Dr.Fatma Dolunay ERDOĞUŞ
Uzmanlık Alanları: Nematoloji, Bitki Paraziti Nematodlar, Entomopatojen Nematodlar
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1210
Faks: 312 315 15 32
E-posta: fatmadolunay.erdogus@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Blv. No:66 Yenimahalle Ankara

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
TURKİYE Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 1.02.2002
TURKİYE Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 1.08.1998
TURKİYE Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 16.03.2009

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İNGİLİZCE 0 0 0 73

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Akdeniz Bölgesi Meyve ve Sebzelerde Görülen Karantina Hastalıkları İspanya 31.03.2014
Bitki Paraziti Nematodların Moleküler Yöntemlerle Teşhisi Adana 1.05.2012
Bitki Paraziti Nematodların Elde Edilme Yöntemleri İstanbul 1.11.2005
Karantinaya Tabii Bitki Paraziti Nematodlar Ankara 1.01.2006
Web Temelli Primer Dizaynı Eğitimi Ankara 16.06.2014
Bitki Paraziti Nematodların Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle Teşhisi Hollanda 15.10.2005

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü TÜRKİYE Ankara Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Sorumlusu 1998-2005
İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü TURKİYE istanbul Nematoloji Mühendis 2005-2009
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü TÜRKİYE Ankara Bölgesel Kalkınma Projeleri /Kümelenme Proje Koordinatörü 2009-2011
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü TURKİYE Ankara Entomoloji/Nematoloji Mühendis 2011-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yagci M., Özdem A., Erdoğuş F D., Ayan E., 2021. Efficiency of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Heterorhabditidae and Steinernematidae) on the codling moth (Cydia pomonella L.) (Lepidoptera: Tortricidae) under controlled conditions. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 31 (75),1-5..
İlker K., Erdoğuş F D., Erdoğan P., 2016. Effects of some plant extracts on root-knot nematodes in vitro and in vivo conditions. Türkiye Entomoloji Dergisi, 40 (1): 3-14.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Evlice E., Erdoğuş F D., , 2020. Bazı havuç çeşitlerinin kök-ur nematodu türlerine (Meloidogyne spp. Goeldi, 1982) karşı reaksiyonu. Bitki Koruma Bülteni, 60 (1) : 25-30.
Kepenekci i., Katı Çekengil T., Erdoğuş F D., Erdoğan P., Sağlam H. D., 2017. Beş Farklı Bitki Ekstraktının Domateste Zararlı Kök-Ur Nematod (Meloidogyne incognita Irk 2 ve M. arenaria Irk 2) (Tylenchida: Meloidoginidae) larına Karşı Sera Koşullarındaki Etkisinin Belirlenmesi. . Turkish Journal of Weed Science, 20(1), 36-47..
Kepenekci i., Toktay H., Sağlam H. D., Erdoğuş F D., İmren M., 2016. Effects of some indigenous plant extracts on mortality of the root lesion nematode Pratylenchus thornei Sher Allen. . Egyptian Journal of Biological Pest Control, 26(1), 119-121..
Erdoğuş F D., Akgül H.C., Bayram Ş., 2011. A New Host for Meloidogyne incognita (Kofoid & White1919) Chitwood, 1949 (Nemata: Tylenchida) in Turkey:Potato . Journal of Agricultural Science and Technology , 100-105 sf.
Akgül H.C., Bayram Ş., Erdoğuş F D., 2010. Two new records of Turkish Nematode Fauna : Ditylenchus equalis and Pratylenchus pseudopratensis . Pak. J. Nematol, 28 (2): 285-293 sf.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Saçtı Z., Erdoğuş F D., Fırat T A., 2018. In Stored Potatoes Pests and Solution Suggestions. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme, .
Kepenekci i., Peçen A., Karakaş U. S., Yeşilayer A. , Erdoğuş F D., 2018. Plant Parasitic Nematodes of Onion (Allium cepa L.) Planting Area in Tokat. International Syposium Ecology (Özet Bildiri/Poster), 1110.
Kepenekci i., Keleş G., Erdoğuş F D., 2018. Plant Parasitic Nematodes of Vineyards (Vitis vinifera L.) Planting Area in Tokat (Turkey). The 2nd UNIDOKAP International Symposium on BIODIVERSITY (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum), .
Evlice E., Toktay H., , Erdoğuş F D., İmren M., 2018. Meloidogyne chitwoodi ve M. hapla’nın popülasyon dinamikleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, 14-17 Kasım, Muğla, Türkiye, Özet kitabı 47.
Erdoğuş F D., Evlice E., , murside.yagci, 2018. Samsun Bölgesinde Çeltiklerde Aphelenchoides besseyi (Aphelenchida;Aphelenchoididae)’nin Popülasyon Yoğunluğu. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 26-28 Ekim, Aydın, Türkiye, Özet kitabı 278.
Evlice E., Toktay H., Erdoğuş F D., , İmren M., Dababat A., 2017. Global Importance of the Root-Knoot Nematodes (Meloidogyne Spp.) Associated with Cereals. 6th International Cereal Nematodes Symposium. 11-15 September, Agadir, Morocco, Abstract book, 6 .
Erdoğuş F D., Evlice E., Kepenekci, İ., Yatkin, G., , 2017. Plant parasitic nematodes of carrot planting area in Ankara. 2nd International Balkan Agriculture Congress, .
Kepenekci i., Erdoğuş F D., 2017. Plant Parasitic Nematodes of Tylenchida (Nematoda) Associated with Beans (Phaseolus vulgaris) Growing Areas in The North of Kyrgyzstan. Ecology 2017, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 263 .
Erdoğuş F D., Evlice E., Yatkın G., Kepenekci i., 2017. Plant Parasitic Nematodes of Carrot (Daucus carota) Planting Area in Konya. Ecology 2017 (Özet Bildiri/Poster), 724.
Erdoğuş F D., Evlice E., Yatkın G., Kepenekci İ., 2017. Plant Parasitic Nematodes of Carrot Planting Area in Ankara. 2nd International Balkan Agriculture Congress (Abstract Paper/Poster), 120.
Yıldırım Y., Atay T., Özdemir I., Oksal E., Erdoğuş F D., Kepenekci i., 2017. Pathogenicity of Enthomopathogenic Fungi Purpureocillium lilacinum TR1 (syn: Paecilomyces lilacinus) against Pea Aphid, Acyrthosiphon pisum (Hemiptera: Aphididae) Under Laboratory Conditions. 6th Entomopathogens And Microbial Control Congress, 48.
Evlice E., Tülek S., Erdoğuş F D., , 2017. A Preliminary potential Biocontrol Study of Some Fungal Strains Against Meloidogyne incognita. . Entomopathogens & Microbial Control Congress. 14-16 September, Tokat, Turkey, Abstract book, 33 .
Erdoğuş F D., Evlice E., Yatkin, G., , 2016. Potato Cyst Nematodes ( Globodera rostochiensis and G. pallida )'s Prevalence Status at Potato Production Areas. 6th Turkish Plant Protection Congress with International Participation, .
Kepenekci i., Katı Çekengil T., Erdoğuş F D., Erdoğan P., 2016. Determination of Effects of Some Plant Extracts on Meloidogyne incognita Race 2 and M arenaria Race 2 on Greenhouse Tomatoes.. 6th Plant Protection Congress with International Participation, Turkey (Özet Bildiri/Poster), , 464.
Kepenekçi İ., Erdoğuş F D., Sağlam D., Tülek A., 2015. Effects of some indigenous plant extracts on the inhibition of egg hatching and on the survival of the survival of Meloidogyne javanica juveniles on tomatoes in greenhouse pot experiments.. International Plant Protection Congress (XVIII IPPC), Berlin, Germany, , 24-27 August 2015. Abstract.
Kepenekçi İ., Oksal E., Erdoğuş F D., 2015. Turkish isolate of entomopathogenic fungi, Purpureocillium lilacinum (syn:Paecilomyces lilacinus) using control of root-knot nematodes (Meloidogyne arenaria, M. incognita and M. javanica). 5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium, Ankara, Turkey.9-11 September 2015. Abstract.
Erdoğuş F D., Kepenekçi İ., Toktay H., 2015. Effect of entomopathogenic fungi, Purpureocillium lilacinum (syn: Paecilomyces lilacinus) on major wheat root lesion nematode, Pratylenchus thornei on wheat under greenhouse conditions. 5th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium, .
KEPENEKÇİ İ. , TÜLEK A., OKSAL E. , Alkan M., Erdoğuş F D., Evlice E., OKSAL D., 2014. Entomopatojen Fungus [Purpureocillium lilacinum TR1’un Patates Böceği [Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)]’nin Son Dönem Larvalarına Etkisi Üzerine Ön Çalışmalar. V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, 03-05 Şubat 318 sf.
Kepenekçi İ., Alkan M., Oksal E., Evlice E., Erdoğuş F D., 2014. Entomopatojen Fungus [Purpureocillium lilacinum TR1 (syn: Paecilomyces lilacinus)]’un Dev Kabuk Böceği [Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)]’nin Larvalarına Etkisi Üzerine Ön Çalışmalar . II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 7-9 Nisan 2014, Antalya, 442-447 sf.
Erdoğuş F D., Kepenekçi İ., Evlice E., Bayram Ş., 2013. Türkiye'de patatesde yapılmış Nematolojik Çalışmalar. Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu, Ankara, Bildiriler Kitabı sf. 51.
Evlice E., Kepenekçi İ., Erdoğuş F D., Bayram Ş., 2013. Bitki Paraziti Nematodlarla Entegre Mücadele. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül, Samsun.
Evlice E., Erdoğuş F D., Kepenekçi İ., Bayram Ş., 2013. Meloidogyne chitwoodi’nin Türkiye açısından CAPRA ile zararlı risk analizi. Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu, Ankara, sf. 18.
Erdoğuş F D., Akgül H.C., Bayram Ş., . Türkiye’de Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Nemata: Tylenchida) İçin Yeni Bir Konukçu Patates. . Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, .
Kepenekçi İ., Toktay H., Erdoğuş F D., Evlice E., . Orta Anadolu Bölgesi Patates Üretim Alanlarında Bitki Paraziti Nematodların Durumu. Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu, Ankara, Bildiriler Kitabı sf. 50.
Diğer Yayınlar
Erdoğan P., Erdoğuş F D., Karahan A., Çakır E., Değirmenci K., 2015. Patates Zararlı ve Hastalıkları ile Mücadele. Ziraat Odaları, Türk Çiftçisinin Sesi, 76, 14.
Kepenekçi İ., Tülek A., Erdoğuş F D., Evlice E., Toktay H., Devran Z., Hazır S., 2014. Türkiye Ayrıntılı Nematoloji Bibliyografyası (1934-2014). , Siyasal Kitabevi, 444 sayfa.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Meloidogyne chitwoodi ve M. fallax'ın Popülasyon Dinamikleri. ZMMAE 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Entomopatojen ve Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Koleksiyonunun Oluşturulması ve Katoloğunun Hazırlanması. ZMMAE 23.000 TL 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Patateste karantina etmenlerinin takibi projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara 30.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara ve Konya İlleri Havuç (Daucus carota L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi ve Kök-ur Nematodlarının (Meloidogyne spp. Goeldi, 1892) Moleküler Teşhisi ile Çeşit Reaksiyon Çalışmaları. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25.000 TL 31.12.2015 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Çilek Ekiliş Alanlarında Görülen Fungal Hastalıklar İle Bitki Paraziti Nematodların Tespiti, Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi ve Mücadele Olanakları Üzerine Araştırmalar. . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 24000 TL 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
"Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)'na Karşı Altaernatif Mücadele Olanaklarının Araştırılması" . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 3.07.2015 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST