Dr. Cenk YÜCEL
Uzmanlık Alanları: Entomoloji, Endüstri ve Süs Bitkileri Zararlıları
Telefon: 344 74 30
Faks: 312 315 15 31
E-posta: cenk.yucel@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yenimahalle Ankara 49 06172 Ankara/Türkiye

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 22.03.1998
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Y.Lisans Bitki Koruma 15.07.2004
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Doktora Bitki Koruma 3.02.2017

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 60 79 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Yabancı Dil Kursu Ankara 1.05.2009 Türkiye Entomoloji Derneği

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Bağ-Kur Ankara İl Müdürlüğü Türkiye Ankara Hukuk Müşavirliği Memur 25.07.2000 - 15.01.2002
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Zararlıları Bölümü Ziraat Mühendisi 16.01.2002 - Devam ediyor

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yücel C., Coral-Şahin D. , 2019. Pest status, prevalence and molecular identification of Hoplopteridius lutosus anatolicus Osella & Lodos, 1979 (Coleoptera: Curculionidae) in saffron. Türkiye Entomoloji Dergisi, 43 (1): 17-23.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Barış A., Yücel C., Gök N., 2021. Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Bolu, Zonguldak ve Bartın illeri yonca alanlarında yayılışı, yoğunluğu ve popülasyon takibi. Bitki Koruma Bülteni, 61 (1):15-20.
Barış A., Alkan M., Yücel C., Gök N., 2020. Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Zararlı Türlerin Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, Volume 23 , Issue 6, Pages 1466 - 1473.
Yücel C., Barış A., Ayten S., 2019. Aspirde zararlı Kapsül hortumlu böceği [Bangasternus planifrons (Brulle) (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara ilinde yaygınlığı ve yoğunluğunun belirlenmesi.. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 34(1): 35-39.
Yücel C., Çobanoğlu S., 2019. Identifying the Parasitoid Species and Their Effects on The European Sunflower Moth in Ankara. Bitki Koruma Bülteni, basım aşaması.
Yücel C., Çobanoğlu S., 2016. Feromon ve yem tuzakların Avrupa ayçiçeği güvesi, Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff) (Lep: Pyralidae), ergin popülasyonlarının izlenmesinde kullanım olanakları. Bitki Koruma Bülteni, 56 (1): 15-28.
Yücel C., Çobanoğlu S., 2016. Ankara İlinde Avrupa Ayçiçeği Güvesi [Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff)]’nin Yabani Konukçu Bitkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (4); 124-130.
Ozan S., Yücel C., 2015. Süs Bitkileri Zararlıları. TZOB Dergisi Çiftçi ve Köy Dünyası , Haziran 2015. 54-57.
Doğan F., Kahyaoğlu M., Yücel C., 2011. Sıvı tohum ilaçlarının tohumluğa üniform dağılımının tespitinde Cipac analiz yönteminin uygulanabilirliğinin araştırılması. Bitki Koruma Bülteni, 51 (1): 91-100.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Barış A., Yücel C., Morca A.F., Atakan E., 2019. Identification and Determination of Thrips Species in Alfalfa Plantations of Aksaray Province. 1. International Molecular Plant Protection Congress,10-13 April ADANA,Poster presentation, Program and Abstract Book, 82 p.
Barış A., Yücel C., 2019. Gonioctena fornicata (Brüggeman)’nın (Coleoptera: Chrysomelidae) Bolu ilindeki Yayılışı ve Zarar Durumu. II. ULUSLARARASI TARIM KONGRESİ, AYAŞ, Sözlü sunu,, .
Ayten S., Yücel C., Fırat T A., Karaarslan E., 2018. Using of steril insect technique against corn borer [Ostrinia nubilalis hübner (lepidoptera: pyralidae)]. International Agricultural science Congress,9-12 Mayıs, Van, .
Ayten S., Yücel C., Karaarslan E., Fırat T A., 2018. Industrial uses of safflower (Carthamus tinctorius l.). International Agricultural science Congress,9-12 Mayıs, Van, .
Barış A., Alkan M., Yücel C., 2018. Determination of Flea Beetle Species Which is Harmful on Rocket and Cress in Ankara, Konya and Eskişehir Province of Turkey. INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, Sözlü sunu, ABSTRACT BOOK 19-23 June 2018 Kastamonu TURKEY .
Yücel C., Barış A., 2018. Determination of Distribution and Density of Seedhead Weevil, (Bangasternus planifrons) Harmfull on Safflower in Ankara Province. International Ecology Symposium, 9-23 June 2018, Kastamonu, 446.
Yücel C., 2018. The Relation Between Head Rot Disease and The European Sunflower Moth Causing Damage in Sunflower. International Ecology Symposium, 9-23 June 2018, Kastamonu, 976.
Barış A., Yücel C., Gök N., 2017. Yoncada Zararlı 24 Noktalı Gelin Böceği [Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus 1758) (Coleoptera: Coccinellidae)]’nin Zonguldak İlinde Biyoekolojisi. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017 EDİRNE Sözlü Sunu., .
Yücel C., Barış A., Coral-Şahin D. , 2017. Safranda Zararlı Hoplopteridius lutosus anatolicus Osella & Lodos (Col.: Curculionidae) Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Katılımlı XIII. Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Edirne, s 86., .
Yücel C., Çobanoğlu S., 2017. Ankara İlinde Avrupa Ayçiçeği Güvesi, [Homoeosoma nebulellum (Lep.: Pyralidae)]’nin Parazitoit Türleri ve Etkinliklerinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı XIII. Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Edirne, s 70., .
Barış A., Özdemir I., Yücel C., Gök N., , 2017. Harmful Aphididae Species (Hemiptera: Aphididae) in the Alfalfa Areas of Zonguldak . 10th ISA, NEVŞEHİR, Cappadocia, TURKEY, Poster presentation, Sept 4-8, 2017.
Coral-Şahin D. , Ozdikmen H., Özdem A., Yücel C., BAL N., 2016. Meyve Ağaçlarında Yeni Zararlı Türlerin Tesbiti: Labidostomis beckeri Weise, 1881 ve Labidostomis rufa (Waltl, 1838) (Coleoptera: Chrysomelidae: Clytrinae). 5-8 Eylül, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi , .
Coral-Şahin D. , H.ÖZDİKMEN, Yücel C., Barış A., N.BAL, 2016. Konukçu Bitkileri ile Sebze Zararlısı Phyllotreta Türleri (Coleoptera: Chrysomelıdae: Altıcınae). Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi,5-8 Eylül 2016 Konya., .
Şahin D C., Özdikmen H., Kavak M., Yücel C., 2015. Yeni Konukçu Bitkileri İle Sebze Zararlisi Epitrix Türleri (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). GAP VII. Tarım Kongresi, .
Yücel C., Şahin D C., 2015. Badem Ağaçlarında Yeni Bir Zararlı; Luperus xanthopoda (Col.: Chrysomelidae). GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan - 01 Mayıs 2015, Şanlıurfa Bildiri kitabı, S.345-348., .
Barış A., Yücel C., Gök N., İnal B., 2015. Yonca Hortumlu Böceği [Hypera variabilis Hebst. (Coleoptera: Curculionidae)]’nin Ankara İli Yonca Alanlarındaki Zarar Durumu. II.Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ağustos,Afyonkarahisar, .
Barış A., Yücel C., Coral-Şahin D. , 2015. Gonioctena fornicata (Brüggeman) (Coleoptera: Chrysomelidae) Zonguldak ve Bartın İllerinde Yayılışı. II.Ulusal Botanik Kongresi, 25-28 Ağustos,Afyonkarahisar, .
Yücel C., Çobanoğlu S., 2014. Avrupa Ayçiçeği Güvesi, Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff) (Lepidoptera: Pyralidae)’nin Mücadelesinde Bazı Cezbedicilerin Etkinliklerinin Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya, 46, .
Yücel C., Tülek A., Akın K., Çiftçigil T.H., 2014. Trakya Bölgesi Ayçiçeği Alanlarında Avrupa Ayçiçeği Güvesi, Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff) (Lepidoptera: Pyralidae)’nin Feromon Tuzakları ile Belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya. Bildiri özetleri, S.116., .
Yücel C., Çobanoğlu S., 2014. Ankara ilinde Avrupa Ayçiçeği Güvesi [Homoeosoma nebulellum (Lep.: Pyralidae)]’nin Larva Parazitoiti Bracon hebetor (Hym.: Braconidae)'un Yayılışı ve Doğal Etkinliğinin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 24-28 Haziran 2014 Eskişehir, 1005, .
Yücel C., Özdemir I., Ertürk S., Coral-Şahin D. , 2014. Aspir (Carthamus tinctorius)’de İlk Kayıt Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türleri. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Korunga ıslah projesi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 31.12.2022 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Rize İlinde Çaylarda Zararlı Sarı Çay Akarı [Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae] Sürveyi ve Mücadele Olanakları. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 105.000 TL 31.12.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ruhsatlı Pestisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Projesi. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Bazı Aspir Çeşit ve Hatlarında Aspir Sineği Acanthiophilus helianthi Rossi (Diptera: Tephritidae) Zarar Oranının ve Popülasyon Değişiminin Belirlenmesi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 35.000 31.12.2018 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara İli Ayçiçeği Ekiliş Alanlarında Zararlı Avrupa Ayçiçeği Güvesi [Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff)(Lepidoptera: Pyralidae)]’nin Biyolojisi ile Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Mücadele Olanakları Üzerine Araştırmalar . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 26.000 31.12.2015 Lider TAGEM
Sıvı Tohum İlaçlarının Tohumluğa Üniform Dağılımının Tespitinde CIPAC Analiz Yönteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 15.000 31.12.2010 Yardımcı Araştırmacı TAGEM