Narin GÖK
Uzmanlık Alanları: Entomoloji, Sebze Zararlıları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1119
Faks: 0 312 315 15 31
E-posta: narin.gokkeskin@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 66, 06172 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans-Bitki Koruma 26.05.2013
Türkiye Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 22.06.2011
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Bitki Koruma 31.12.2022

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
0 0 0 60

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
DetanMite Detection and analysis inter- and intra-specific variability of common pest and predatory mites using new molecular and imaging tools. 2011-2014, FP7-Marie Cruie- IRSES-269133. 18 günlük eğitim. Güney Afrika Cumhuriyeti 9.11.2012
Dil Eğitimi (İngilizce) (3 aylık) Ankara 4.01.2016
3. Workshop In Taxonomic Acarology (2 günlük eğitim) Bursa 9.07.2013

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Pamuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü Türkiye Aydın Bitki Sağlığı Mühendis 2013 (Haziran- Aralık)
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Bitki Zararlıları Bölümü Mühendis 2014 (Ocak)-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Gök N., Kumral, N.A., 2015. Screening tomato varietal resistance against the twospotted spider mite [Tetranychus urticae (Koch)]. International Journal of Acarology, Volume 41, Issue 4, Pages 300-309.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Barış A., Yücel C., Gök N., 2021. Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi. Bitki Koruma Bülteni, 61 (1):15-20.
Barış A., Alkan M., Yücel C., Gök N., 2020. Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Zararlı Türlerin Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, Volume 23 , Issue 6, Pages 1466 - 1473.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gök N., İnak E., Çobanoğlu S., 2018. Metabolism of xenobiotics in mites.. XV International Congress of Acarology.2-8 September, Antalya-Turkey., .
Gök N., Barış A., 2018. Use of water mites as bioindicators. INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM.19-23 June 2018, Kastamonu/TURKEY.Poster Presentation., .
Barış A., Yücel C., Gök N., 2017. Yoncada Zararlı 24 Noktalı Gelin Böceği [Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus 1758) (Coleoptera: Coccinellidae)]’nin Zonguldak İlinde Biyoekolojisi. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017 EDİRNE Sözlü Sunu., .
Barış A., Özdemir I., Yücel C., Gök N., , 2017. Harmful Aphididae Species (Hemiptera: Aphididae) in the Alfalfa Areas of Zonguldak . 10th ISA, NEVŞEHİR, Cappadocia, TURKEY, Poster presentation, Sept 4-8, 2017.
Barış A., Yücel C., Gök N., İnal B., 2015. Yonca Hortumlu Böceği [Hypera variabilis Hebst. (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara İli Yonca Alanlarındaki Zarar Durumu. II.Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ağustos,Afyonkarahisar, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Domates Pas Akarı Aculops lycopersici (Massee), (Acarina: Eriophyidae)’ye Karşı Kullanılma Potansiyeli Olan Farklı Phytoseiid Türlerinin Etkinliğine Domates Çeşit Farklılıklarının Etkisi (Doktora). Uludağ Üniversitesi 500.000 30.12.2023 Alt Proje Lideri TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Ülkemiz Önemli Çilek Yetiştiricilik Alanlarındaki İki Noktalı Kırmızı Örümcek [Tetranychus urticae Koch, (Acari: Tetranychidae)] Popülasyonlarına Karşı Bazı Akarisit ve Sinerjistlerin Etkilerinin Belirlenmesi ve Direncin Moleküler Karakterizasyonu. ANKARA ÜNİVERSİTESİ 50000 31.12.2021 Yardımcı Araştırmacı Üniversite BAP
Orta Anadolu Bölgesi Fasulye Ekiliş alanlarında akar Faunasının tespiti, önemli zararlı-yararlı türün popülasyon değişimi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Müdürlüğü 35000 31.12.2020 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 50.000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
ORTA ANADOLU VE BATI KARADENİZ BÖLGESİ YONCA ALANLARINDA ZARARLI 24 NOKTALI GELİNBÖCEĞİ (S. VİGİNTİQUATUORPUCTATA) VE YONCA YAPRAKBÖCEĞİ (G. FORNİCATA)'NİN YAYILIŞI POPÜLASYON TAKİBİ VE MÜCADELESİNE ESAS BAZI BİYOLOJİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Müdürlüğü 64.000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM