Mehmet ÇULCU
Uzmanlık Alanları: Hububat Zararlıları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1208
Faks: 315 15 31
E-posta: mehmet.culcu@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yenimahalle Ankara 49 06172 Ankara/Türkiye

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma(lisans) 15.06.2006
Türkiye Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Entomoloji (Yüksek Lisans) 15.06.2012

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 40

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye HATAY Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Ziraat Teknisyeni 2000-2004
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye KONYA Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü Ziraat Teknisyeni 2004-2009
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye ŞANLIURFA Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü Mühendis 2009-2011
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye ANKARA Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Mühendis 2011-2014
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye ANKARA Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü Mühendis 2014 -

YAYINLAR
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Araz A., Çulcu M., 2017. Türkiye'de buğday zararlı ve hastalıkları ile mücadele. Çiftçi ve Köy Dünyası (TZOB), 391; sayfa: 50-53..
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Babaroğlu E N., Özkan M., Uğur A., e.akci, Çulcu M., 2017. Orta Anadolu'da Süne [Eurygaster maura L. (Hemiptera: Scutelleridae)]’nin popülasyon dinamiği. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017-Sivas, 99.
Temizer S., Babaroğlu E N., Özkan M., e.akci, Çulcu M., 2017. Yapay zekanın tarımda kullanımı. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017-Sivas, 229.
Çulcu M., Babaroğlu E N., Akci E., Civelek. H. S., . Mısır Alanlarında Tespit Edilen Yeni Zararlı Cerodontha (Poemyza) incisa (Meigen, 1830) (Diptera: Agromyzidae) . II. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2019), Ayaş/ANKARA, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
İç Anadolu Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarındaki Zararlılar ile Bunların Parazitoit ve Predatörlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 50.000 TL. 31.12.2020 Lider TAGEM
Hububat Alanlarındaki Ekin Bambulu [Anisoplia spp. (Coleoptera:Rutelidae)]’nun Mücadelesine Yönelik Çalışmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 60.000 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi’nde Avrupa Sünesi [(Eurygaster maura L.) Hemiptera: Scutelleridae] mücadelesinde tahmin uyarı modelinin geliştirilmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 150000 TL 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM