Erdoğan AYAN
Uzmanlık Alanları: Meyve ve Bağ Zararlıları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1124
Faks:
E-posta: erdogan.ayan@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 Yenimahalle/ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi 1.09.2006
Türkiye Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 30.06.2009
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Bitki Koruma 13.01.2012

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 0 0 0 48

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Temel PCR uygulamaları İstanbul 24.11.2014
Insect Life Table, Predation Rate and Computer Simulation ANKARA 16.01.2017
Biopestisitlerin ruhsatlandırılmasına yönelik teknik ve bilimsel inceleme prosedürleri Online 27.09.2021

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Türkiye Diyarbakır Toprak Laboratuarı Laborant 1996-2000
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Entomoloji Laborant 2000 - 2012
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiyr Ankara Entomoloji/ Meyve Zararlıları Mühendis 2012 - devam

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yagci M., Özdem A., Erdoğuş F D., Ayan E., 2021. Efficiency of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Heterorhabditidae and Steinernematidae) on the codling moth (Cydia pomonella L.) (Lepidoptera: Tortricidae) under controlled conditions. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 31 (75),1-5..
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bozkurt V., Özdemir M., Ayan E., Özdem A., 2020. A review on Asian walnut moth Erschoviella musculana Ershov (Lepidoptera: Noctuidae). Acta Hortic, 1269, 241-244..
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bozkurt V., Özdemir M., Ayan E., Özdem A., 2018. A Review on Asian walnut worm Ershovella musculana ERSHOV (Lepidoptera: Noctuidae) . 30th International Horticultural Congress, İstanbul, .
Bozkurt V., Ayan E., 2015. Forest Insect Species Intercepted on Wood Product with International Trade to Turkey. "Alien Invasive Species and International Trade. IUFRO Joint Meeting. September 1-4, 2015 - Bariloche, Argentina , .
Bozkurt V., Ayan E., 2015. Bark Beetle (Coleoptera: Scotylidae) in Turkey Forest, Their Management and Quarantine Regulations. "Ecology and Management of Bark and Wood Boring Insects" IUFRO Meeting. September 1- 4, 2015 - Bariloche, Argentina. , September 1- 4, 2015 - Bariloche, Argentina..
Bozkurt V., Özdem A., Ayan E., 2013. Coleopteran Pests Intercepted On Imported Forest Products In Turkey. . The 4th International Agronomic Symposium. Jahorina - Bosnia Herzigovina, 3-6 October 2013. , 3-6 October 2013. .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Ankara İli Armut Bahçelerinde Zararlı Akdeniz Meyvesineği, Ceratitis capitata(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)’ nin Mücadelesine Esas Biyolojik Kriterlerin Belirlenmesi ve Mücadele Olanakları. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara 50.000 TL 31.12.2024 Lider TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Ankara 85.000 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Akdeniz Meyvesineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] ‘nin Depo Zararına Karşı Ozon Uygulamasının Etkinliğinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü,Ankara 110000 TL 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Elma iç kurdu [(Cydia pomonella L.) Lepidoptera: Tortricidae)]’ nun Kiraz Meyvelerine Yapay Bulaştırılması sonrası Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 392.000 1.07.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara ve Konya İlleri Meyve Bahçelerinde Akdeniz meyvesineği [Ceratitis capitata (Wied.) (Diptera: Tephritidae)]’nin Sürveyi, Popülasyon Takibi ile Parazitoit ve Predatörlerin Belirlenmesi.. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 45.000 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Sultandağı Havzası Kiraz Bahçelerinde Yaprak Galerigüvesi Türlerinin(Lepidoptera: Gracillariidae ve Lyonetiidae) ve Doğal Düşmanlarının Tespiti, Önemli Zararlı Türün Biyolojisi ve Biyoteknik Mücadelesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 40000 31.12.2016 Lider TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 24000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Önemli Karantina Zararlısı Drosophila suzuki Matsumura (Diptera: Drosophilidae)'nin Meyve Bahçelerinde Tespiti ve Sürvey Protokolünün Hazırlanması (IPMDROS-EUPHRESCO II ). . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 90.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi