Dr. Sait ERTÜRK
Uzmanlık Alanları: Entomoloji, Depolanmış Ürün Zararlıları, Fümigasyon, Genel Zararlılar
Telefon: 315 44 10
Faks: 315 15 34
E-posta: sait.erturk@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:66 Yenimahelle/ANKARA, TÜRKİYE

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Doktora Bitki Koruma A.B.D 22.01.2015
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Yüksek Lisans Bitki Koruma A.B.D 11.07.2005
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 10.06.2002

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 79 70 0 70

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş Türkiye Kütahya Ziraat Müdürlüğü Ziraat Mühendisi 2005-2006
887 Sayılı Tarım Kredi Koopertaifi Türkiye Kütahya Birim Kooperatif Görevlisi Yetkili Teknik Eleman 2006-2008
Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Türkiye Kütahya Tedarik Pazarlama Şefliği Yetkili Teknik Eleman 2008-2011
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Bitki Zararlıları Bölümü Mühendis 2011-2017
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Müdür V. 2017-2019
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Türkiye Ankara Müdür 2019-Devam ediyor

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Alkan M., Ertürk S., 2020. Insecticidal Efficacy and Repellency of Trans-Anethole Against Four Stored-Product Insect Pests. Turkish Journal of Agricultural Science, 26 (1), 64-70.
Ertürk S., Atay, T., Toprak, U., Alkan M., 2020. The efficacy of different surface applications of wettable powder formulation of Detech® diatomaceous earth against the rice weevil, Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae). Journal of Stored Product Research, In-press, 89.
Alkan M., Ertürk S., Fırat T A., Çiftçi, E., 2019. Study of Insecticidal and Behavioral Effects and Some Characteristic of Native Diatomaceous Earth Against The Bean Weevil, Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Chrysomelidae). Fresenius Environmental Bulletin, 28 (4), 2916-2922.
Alkan M., Atay, T., Ertürk S., Kepenekci, İ., 2019. Comparison of Bioactivities of Natıve Diatomaceous Earth Against Turkestan Cockroach [Blatta lateralis Walker (Blattodea: Blattidae)] Nymphs. Applied Ecology and Environmental Research , 17 (3), 5987-5994.
Toprak U., Bayram Ş., Gözde G., Doğan C., Babaroğlu E N., Ertürk S., Kaydan M. B., Baldwin D., Coutu C., Hegedus D., 2019. Comparative fat body transcriptomics and proteomics from feeding, aestivating and hibernating wheat stink bug, Aelia rostrata (Hemiptera: Pentatomidae) adults. 1st International Molecular Plant Protection Congress, .
Alkan M., Ertürk S., Atay, T., Çağlayan, A., 2019. Insecticidal efficacy of local diatomaceous earths against adult and larvae of Tenebrio molitor L., 1758 (Coleoptera: Tenebrionidae). Turkish Journal of Entomology, .
Ertürk S., Şen F., Alkan M., Ölçülü M., 2018. Effect of different phosphine gas concentrations against Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) (Thysanoptera: Thripidae) on tomato and green pepper fruit, and determination of fruit quality after application under low-temperature storage conditions. Turkish Journal of Entomology, 42 (2), 85-92.
Ertürk S., Ferizli A.G., Emekci M., 2017. Depolanmış çeltikte pirinç biti, Sitophilus oryzae L., 1763 (Coleoptera: Curculionidae)’nin mücadelesinde diyatom toprağı formülasyonlarının değerlendirilmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi , 41 (3): 347-354.
Tulek A., Ertürk S., Kepenekci I., Atay T., 2015. Efficacy of Native Entomopathogenic Nematodes Against the Stored Grain Insect Pest, Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae) Adults. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 25(1):251-254.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Atay, T, Alkan M., Ertürk S., 2021. Insecticidal Efficacy of Native Diatomaceous Earth against Potato Tuber Moth, [Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)], Pupae. KSUJ. Agric. Nat., In-press.
Koçak E., Yılmaz A., Alpkent Y N., Ertürk S., 2018. Phosphine resistance to some coleopteran pests in stored grains across Turkey.. Integrated Protection of Stored Products IOBC-WPRS Bulletin, 130.
Alkan M., Şimşek Ş., Yılar M., Ertürk S., 2018. Salvia officinalis L. (Lamiaceae) uçucu yağının Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae) ve Rhyzopertha dominica Fabricius (Coleoptera: Bostrichidae)’ya karşı davranışsal ve insektisidal aktivitesi. Bitki Koruma Bülteni, 58(2):71-78.
Ertürk S., Yılmaz A., Fırat T A., Alkan M., 2017. Trans-Anethole ve Karbondioksit karışımının Rhyzopertha dominica (Fab.), Tribolium castaneum (Herbst) ve Sitophilus oryzae (L.)’ye karşı fümigant etkisi . Bitki Koruma Bülteni, 57(3):391-400.
Ertürk S., Yılmaz A., 2015. Tarla Fareleri [Microtus spp. (Rodentia: Muridae)] ve Mücadele Yöntemleri. TÜRKTOB, 16:48-50.
Ertürk S., Emekci M., 2014. Depolanmış çeltikte zararlı Tribolium castaneum (Herbst)’un mücadelesinde diyatom toprağının kullanım olanakları. Bitki Koruma Bülteni, 54(3):211-217.
BAĞCI F., Yılmaz A., Ertürk S., 2014. Ankara ili hububat depolarında bulunan zararlı böcek türleri. Bitki Koruma Bülteni, 54(1):69-78.
Ertürk S., ÖKTEN M.E., 2013. Konya ili ve çevresi Şekerpancarı ekiliş alanlarında Heterodera schachtii Schmidt, 1871 (Tylenchida: Heteroderidae)’ in yayılışı üzerine araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 53(2):77-84.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Koçak E., Yılmaz A., Schlipalius D., Alpkent Y N., Ertürk S., Atış A.E. , Coşkun B., 2019. Genetic structure of phosphine resistance and marker development in Sitophilus spp. (Coleoptera: Curculionidae) populations in Turkey. 1st International Molecular Plant Protection Congress, .
Toprak U., Bayram Ş., Gözde G., Doğan C., Babaroğlu E N., Ertürk S., Kaydan M. B., Baldwin D., Coutu C., Hegedus D., 2019. Comparative midgut proteomics from feeding and hibernating Sunnpest, Eurygaster maura (Hemiptera: Scutelleridae). 1st International Molecular Plant Protection Congress, .
Koçak E., Schlipalius D., Yılmaz A., Alpkent Y N., Ertürk S., Atış AE., Coşkun B., 2019. Genetic structure of phosphine resistance and marker development in Sitophilus spp. (Coleoptera: Curculionidae) populations in Turkey. 1st International Molecular Plant Protection Congress, April 10-13 2019, Adana TURKEY, .
Atay, T., Akın, A., Alkan M., Ertürk S., 2018. Pre-Studies on Contact Toxicity of Some Local Diatomaceous Earths on Mealworm, Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae), Larvae. International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018. Van-Turkey , .
Atay, T., Ertürk S., Kumlu, B., Alkan M., Duman, A., 2018. Pre-Studies on Insecticidal Effect of Native Diatomaceous Earth against Potato Tuber Moth, [Phthorimaea operculella (zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)], Larvae. International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018. Van-Turkey, .
Erdoğan P., Ertürk S., 2018. İhraç domateslerde sorun olan Domates güvesi [Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechidae)]’ne karşı Fosfin gazının fümigant etkisi. Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), .
Koçak, E., Yılmaz, A., Alpkent Y N., Ertürk S., 2017. Türkiyede Depolanmış Hububatta Bazı Coleoptera Takımına Bağlı Zararlıların Fosfin Direnci . Conference of the IOBC(OILB-srop) Working Group on"Integrated Protection of Stored Products" , .
Koçak E., Yılmaz A., Alpkent Y N., Ertürk S., 2017. Phosphine resistance to some coleopteran pests in stored grains across Turkey.. Conference of the IOBC-wprs (OILB-srop) Working Group on “Integrated Protection of Stored Products” Ljubljana, Slovenia, 3-5 July 2017., p. 61. .
Ertürk S., Servi H, Karakoç Ö. C, Alkan M., Yücel Y, Polatoğlu K, 2016. Tanacetum parthenium (Asteraceae) Uçucu Yağının İnsektisidal ve AChE Engelleyici Aktiviteleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi. 5-8 Eylül 2016, Türkiye p:184, .
Alkan M., Servi H., Karakoç Ö. C., Ertürk S., Yücel Y., Polatoğlu K., 2016. İstanbul ve Bursa’dan Toplanan Matricaria chamomilla var. recutita Uçucu Yağlarının İnsektisidal ve AChE Engelleyici Aktiviteleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi. 5-8 Eylül 2016, Türkiye p:184, .
Ertürk S., Alkan M., Fırat T A., 2016. Yerli Diyatom Topraklarının Fasülye Tohum Böceği (Acanthuscelides obtectus (Say) (Col.; Bruchidae)) Erginlerine Karşı İnsektisidal Özellikleri ve Parçaçık Büyüklüklerinin Etkisi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi. 5-8 Eylül 2016, Türkiye p:184, .
Ertürk S., Ölçülü, M., Alkan M., Göztaş, R., Taner, A., 2016. ECO2FUME for Control of Western Flower Thrips Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) on Tomatoes and Green Pepper at Low Temperature Storage Conditions. XXV. International Congress of Entomology, Orlando, Florida, USA, September 25-30, 2016, doi: 10.1603/ICE.2016.111604.
Kepenekci, İ., Ertürk S., Tülek, A., Atay, T., 2015. Efficacy of native entomopathogenic nematodes against flour beetles, Tribolium castaneum (Herbst) and T. confusum (Jacquelin du Val) (Coleoptera: Tenebrionidae). 5th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS, 9-11 September 2015, Ankara, Turkey, p.109, .
Ertürk S., Emekci M., 2014. Depolanmış Çeltikte Sitophilus oryzae (L.)' nin Savaşımında Diyatom Toprağı Formülasyonlarının Değerlendirilmesi. Türkiye 5. Bitki koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014 Antalya, Türkiye, .
Yücel C., Özdemir I., Ertürk S., Coral-Şahin D. , 2014. Aspir (Carthamus tinctorius)’de İlk Kayıt Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türleri. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir.
Diğer Yayınlar
Ertürk S., Alkan M., Çakır E., Elibüyük E A., Koca, E., 2018. Etki Mekanizmalarına Göre Pestisitlerin Sınıflandırılması. (In: Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele. Ed. Birişik, N. 336 s.)Matsa Basımevi, Ankara. , 99-119s..
Kılıç G E., Özkaya Ö., Alpkent Y N., Ertürk S., Çağırgan, O., 2015. Usage possibilities of Beauveria bassiana (Bals.–Criv.) Vuill for control of parasite [Varroa destructor Anderson and Trueman (Parasitiformes: Varroidae)] on honeybees. 5th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS 9-11, September 2015, Ankara, Turkey p.83, .
Atay, T., Yanar, D., Ertürk S., Yanar, Y., . Efficacy of Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana Bals. (Vuill) against Granary Weevil [Stophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae)] under Laboratory Conditions. 6th ENTOMOPATHOGENS AND MICROBIAL CONTROL CONGRESS 14-16 September, 2017, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey p.72, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Bazı Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin İnsektisidal ve Nematisidal Aktivitelerinin Belirlenme. TAGEM 105000 31.12.2021 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Akdeniz Meyvesineği [Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] ‘nin Depo Zararına Karşı Ozon Uygulamasının Etkinliğinin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü,Ankara 110000 TL 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Mandelik asit esterlerinin sentezlenmesi, insektisidal ve fungisidal aktivitelerinin belirlenmesi. İstanbul Kemerburgaz Üniveristesi 250.000 TL 25.09.2019 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Türkiye’de depolanmış hububatta zarar yapan bazı böceklerde fosfin direncinin toksikolojik ve moleküler yöntemlerle belirlenmesi. TÜBİTAK 270.000TL 30.04.2018 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Emülsiyon Konsantre (EC) Formülasyonlu Bazı İnsektisitlerde Kullanılan Farklı Yardımcı Maddelerin Stabilite ve Biyolojik Aktiviteye Etkileri Üzerine Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ankara İli Buğday Depolarında Bulunan Zararlı Böcek Türlerinin Tespiti ve Mücadelede Trans Anethole+CO2’nin Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 20.000 TL 31.12.2015 Lider TAGEM
Farklı diyatom toprağı formülasyonlarının depolanmış çeltikte zararlı böceklere etkinliği üzerinde araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 20.000 TL 31.12.2014 Lider TAGEM