Emre AKCİ
Uzmanlık Alanları: Hububat Zararlıları
Telefon: 344 59 93 -96 (4 Hat) / 1213
Faks: 315 15 31
E-posta: emre.akci@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 Yenimahalle-ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ( Yüksek Lisans ) Bitki Koruma A.B.D. 23.06.2005
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ( Lisans ) Bitki Koruma 28.06.2002
Türkiye Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O. ( Ön Lisans ) Haberleşme 11.09.1998

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Ankara İl Tarım Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Koruma Şube Müdürlüğü Mühendis 2005 - 2011
Keçiören İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Türkiye Ankara İlçe Müdürlüğü Mühendis 2011 - 2014
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Zararlıları Bölümü Araştırmacı 2014 -

YAYINLAR
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Babaroğlu E N., Özkan M., Uğur A., e.akci, Çulcu M., 2017. Orta Anadolu'da Süne [Eurygaster maura L. (Hemiptera: Scutelleridae)]’nin popülasyon dinamiği. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017-Sivas, 99.
Temizer S., Babaroğlu E N., Özkan M., e.akci, Çulcu M., 2017. Yapay zekanın tarımda kullanımı. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017-Sivas, 229.
Çulcu M., Babaroğlu E N., Akci E., Civelek. H. S., . Mısır Alanlarında Tespit Edilen Yeni Zararlı Cerodontha (Poemyza) incisa (Meigen, 1830) (Diptera: Agromyzidae) . II. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2019), Ayaş/ANKARA, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Hububat Alanlarındaki Ekin Bambulu [Anisoplia spp. (Coleoptera:Rutelidae)]’nun Mücadelesine Yönelik Çalışmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 60.000 31.12.2020 Lider TAGEM
İç Anadolu Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarındaki Zararlılar ile Bunların Parazitoit ve Predatörlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 50.000 TL. 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi’nde Avrupa Sünesi [(Eurygaster maura L.) Hemiptera: Scutelleridae] mücadelesinde tahmin uyarı modelinin geliştirilmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 150000 TL 31.12.2017 Yardımcı Araştırmacı TAGEM