Dr. Numan Ertuğrul BABAROĞLU
Uzmanlık Alanları: Entomoloji/Hububat Zararlıları/Çevre Toksikolojisi
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1214
Faks: 312-3151531
E-posta: ertugrul.babaroglu@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 Yenimahalle-ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 22.06.1986
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma/Entomoloji 3.12.1999
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma/Entomoloji 3.09.2006

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 53 0 0

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Toprak U., Bayram Ş., Gözde G., Doğan C., Babaroğlu E N., Ertürk S., Kaydan M. B., Baldwin D., Coutu C., Hegedus D., 2019. Comparative fat body transcriptomics and proteomics from feeding, aestivating and hibernating wheat stink bug, Aelia rostrata (Hemiptera: Pentatomidae) adults. 1st International Molecular Plant Protection Congress, .
Karaağaç U.S, Koçak E., Babaroğlu E N., Gökdoğan A., 2011. Susceptibility of Different Strains of the Sunn Pest, Eurygaster integriceps Put. and Eurygaster maura L. (Heteroptera: Scutelleridae) to Fenitrothion and Alpha-cypermethrin in Turkey . Journal of the Entomological Research Society, 13(2):45-51.
Aydar A., Sabahoğlu Y., Babaroğlu E N., Canhilal R., 2007. Aerial vs. Ground Applications for Sunn Pest Management. , .
Koçak E., Babaroğlu E N., 2006. Evaluating Insecticides for the Control of Overwintered Adults of Eurygaster integriceps under Field Conditions in Turkey. Phytoparasitica, 34(5)510-515.
Koçak E., Babaroğlu E N., 2005. Orta Anadolu Bölgesi kışlaklarındaki Eurygaster (Heteroptera: Scutelleridae) türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 29(4)301-307.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
P. Erdoğan, Aksu P., G.E. Kılınç, M. Kahyaoğlu, Babaroğlu E N., 2020. Investigation of formulation preparation of some plant extracts and determination of the effectiveness on Myzus persicae [(Sulzer, 1776) (Hem.:Aphididae)]. Journal of Bacteriology & Mycology, Volume 8 Issue 1.
Barış A., S. Çobanoğlu, Babaroğlu E N., 2019. Kavun sineğinin [Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)] yumurta koymasına ve zarar şekline meyve büyüklüğünün etkisi. Bitki Koruma Bülteni, 59/2.
P. Erdoğan, G.E. Kılınç, Aksu P., M. Kahyaoğlu, Babaroğlu E N., 2019. Investigation of formulation preparation of two plant extracts and determination of the effectiveness on Tetranycus urticae Koch.(Arachnida: Tetranychidae). Horticulture International Journal, 3(3): 160-164.
Büyük O., , , Babaroğlu E N., 2018. Ankara, Eskişehir ve Konya illerinde Göçerten hastalığı [Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx & Oliver var. tritici Walker]’nın yaygınlığı ve bazı buğday çeşitlerinin hastalığa reaksiyonları. Bitki Koruma Bülteni, 58/3.
Özkan M., Babaroğlu E N., Gökdoğan A., Kan M., Koçak E., 2017. Orta Anadolu Bölgesi’nde buğdayda Avrupa Sünesi (Eurygaster maura L. Hemiptera: Scutelleridae)’nin neden olduğu ürün kayıpları ve ekonomik zarar eşiğinin belirlenmesi.. Bitki Koruma Bülteni, 57 (2).
Babaroğlu E N., Özkan M., 2014. Avrupa sünesi (Eurygaster maura L.)’nin Emgi Zararının Buğdayda Çimlenme ve sürmeye Etkisi. Bitki Koruma Bülteni, 54(3) 191-200.
Erdoğan P., Babaroğlu E N., 2014. Domates güvesi (Tuta absoluta)'nin Hayat Tablosu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (2), 80-89 doi:10.13002/jafag723.
Babaroğlu E N., Uğur A., , 2011. Bazı İnsektisitlerin Süne Yumurta Parazitoitleri Trissolcus spp. (Hymenoptera: Scelionidae)'nin Erginine Etkileri. Bitki Koruma Bülteni, 51(1) 45-60.
Araz A., Babaroğlu E N., Bayram, ME, 2009. Sakarya ilinde bazı buğday çeşitlerinde kök ve kök boğazı hastalıklarına neden olan etmenlerin belirlenmesi. . Bitki Koruma Bülteni, Cilt: 49 No:1 s: 31-43.
Babaroğlu E N., Uğur A., 2009. Bazı İnsektisitlerin Süne Yumurta Parazitoitleri Trissolcus spp. (Hymenoptera: Scelionidae)'nin Ergin Çıkışına Etkileri. Bitki Koruma Bülteni, 49(3)117-133.
Kodan M., Babaroğlu E N., Karaoğlu S., Melan K., 2009. Farklı Sürelerde Dondurulan Pentatomidae Yumurtalarında Trissolcus semistriatus Nees (Hym.: Scelionidae)’un Gelişimi . Bitki Koruma Bülteni , 49(4): 153-168.
Koçak E., Babaroğlu E N., Kodan M., 2008. Bazı İnsektisitlerin Kımıl (Aelia rostrata Boh., Het.: Pentatomidae) Yumurta Parazitoiti Trissolcus rufiventris Mayr (Hymenoptera: Scelionidae)’e Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(2)52-59.
Koçak E., Babaroğlu E N., Gökdoğan A., 2008. Kımıl (Aelia rostrata Boh., Het.: Pentatomidae)'ın Yumurta Parazitoidleri ve Farklı Dönemlerde Uygulanan İnsektisitlerin Bu Parazitoidlere Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(3)9-17.
Uğurlu S., Koçak E., Babaroğlu E N., 2008. The toxicity of Alfacypermethrin and Fenitrothion to the Sunn pest (Eurygaster integriceps Put.) Populations Collected From Southeastern Anatolia in Turkey. Proceedings of Eurotox 2008 Congress, 180: 176.
Akın K., Hekimhan H., Tülek A., Babaroğlu E N., Özkan M., Türkaslan M.H., Diril S., Piral K., Özata S., 2008. Trakya Bölgesi Süne (Eurygaster spp.) Mücadele Çalışmaaları. Ülkesel Tahıl Sempozyumu Bildirileri, 960-964.
Babaroğlu E N., Uğur A., 2001. Kımıl [Aelia rostrata Boh. (Het: Pentatomidae)]’ın Bazı Arpa ve Buğday Çeşitlerindeki Üreme Gücü Üzerinde Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 41(12)1-16.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Toprak U., Bayram Ş., Gözde G., Doğan C., Babaroğlu E N., Ertürk S., Kaydan M. B., Baldwin D., Coutu C., Hegedus D., 2019. Comparative midgut proteomics from feeding and hibernating Sunnpest, Eurygaster maura (Hemiptera: Scutelleridae). 1st International Molecular Plant Protection Congress, .
Babaroğlu E N., Özkan M., Uğur A., e.akci, Çulcu M., 2017. Orta Anadolu'da Süne [Eurygaster maura L. (Hemiptera: Scutelleridae)]’nin popülasyon dinamiği. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017-Sivas, 99.
Temizer S., Babaroğlu E N., Özkan M., e.akci, Çulcu M., 2017. Yapay zekanın tarımda kullanımı. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017-Sivas, 229.
Kodan M., Babaroğlu E N., Barış A., 2015. Domates Güvesi (Tuta absoluta Lep.: Gelechiidae)’nin Biyolojik Mücadelesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25 -29 Ağustos 2015 ÇANAKKALE-Sözlü Sunu.
Barış A., S.Çobanoğlu, Babaroğlu E N., 2015. Kavun Sineği (Myiopardalis pardalina (Bigot, 1891) Diptera: Tephritidae)’nin Farklı Büyüklükteki Meyvelere Yumurta Koyma Davranışı İle Oluşturduğu Zarar Oranı. VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ 25-29 Ağustos 2015 Çanakkale , .
Babaroğlu E N., Özkan M., 2013. Orta Anadolu Bölgesi Süne [Eurygaster spp. (Heteroptera: Scutelleridae)] Mücadele Stratejisindeki Değişikliklerin Emgi Oranlarına Etkisi. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi Bildirileri, 3-253-264.
Babaroğlu E N., Çilingir İ., Özkan M., Koçak E., Aydar A., Sabahoğlu Y., Yılmaz A., Dursun E., Kan M., Türkoğlu M., Ergül E., 2013. Süne [Eurygaster spp. (Heteroptera: Scutelleridae)] Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörünün Etkinliğinin Araştırılması. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi Bildirileri, 3-241-250.
Kodan M., Babaroğlu E N., Gökdoğan A., Koçak E., 2013. Yumurta Parazitoidi Trissolcus semistriatus Nees (Hym.: Scelionidae)’un Üretimi ve Salım Çalışmaları . 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi 2-4.04. ANTALYA, s. 217-231.
Araz A., Babaroğlu E N., Bayram, ME, 2009. Sakarya ilinde buğday çeşitlerinde kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan hastalık etmenlerinin belirlenmesi.. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim, .
Koçak E., Barış A., Babaroğlu E N., 2009. Apiaceae Familyasına Ait Bazı Bitki Tohumlarının Graphosoma lineatum (L.) ve Graphosoma semipunctatum (F.) (Heteroptera, Pentatomidae)’un Nimf Gelişimlerine Etkisi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 101.
Kodan M., Babaroğlu E N., Karaoğlu S., Melan K., 2009. Laboratuvarda Üretilen ve Farklı Sürelerde Dondurulan Pentatomidae Yumurtalarında Trissolcus semistriatus Nees (Hym.: Scelionidae)’un Gelişimi . Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi 15-18 Temmuz Van, s.322..
Koçak E., Kan M., Babaroğlu E N., 2008. Süne (Eurygaster integriceps put.)'nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin etki Sürelerinin Belirlenmesi. Ülkesel Tahıl Sempozyumu Bildirileri, 916-920.
Babaroğlu E N., Uğur A., 2000. Kımıl [Aelia rostrata Boh. (Het: Pentatomidae)]’ın Bazı Arpa ve Buğday Çeşitlerinde Gelişimi. 4. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 75-84.
Kepenekçi İ., Babaroğlu E N., Öztürk G., Halıcı S., 1999. Türkiye için yeni bir entomopatojen nematod; Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976 (Rhabditida: Heterorhabditidae). Türkiye Entomoloji Derneği Yayınları , 9: 587-596..
Özkan M., Koçak E., Babaroğlu E N., Gökdoğan A., Altun V., 1999. Orta Anadolu Bölgesinde Hububat’da Süne ve Kımıl’ın Neden Olduğu Sorunlar ve Çözüm Yolları. Orta Anadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu 8-11 Haziran 1999-KONYA, 462-472.
Özkan M., Koçak E., Babaroğlu E N., Gökdoğan A., Altun V., 1999. Orta Anadolu Bölgesi'nde Ekin Kambur Böceğinin Hububat Üretiminde Neden Olduğu Sorunlar ve Çözüm Yolları. Orta Anadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu 8-11 Haziran 1999-KONYA, 473-476.
Şimşek Z., Babaroğlu E N., Gökdoğan A., Altun V., 1996. Hububat Hortumluböceği (Pachytychius hordei (Brulle): Coleoptera- Curculionidae )’nin yayılış alanı ile mücadelesinde esas olabilecek biyolojik kriterlerin belirlenmesi. Türkiye 3. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 167-178.
Çulcu M., Babaroğlu E N., Akci E., Civelek. H. S., . Mısır Alanlarında Tespit Edilen Yeni Zararlı Cerodontha (Poemyza) incisa (Meigen, 1830) (Diptera: Agromyzidae) . II. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2019), Ayaş/ANKARA, .
Diğer Yayınlar
Ünal F., Babaroğlu E N., 2015. Hububat Hastalık ve Zararlıları. Tarım ve Mühendislik Dergisi, -.
Özkan M., Babaroğlu E N., 2015. Süne. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları, 208 sayfa..
Özkan M., Babaroğlu E N., 2013. Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp. Coleoptera: Carabidae).. Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi , 8: 54-55.
Başaran M S., Özkan M., Gözüaçık C., Duman M., Mutlu Ç., ölmez F., Aksoy E., Kepenekçi İ., Akbaş B., Babaroğlu E N., Velioğlu S., Yıldırım A F., Kodan M., Güllü M., Kaya E., Karaca V., Yılmaz E., Akın K., Arslan Z.F., Tülek A., Yılmaz A., Aydar A., Erdoğan C., 2011. Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Teknik talimat, TAGEM yayını 142 sayfa.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
İç Anadolu Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarındaki Zararlılar ile Bunların Parazitoit ve Predatörlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 50.000 TL. 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Hububat Alanlarındaki Ekin Bambulu [Anisoplia spp. (Coleoptera:Rutelidae)]’nun Mücadelesine Yönelik Çalışmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 60.000 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi’nde Avrupa Sünesi [(Eurygaster maura L.) Hemiptera: Scutelleridae] mücadelesinde tahmin uyarı modelinin geliştirilmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 150000 TL 31.12.2017 Lider TAGEM
Bazı Bitki Ekstraktlarının Formulasyonlarının Hazırlanması ve Sebzelerde Zararlı Tetranycus urticae Koch.(Arachnida: Tetranychidae) ile Myzus persicae Sulz. (Hemiptera:Aphididae)’e Karşı Etkisinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 50000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Süne [Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Mücadelesinde Kullanılan Bazı İlaçların Orta Anadolu Bölgesinde Süne Yumurta Parazitoitleri [Trissolcus spp. (Hymenoptera: Scelionidae)]’ne Olan Etkileri Üzerinde Araştırmalar.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 20500 TL 31.12.2009 Lider TAGEM
Süne (Eurygaster spp. Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörünün Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 17200 TL 31.12.2009 Lider TAGEM
Süne Mücadelesinde Döner Diskli Memeli Tarla Pülverizatörünün Etkinliğinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 91800 TL 31.12.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Kımıl (Aelia Rostrata)’ın Kışlamış Ergin ve Nimf Mücadelesi Dönemlerinde Kullanılan Bazı İnsektisitlerin Yumurta Parazitoidi Trissolcus spp.’ne Etkilerinin Belirlenmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 40.000 30.10.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Yumurta Parazitoidi Trissolcus türlerinin (Hymenoptera: Scelionidae) Üretimi ve Salım Çalışmaları . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 72.450 30.11.2008 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Kımıl [ Aelia rostrata Boh. (Heteroptera: Pentatomidae)]’ın Bazı Arpa ve Buğday Çeşitlerinde Gelişimi Üzerinde Araştırmalar.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 31.12.1999 Lider TAGEM
Yumurta Parazitoidi Trissolcus grandis (Thomson) (Hym.: Scelionidae)’in Kitle Üretim ve Depolanma Olanakları Üzerine Araştırmalar . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 25.000 31.12.1997 Yardımcı Araştırmacı TAGEM