Heval DİLER
Uzmanlık Alanları: Acariformes (Eriophyoidea) faunası, sistematiği, taksonomisi
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1301
Faks: 0312 315 15 31
E-posta: heval.diler@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Gayret Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 66, 06172 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü 8.02.2008
Türkiye Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 18.06.2004

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
0 0 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
The morphological characters of Phytoseiidae. Ankara 22.06.2012 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
2. Taksonomi Yaz Okulu İzmir 1.07.2013 Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye Samsun Bitki Koruma/Entomoloji Araştırma Görevlisi 2005-2009
Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Türkiye Afyonkarahisar Katkı/Kalıntı Laboratuvarı Mühendis 2009-2010
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Tarımsal Fauna ve Mikroflora Mühendis 2010-halen

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Aksoy H. M., Ozman-Sullivan S.K., Diler H., Celik N., Sullivan G. T., 2008. The effects of Pseudomonas putida biotype B on Tetranychus urticae (Acarina: Tetranychidae). Experimental and Applied Acarology, 46 (1-4): 223-230.
Aksoy H. M., Ozman-Sullivan S.K., Diler H., Celik N., Sullivan G. T., 2008. The effect of Pseudomonas putida biotype B on Tetrancyhus urticae (Acari: Tetranychidae). In: Diseases of Mites and Ticks (Editors: Jan Bruin, Leo P.S. van der Geest). Springer, Amsterdam/Netherlands,, 223-230.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ozman-Sullivan S.K., Diler H., Celik N., Sullivan G. T., 2009. Insect pests of stored hazelnuts in Samsun province, Turkey. Acta Hort., 845: 515-520.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Diler H., , 2019. Three new species of eriophyid mites on Brassicaceae weeds in Turkey. 7TH IOBC MEETING OF THE WORKING GROUP Integrated Control of Plant-Feeding Mites 16-19 September 2019 Vienna, Austria, .
İnal B., Diler H., 2018. Tetranychid and phytoseiid mites associated with diverse crops from Samsun, Turkey. 7th Plant Protection Congress with International Participation, 14-17 November 2018, Mugla, Turkey, p. 249., .
Diler H., , 2018. ERIOPHYOID MITES AND THEIR POPULATION DENSITIES ON WEEDS OF THE FAMILY POACEAE IN WHEAT FIELDS IN CENTRAL ANATOLIA, TURKEY. IX International Scientific Agriculture Symposium 'Agrosym 2018' Jahorina October 04-07 2018, .
Diler H., , 2018. Eriophyoid mites on weeds in three families in wheat fields in the Central Anatolian Region of Turkey. XV International Congress of Acarology 2-8 September 2018, Antalya, Turkey, .
İnal B., Diler H., 2017. Eriophyoid mites on different crops in Samsun province. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017, Tekirdağ/Turkey., p. 123.
Diler H., İnal B., 2017. Predatory mite species in apple orchards infested with apple rust mite. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017, Tekirdağ/Turkey., p.124.
Diler H., İnal B., 2016. Determination of Population Density and Infection Rate of Apple Rust Mite (Aculus schlechtendali (Nalepa, 1892) ( Acarina: Eriophyidae)) in Apple Orchards.. 6th Plant Protection Congress with International Participation, 5-8 September 2016 Konya, Turkey, p. 226.
Diler H., İnal B., 2016. Population Monitoring of Apple Rust Mite (Aculus schlechtendali (Nalepa, 1892) ( Acarina: Eriophyidae) (Apple Rust Mite) on Malus domestica L. in Ankara Province.. 6th Plant Protection Congress with International Participation, 5-8 September, 2016 Konya, Turkey, p. 288..
Diler H., Ozman-Sullivan, S.K., 2016. Eriophyoid Mites and Their Population Densities on Weeds of the Family Asteraceae in Wheat Fields in the Central Anatolian Region of Turkey.. 6th Plant Protection Congress with International Participation., 5-8 September 2016 Konya, Turkey, p. 442.
Diler H., Özman-Sullivan S. K. , 2011. Fındık bahçelerinde bulunan yabancı otlardaki eriophyoid akarlar. Turkey IV. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran, Kahramanmaraş, s. 309..
Ozman-Sullivan S.K., Alkan-Akıncı H. , Aksoy H. M., Diler H., Celik N., 2010. The effects of entomopathogenic bacteria on Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoeidae). . 43th Annual Meeting of Society for Invertebrata Pathology, 11-15 July, Trabzon, Turkey, 154-155..
Özman-Sullivan S. K. , Diler H., Sullivan G. T., Mıcık M. , , 2009. Parthenolecanium spp.’ye karşı kullanılan bazı pestisitlerin Verticillium lecanii (Zimmerman) Viégas üzerindeki etkileri. III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 15-18 Temmuz, Van.
Ozman-Sullivan S.K., Diler H., Micik M., . The effect of some pesticides on verticillium lecanii (Zimmerman) Viegas.. IInternational Conference on Environment: Survival and Sustainability International Conference on Environment, 19-24 February 2007.
Ozman-Sullivan S.K., Diler H., Çelik N., Sullivan G:.T., . Insect pests of stored hazelnuts in Samsun province, Turkey. Acta Horticulturae. VII. Int. Congress on Hazelnut, 23-27 June 2008, Viterbo, Italy..
Ozman-Sullivan S.K., Diler H., Micik M., . Distribution of mite species of tea plantations in Turkey. XVI International Plant Protection Congress, 15-18 October 2007, Glasgow UK., 764-765..
Ozman-Sullivan S.K., Aksoy H.M., Diler H., Çelik N., . Biyolojik mücadelede Pseudomonas spp.’nin Tetranychus urticae (Koch)’ye karşı kullanılma olanaklarının araştırılması. Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Bildirileri, 21-24 Haziran, Trabzon, 2007.
Ozman-Sullivan S.K., Diler H., Mıcık M., . Çay Akarlarının Populasyon Dinamikleri. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı, 27-29 Ağustos, Isparta, s. 67.
Ozman-Sullivan S.K., Diler H., Micik M., . Mites of tea plantations in Turkey. VIII. European Congress of Entomology,, 17-22 September 2006, Izmir, s. 45..
Özman-Sullivan S.K., Diler H., . Sebzelerde bulunan Eriophyoid akarlar. GAP, IV. Tarım Kongresi Bildirileri, 21-23 Eylül 2005, Urfa, 1. Cilt, 334-341.
Alkan-Akıncı H., Ozman-Sullivan S.K., Diler H., Çelik N., Aksoy H.M., Sullivan G:.T., Karaca G., . Entomopathogenic efficacy of fungi isolated from Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.) (Lepidoptera:Thaumetopoeidae). 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congress, 9-11 September 2015, Ankara, s.41.
Diler H., Ozman-Sullivan S.K., . Entomopathogens infecting mites. 5 th Entomopathogens and Microbial Control Congress, 9-11 September 2015, Ankara, s. 120.
Diler H., Ozman-Sullivan S.K., . Patateslerde bulunan akarlar. Patates zararlı organizmaları sempozyumu, 04-07 Kasım 2013, Ankara, s. 54.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının Revizyonu ve Kataloğunun Hazırlanması, II. Dilim. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 35.000 TL 31.12.2023 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
İç Anadolu Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarındaki Zararlılar ile Bunların Parazitoit ve Predatörlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 50.000 TL. 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Fasulye Ekiliş alanlarında akar Faunasının tespiti, önemli zararlı-yararlı türün popülasyon değişimi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Müdürlüğü 35000 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Rize İlinde Çaylarda Zararlı Sarı Çay Akarı [Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae] Sürveyi ve Mücadele Olanakları. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 105.000 TL 31.12.2019 Lider TAGEM
Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının Revizyonu ve Kataloğunun Hazırlanması, I. Dilim.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara 25.000 TL 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Elma bahçelerinde zararlı Elma Pas Akarı [Aculus schlechtendali Nalepa, 1892 (Acarina: Eriophyidae)]’nın yayılışı, biyolojisi ve doğal düşmanlarının belirlenmesi.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 34.000 31.12.2016 Lider TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 24000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara ve Kastamonu İli Soğan ve Sarımsak Ekiliş Alanlarındaki Hastalık, Zararlı ve Faydalı Türlerin Tespiti ile Önemli Böcek Türünün Popülasyon Gelişimi Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 10000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Buğday Tarlalarında Zararlı Olan Yabancı Otlarda Bulunan Eriophyoid (Acarina: Eriophyoidea) Akarların Belirlenmesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 10.000 31.12.2013 Lider TAGEM
Samsun İli Fındık Bahçelerinde Bulunan Yabancı Otlardaki Eriophyoid Akar Türlerinin Saptanması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 12.000 15.07.2007 Yardımcı Araştırmacı Üniversite BAP
Karadeniz Bölgesi Çay Bahçelerinde Bulunan Akar Türleri ve Populasyon Dinamiklerinin Saptanması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 10.000 10.08.2006 Yardımcı Araştırmacı Üniversite BAP