2007. Türkiye'de Palmiye Kırmızı Böceği (Rhyncophorus ferrugineus (Oliv.) (Coleoptera: Curculionidae))'un Sürvey Çalışmaları. . Türkiye II. Bitki koruma Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 27-29 Ağustos 2007 Isparta..
Bozkurt V., Toros S., 1998. Brevipalpus obovatus Donnadieu (Phytoptipalpidae: Acarina)’un Biyolojisi Ve Konukçuları Üzerinde Araştırmalar.. II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi Özet Kitabi, 290-296. 1998 Yalova.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Ankara İli Armut Bahçelerinde Zararlı Akdeniz Meyvesineği, Ceratitis capitata(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’ nin Mücadelesine Esas Biyolojik Kriterlerin Belirlenmesi ve Mücadele Olanakları. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara 50.000 TL 31.12.2024 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Akdeniz Meyvesineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] ‘nin Depo Zararına Karşı Ozon Uygulamasının Etkinliğinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü,Ankara 110000 TL 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara ve Konya İlleri Meyve Bahçelerinde Akdeniz meyvesineği [Ceratitis capitata (Wied.) (Diptera: Tephritidae)]’nin Sürveyi, Popülasyon Takibi ile Parazitoit ve Predatörlerin Belirlenmesi.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 45.000 31.12.2019 Lider TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 24000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Önemli Karantina Zararlısı Drosophila suzuki Matsumura (Diptera: Drosophilidae)'nin Meyve Bahçelerinde Tespiti ve Sürvey Protokolünün Hazırlanması (IPMDROS-EUPHRESCO II ). . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 90.000 31.12.2016 Koordinatör AB Projesi
Çankırı ili Kiraz Bahçelerinde Zarar Yapan Archips (Lep.: Tortricidae) Türleri ile Mücadelede Yumurta Parazitoidi Trichogramma türünün (Hym.: Trichogrammatidae) Kullanım Olanaklarının Araştırılması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 41.700 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara İli Armut Bahçelerinde Zararlı Cacopsylla pyri (L.) (Hemiptera: Psyllidae)'nin Alternatif Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması. . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 45.000 31.12.2015 Lider TAGEM
Afyonkarahisar İli Kiraz Bahçelerinde Zararlı Yaprakbüken [Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae)]’in Biyolojisi ile Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Biyoteknik Mücadele Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 60.000 1.07.2011 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Ağaçlarında Zararlı Meyve Yazıcı Böcek Türlerinin (Col.: Scolytidae) Tespiti, Yoğunlukları ile Önemli Türün Biyolojik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Mücadelesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 46.000 31.12.2009 Lider TAGEM
Elma Bahçelerinde Baklazınnı [Tropınota hirta (Poda)(Coleoptera: Scarabaeıdae)]'na Karşı Kitlesel Tuzaklama Olanakları Üzerinde Araştırmalar . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 30000 31.12.2006 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Organik Kiraz Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı otların Mücadelesinin Yönetimi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 65.000 1.07.2006 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Isparta ve Burdur illerinde yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde zarar yapan Akdeniz Meyvesineği (Ceratitis capitata Wied) (Diptera: Tephritidae)’nin yayılışı, bulaşma oranı ve mücadelesi üzerinde araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 40.000 10.08.2005 Yardımcı Araştırmacı TAGEM