Dr. Emre EVLİCE
Uzmanlık Alanları: Nematoloji, Bitki Karantinası, Zararlı Risk Analizi
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1204
Faks: 0313151531
E-posta: emre.evlice@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gayret Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 66, 06172 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma-Doktora 2.12.2014
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma-Yüksek Lisans 15.09.2005
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 11.07.2001

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 65 0 0 71

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Bitki Doku Kültürleri, Transgenik Bitkiler, Moleküler Markörler ve Islahta Kullanımı Ankara 19.10.2011
Morphological Identification of Plant Parasitic Nematodes Hollanda 14.03.2011
Introduction Molecular Identification Hollanda 24.03.2011
Molecular Identification Hollanda 28.03.2011
International Nematode Diagnosis and Identification Course Eskişehir 24.09.2012
Zararlı Risk Analizi Eğitimi (CAPRA) Ankara 3.12.2012
Expert mission on development of the capacities of control, test and diagnostic on Bursaphelenchus xylophilus İstanbul 23.06.2014
-- 1.01.2009 European Society of Nematologist (ESN)
1.01.2019 The Society of Nematologists (SON)
1.01.2016 Türkiye Entomoloji Derneği
Nematolojide Moleküler Tekniklerin Kullanılması Antalya 1.04.2004
Publishing Science in English Adana 27.10.2009
Development of the seed sector in Turkey and alignment to the EU Fransa 15.12.2008
4th International Training Course on Soil Borne Pathogens of Wheat Avusturya 24.09.2010

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Entomoloji / Nematoloji Mühendis 2002-Devam
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Entomoloji / Nematoloji Laborant 1995-2002

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Toktay H., Evlice E., İmren M., Özer G., Ali M.A., Dababat A., 2020. Characterization of potato golden cyst nematode populations (Globodera rostochiensis Wollenweber) in Turkey. International Journal of Agriculture and Biology, 23:1095-1100.
Özdemir E., İnak E., Evlice E., Laznik Z., 2020. Compatibility of entomopathogenic nematodes with pesticides registered in vegetable crops under laboratory conditions. Journal of Plant Diseases and Protection, 127, 529–535.
Altaş A., Evlice E., Özer G., Dababat A., İmren M., 2020. Identification, distribution, and genetic diversity of Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Skarbilovich, 1959 (Tylenchida: Heteroderidae) populations from Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, Baskıda .
Evlice E., Bayram Ş., 2019. Meloidogyne chitwoodi Races in Fields of Central Anatolia, Turkey. Nematropica, 49 (2):157-165.
Evlice E., Bayram Ş., 2018. Reproduction of Meloidogyne chitwoodi Golden et al., 1980 (Tylenchida: Meloidogynidae) on different potato cultivars and its effect on plant growth. Türkiye Entomoloji Dergisi, 42 (4), 253-263.
Kepenekci İ., Oksal E., Saglam H.D., Atay T., Tülek A., Evlice E., 2015. Identification of Turkish Isolate of the Entomopathogenic Fungi, Purpureocillium lilacinum (syn: Paecilomyces lilacinus) and its Effect on Potato Pests, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) and Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae). Egyptian Journal of Pest Control, 25(1):121-127.
Kepenekci İ., Toktay İ., Evlice E., 2014. Plant Parasitic and Virus Vector Nematodes Associated With Vineyards in The Central Anatolia Region of Turkey. Pakistan Journal of Zoology, Vol. 46 (3): 866-870.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Evlice E., Erdoğuş F D., , 2020. Bazı havuç çeşitlerinin kök-ur nematodu türlerine (Meloidogyne spp. Goeldi, 1982) karşı reaksiyonu. Bitki Koruma Bülteni, 60 (1) : 25-30.
Özdemir E., Evlice E., 2020. Assesment the susceptibility of Turkestan cockroach Blatta lateralis to Turkish entomopathogenic nematode isolates. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, Baskıda .
Evlice E., Bayram Ş., 2016. Türkiye Patates Üretiminde Önemli Bir Tehdit: Kolombiya Kök-Ur Nematodu [Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santos & Finley (Nemata: Tylenchida)]. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(1): 132-144.
Evlice E., Bayram Ş., 2016. Identification of root-knot nematode species (Meloidogyne spp.)(Nemata: Meloidogynidae) in the potato fields of Central Anatolia (Turkey) using molecular and morphological methods. Turkish Bulletin of Entomology, 6(4), 339-347.
Kepenekci İ., Öztürk E., Evlice E., 2014. Ülkemiz örtü altı sebze üretiminde sorun olan yeni bir kök-ur nematodu türü, Meloidogyne exigua Goeldi'nın taksonomik özellikleri ve diğer Kök-ur nematodu türleri. Bitki Koruma Bülteni, 54 (1): 1-9.
Evlice E., Kepenekci İ., Tülek A., 2013. Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides besseyi Christie, 1942)’nun Çankırı ve Çorum illeri çeltik ekim alanlarındaki yaygınlığı. Bitki Koruma Bülteni, 53(1):51-56.
Kepenekci İ., Evlice E., 2013. Enginar (Cynara scolymus L.)'da saptanan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematodlar. Bitki Koruma Bülteni, 53 (3): 185-190.
Kepenekci İ., Evlice E., Özer N., 2013. Entomopatojen nematodların ağ kurdu [Yponomeuta mallinellus Zell. ve Yponomeuta padella L. (Lepidoptera: Yponomeutidae)] larvalarına etkileri. Bitki Koruma Bülteni, 53 (4): 199-206.
Tülek A., Kepenekci İ., Evlice E., Hekimhan H., Çobanoğlu S., 2012. Türkiye’de Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides besseyi Chtistie, 1942) Üzerine Araştırmalar. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5 (2): 68-71.
Kepenekci İ., Evlice E., AŞKIN A., Ozakman M., Tunalı B., 2009. Burdur, Isparta ve Eskişehir İllerindeki Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)’nın Fungal ve Bakteriyel Patojenlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 49 (1): 21-30.
Evlice E., Ökten E., 2008. Ankara ili armut (Pyrus communis L.) bahçelerinde saptanan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematodlar. Bitki Koruma Bülteni, 48 (4): 1-8.
Evlice E., Kepenekci İ., 2006. Preliminary list of Tylenchida (Nematoda) associated with Fennel Flower (Nigella L.) in Turkey. Pakistan Journal of Nematology, 24 (1): 121-123.
Kepenekci İ., Toktay H., Evlice E., Özarslandan A., 2006. Potato (Solanum tuberosum L.) (Solanaceae), fıg (Fıcus spp.) and mulberry (Morus spp.) (Moraceae), new hosts record of root-knot nematodes ın Turkey. Pakistan Journal of Nematology, 24 (2): 217-219.
Kepenekci İ., Evlice E., 2004. Record of Root-knot Nematode in Turkey. Pakistan Journal of Nematology. Pakistan Journal of Nematology, 22 (2): 207-211.
Kepenekci İ., Evlice E., 2003. Dolichos lubia, A new host of Meloidogyne incognita in Turkey. Pakistan Journal of Nematology, 21 (2): 139.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Toktay H., İmren M., Evlice E., Dababat A., Helder J., 2019. Species-specific PCR Assays for identification Heterodera filipjevi. 1st International Molecular Plant Protection Congress, 10-13 April, Adana, Turkey, Abstract book, 41.
Evlice E., Erdoğan P., 2019. Efficacy of Tagetes patula and Tanacetum vulgare Extracts on Mortality and Mobılity of Meloidogyne chitwoodi. I. International Ornamental Plants Congress, 9-11 October, Bursa, Turkey, Abstract book, 322-323.
Özdemir E., Bayram Ş., Toprak U., Evlice E., 2019. Identification of entomopathogenic nematodes in Central Anatolia with a comparison of two barcoding loci. International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control & 517th Meeting of the IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests”. 28 July-1 August 2019, Valencia, Spain, Abstract book, N-8.
Kazemzadeh, S., Alkan M., Evlice E., Asav Ü., Servi, H., Yücel Yücel, Y., Polatoğlu, K., 2018. The essential-oil composition of Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. from Trabzon-Turkey. 49th International Symposium on Essential Oils (ISEO2018). 13th-16th September 2018, Nis-Serbia, Abstract Book; P:164 , .
Tacer, M.E., Servi, H., Yücel Yücel, Y., Alkan M., Evlice E., Asav Ü., Polatoğlu, K., 2018. Composition and AChE-inhibitory properties of Mentha longifolia (L.) Hudson subsp. typhoides (Briq.) Harley var. typhoides (L.) Hudson essential oil. 49th International Symposium on Essential Oils (ISEO2018). 13th-16th September 2018, Nis-Serbia, Abstract Book; P:165, .
Evlice E., Toktay H., , Erdoğuş F D., İmren M., 2018. Meloidogyne chitwoodi ve M. hapla’nın popülasyon dinamikleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, 14-17 Kasım, Muğla, Türkiye, Özet kitabı 47.
Erdoğuş F D., Evlice E., , murside.yagci, 2018. Samsun Bölgesinde Çeltiklerde Aphelenchoides besseyi (Aphelenchida;Aphelenchoididae)’nin Popülasyon Yoğunluğu. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 26-28 Ekim, Aydın, Türkiye, Özet kitabı 278.
Erdoğuş F D., Evlice E., Yatkın G., Kepenekci i., 2017. Plant Parasitic Nematodes of Carrot (Daucus carota) Planting Area in Konya. Ecology 2017 (Özet Bildiri/Poster), 724.
Erdoğuş F D., Evlice E., Yatkın G., Kepenekci İ., 2017. Plant Parasitic Nematodes of Carrot Planting Area in Ankara. 2nd International Balkan Agriculture Congress (Abstract Paper/Poster), 120.
Evlice E., Toktay H., Erdoğuş F D., , İmren M., Dababat A., 2017. Global Importance of the Root-Knoot Nematodes (Meloidogyne Spp.) Associated with Cereals. 6th International Cereal Nematodes Symposium. 11-15 September, Agadir, Morocco, Abstract book, 6 .
Evlice E., Tülek S., Erdoğuş F D., , 2017. A Preliminary potential Biocontrol Study of Some Fungal Strains Against Meloidogyne incognita. . Entomopathogens & Microbial Control Congress. 14-16 September, Tokat, Turkey, Abstract book, 33 .
Grousset F., Curto G., Evlice E., Guitian Castrillon J.M., Karssen G., den Nijs L., Magnusson C., Prior T., Wesemael W. , 2017. EPPO pest risk analysis as applied to nematodes: The example of Meloidogyne mali. Society of Nematologists 56th Annual Meeting, Virginia, USA, Abstract book, 63-64.
Erdoğuş F D., Evlice E., Kepenekci, İ., Yatkin, G., , 2017. Plant parasitic nematodes of carrot planting area in Ankara. 2nd International Balkan Agriculture Congress, .
Prior T., Curto G., Evlice E., Castrillon J.M.G., Karssen G., den Nijs L., Magnusson C., Wesemael W. , Groussel F. , 2016. Pest risk analysis as applied to nematodes: the example of Meloidogyne mali. 32th International Symposium of the European Society of Nematologists, Braga, Portugal, Abstract book, 152.
Evlice E., Bayram Ş., 2016. Meloidogyne chitwoodi’nin Bazı Patates Çeşitleri Üzerindeki Çoğalma ve Zarar Seviyesinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül, Konya, Türkiye, Özet kitabı 224.
den Nijs L., Folcher L., Wesemael W. , Hallmann J. , Evlice E., 2016. EUPHRESCO Melepop Project: what have we learned?. 44th Annual Meeting of the working group Nematology of the German Scientific society for Plant Protection and Plant Health. 8-9 Mart, Rostock, Germany, Abstract book, 1.
Erdoğuş F D., Evlice E., Yatkin, G., , 2016. Potato Cyst Nematodes ( Globodera rostochiensis and G. pallida )'s Prevalence Status at Potato Production Areas. 6th Turkish Plant Protection Congress with International Participation, .
Kepenekçi İ., Alkan M., Oksal E., Evlice E., Erdoğuş F D., 2014. Entomopatojen Fungus [Purpureocillium lilacinum TR1 (syn: Paecilomyces lilacinus)]’un Dev Kabuk Böceği [Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)]’nin Larvalarına Etkisi Üzerine Ön Çalışmalar . II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 7-9 Nisan 2014, Antalya, 442-447 sf.
KEPENEKÇİ İ. , TÜLEK A., OKSAL E. , Alkan M., Erdoğuş F D., Evlice E., OKSAL D., 2014. Entomopatojen Fungus [Purpureocillium lilacinum TR1’un Patates Böceği [Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)]’nin Son Dönem Larvalarına Etkisi Üzerine Ön Çalışmalar. V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, 03-05 Şubat 318 sf.
Kepenekci İ., Evlice E., Hazır S., Tülek A., 2013. Evaluation of aqueous suspension and infected cadaver application of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae and Heterorhabditidae) against root-knot nematodes (Tylenchida: Meloidoginidae).. 4th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium, Artvin, Abstract, 44 p. .
Kepenekci İ., Evlice E., Oksal E., 2013. Identification of Entomopathogenic fungi, Purpureocillium lilacinum TR1 (syn: Paecilomyces lilacinus) by classical (morphologic and morphometric properties) and molecular methods. 4th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium, Artvin, Abstract, 78 p..
Kepenekci İ., İnal B., Evlice E., Oksal E., 2013. The Effects of Entomopathogenic Fungus [Purpureocillium lilacinum TR1 (syn: Paecilomyces lilacinus)] on the Black Cherry Aphid [Myzus cerasi Fabricus (Hemiptera: Aphididae)] Adults. 4th International Participated Entomopathogens and Microbial Control Symposium, Artvin, Abstract, 77 p. .
Kepenekci İ., Evlice E., Hazır S., 2013. Evaluation of Xenorhabdus bovienii and Photorhabdus luminescens bacterial supernatant against root-knot nematode Meloidogyne incognita (Tylenchida: Meloidoginidae). . 46th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control. Pittsburgh, USA., Abstract, 95, 96 pp. .
Evlice E., Kepenekçi İ., Erdoğuş F D., Bayram Ş., 2013. Bitki Paraziti Nematodlarla Entegre Mücadele. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 25-27 Eylül, Samsun.
Erdoğuş F D., Kepenekçi İ., Evlice E., Bayram Ş., 2013. Türkiye'de patatesde yapılmış Nematolojik Çalışmalar. Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu, Ankara, Bildiriler Kitabı sf. 51.
Evlice E., Erdoğuş F D., Kepenekçi İ., Bayram Ş., 2013. Meloidogyne chitwoodi’nin Türkiye açısından CAPRA ile zararlı risk analizi. Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu, Ankara, sf. 18.
Evlice E., Bayram Ş., 2012. The race of Meloidogyne chitwoodi in Turkey. 31th International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Turkey, Abstract book, 122.
Evlice E., Bayram Ş., 2012. A survey of potato fields for root-knot nematode in Central Anatolia, Turkey. 31th International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Turkey, Abstract book, 128.
Viaene, N., Den Nijs, L., Anthoine, G., Carletti, B., De Cal, A., Evlice E., Gaar, V., Gabl, I., Ilieva, Z., Niere, B., Pickup, J., Staneva, D., Tóth, Á., Urek, G., 2010. The EUPHRESCO project on Globodera: ring testing of methods for identification and resistance testing for potato cyst nematodes. 30th International Symposium of the European Society of Nematologists, Vienna, Austria, Abstract book, 192.
Evlice E., Kepenekci İ., Tülek A., Akın K., 2010. Evaluation and optimization of methods for detection of A. besseyi in rice seed. 30th International Symposium of the European Society of Nematologists, Vienna, Austria, Abstract book, 196.
Kepenekci İ., Evlice E., Toktay H., 2006. Plant parasitic nematodes associated with Vineyards (Vitis vinifera L.) in the Central Anatolia Region of Turkey. 28th International Symposium of the European Society of Nematologists, Sofia, Bulgaria., Abstract book, 156.
Kepenekçi İ., Toktay H., Erdoğuş F D., Evlice E., . Orta Anadolu Bölgesi Patates Üretim Alanlarında Bitki Paraziti Nematodların Durumu. Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu, Ankara, Bildiriler Kitabı sf. 50.
Diğer Yayınlar
Kepenekçi İ., Tülek A., Erdoğuş F D., Evlice E., Toktay H., Devran Z., Hazır S., 2014. Türkiye Ayrıntılı Nematoloji Bibliyografyası (1934-2014). , Siyasal Kitabevi, 444 sayfa.
, , Ünal F., Büyük O., Evlice E., 2012. Çeltik Tarımı (bölüm yazarı ve editör)- Revizyon. Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı, Çiftçi Eğitim Serisi, 79 sayfa.
Sürek H., Kaçmaz N., Ünal F., Büyük O., Kepenekci İ., Evlice E., Karataş S., 2010. Çeltik Tarımı (Bölüm yazarı ve editör) . Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı, Çiftçi Eğitim Serisi, 58.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Bazı Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin İnsektisidal ve Nematisidal Aktivitelerinin Belirlenme. TAGEM 105000 31.12.2021 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Kök Ur Nematoduna Dayanıklı Şeftali ve Nektarin Anaç Islahı . ZMMAE 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Türkiye'de Bulunan Patates Kist Nematodları (Globodera Spp.)’nın Ekolojik Adaptasyonlarının Karşılaştırılması, Patates Üretim Alanlarındaki Durumu ve Mücadele Araçlarının Belirlenmesi . ZMMAE 31.12.2020 Lider TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 50.000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Meloidogyne chitwoodi ve M. fallax'ın Popülasyon Dinamikleri. ZMMAE 31.12.2018 Lider AB Projesi
Entomopatojen ve Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Koleksiyonunun Oluşturulması ve Katoloğunun Hazırlanması. ZMMAE 23.000 TL 31.12.2017 Lider TAGEM
Patateste karantina etmenlerinin takibi projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara 30.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 24000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara ve Konya İlleri Havuç (Daucus carota L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Belirlenmesi ve Kök-ur Nematodlarının (Meloidogyne spp. Goeldi, 1892) Moleküler Teşhisi ile Çeşit Reaksiyon Çalışmaları. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25.000 TL 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)’na Karşı Altaernatif Mücadele Olanaklarının Araştırılması . ZMMAE 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Niğde İli Patates Ekiliş Alanlarındaki Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santos & Finley (Nemata: Tylenchida) Irklarının Tespiti ve Yaygın Olarak Üretilen Bazı Patates Çeşitlerinin Bu Irklara Reaksiyonlarının Belirlenmesi . ZMMAE 30.000 TL 4.11.2014 Lider TAGEM
Çeltik Beyaz Uç Nematodunun Etkili Tohum Ekstraksiyon Metodunun ve Çankırı Çorum İllerinde Yaygınlık Durumlarının Belirlenmesi . ZMMAE 16.450 TL 1.11.2011 Lider TAGEM
Patates Kist Nematodları Teşhis Metotlarının Halka Testi ve Dayanıklılık Testi. ZMMAE 18.100 TL 1.01.2011 Lider AB Projesi
Burdur, Isparta ve Eskişehir illerindeki örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde sorun olan Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’nın fungal ve bakteriyel patojenlerinin belirlenmesi. ZMMAE 31.12.2007 Lider TAGEM
Ankara İli’nde Armut (Pyrus communis L.) Bahçelerinde Bulunan Tylenchida (Nematoda) Türleri Üzerinde Faunistik ve Taksonomik Araştırmalar . ZMMAE 8600 TL 31.12.2005 Lider TAGEM