Dr. Ayşe ÖZDEM
Uzmanlık Alanları: Entomoloji/Meyve ve Bağ Zararlıları/Biyoteknik Mücadele/Entegre Mücadele
Telefon: 312 344 74 30
Faks: 312 315 15 31
E-posta: ayse.ozdem@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 06172 Yenimahalle-Ankara/Türkiye

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 15.06.1987
Türkiye Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 21.06.1994
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma 14.06.2001

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
İngilizce 71 0 0 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Salkım güvesi mücadelesinde feromon kullanımı Ohio Eyalet Üniversitesi-ABD 1.07.1998 Türkiye Entomoloji Derneği
Entegre sert ve yumuşak çekirdekli meyve üretimi IAMZ-CIHEAM - İspanya 15.09.2003
Coccoidae taksonomisinde modern teknikler A.Ü Ziraat Fakültesi BKB-Ankara 1.11.1999

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye Şanlıurfa Bitki Koruma Şube Müdürlüğü Mühendis 1988-1990
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye Eskişehir Bitki Koruma Şube Müdürlüğü Mühendis 1990-1995
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Entomoloji/Meyve ve Bağ Zararlıları Mühendis, Bölüm Başkanı 1995-2009
Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Ankara Entomoloji/Meyve ve Bağ Zararlıları Teknik Koordinatör 2009-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yagci M., Özdem A., Erdoğuş F D., Ayan E., 2021. Efficiency of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Heterorhabditidae and Steinernematidae) on the codling moth (Cydia pomonella L.) (Lepidoptera: Tortricidae) under controlled conditions. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 31 (75),1-5..
Özdem A., Erdoğan P., Hassan E., Ertürk S., 2020. Insecticidal effect of gamma-T-ol from Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel and feverfew (Tanacetum parthenium L.) (Asteraceae) on Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae). Acta Horticulturae, 1268, 147-151..
Özdem A., Bozkurt V., Özdemir M., 2020. Evaluation of the mass trapping method for the control of Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricildae) in cherry orchards.. Fresenius Environmental Bulletin, 29 (4/2020): 2208-2213..
Özdem A., 2020. A Study on the Biology of the Barred Fruit-tree Tortrix [Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae)] be Detected in the Cherry Orchards in Turkey. Journal of the Entomolological Research Society, 22(2), 107-118.
Kepenekçi İ., Hazır S., Özdem A., 2015. Evaluation of native entomopathogenic nematodes for the control of the European cherry fruit fly Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae) larvae in soil. Turk. J. Agric. For, 39, (2015), 74-79.
Güler Y., Dikmen F., Özdem A., 2015. Evaluation of bee diversity within different sweet cherry orchards in Sultandağı Reservoir (Turkey). Journal of Apicultural Science, 0017: 1-13.
Özdemir M., Özdem A., 2012. A new genus and species for Turkish fauna: Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794) (Lep.: Tortricidae). Turkish Journal of Zoology, 36: 271-274.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Erdoğan P., Özdem A., 2021. Oviposition deterrent effect of four plant extracts on Cydia pomonella L. (Lep.: Tortricidae).. Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences, 9(1), 29-33..
Özdem A., Karahan A., 2020. Entegre mücadele.. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 427, 41- 43..
Özdem A., Özdemir M., Bozkurt V., 2020. Adult population fluctuations and damage ratio of Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae) in cherry orchards.. Bitki Koruma Bülteni, 60 (2) , 23-28.
Bozkurt V., Özdemir M., Ayan E., Özdem A., 2020. A review on Asian walnut moth Erschoviella musculana Ershov (Lepidoptera: Noctuidae). Acta Hortic, 1269, 241-244..
Özdem A., Kaymak S., 2014. Elma bahçelerinde ve bağlarda ana hastalık ve zararlıların Mücadelesinin yönetimi. TZOB Dergisi Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Nisan 2014, s:60-62.
Kodan M., Özdem A., 2014. Zararlılarla biyolojik mücadelede biyoteknik yöntemler.. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi,, 57-59..
Çeliker N.M., Özdem A., Canıhoş E., Kaplan C., Üstün N., Öztürk N., Altındişli F.Ö., 2013. Past and current situation of forecasting system in Turkey. Integrated protection of fruit crops IOBC-WPRS Bulletin, Vol. 91, 2013 pp. 235-241.
Zeki C., Özdem A., 2013. Ceviz bahçelerinde Elma içkurdu [(Cydia pomonella L.) (Lep.: Tortricidae)]’nun mücadelesinde tahmin ve uyarı sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 53 (3): 127-140.
Özdem A., Altundağ Ş., 2013. Organik Tarımda Hastalık ve Zararlı Yönetimi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,Türktarım Dergisi, Eylül-Ekim 2013. Sayı: 213.s:64-69.
Bozkurt V., Özdem A., 2013. Orta Anadolu bölgesinde kiraz agaçlarında zararlı meyve yazıcıböcek türlerinin (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) tespiti, yoğunlukları ile önemli türün biyolojik kriterlerinin belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 53 (2), 65-76.
Özdem A., Zeki C., Yıldırım A., Atlamaz A., Kalınbacak K., Atasay A., Kodan M., Bozkurt V., Baliç N., Kan M., Yiğit S., Cünger E., 2011. Orta Anadolu Bölgesi Kiraz Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı otların Mücadelesinin Yönetimi. Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAGEM, s: 223-230.
Özdem A., Kılınçer N., 2009. The effectiveness of the trap types and lures used for mass trapping to control cherry fruit fly [Rhagoletis cerasi (L., 1758)] (Diptera: Tephritidae). MUNIS Entomology & Zoology, Vol.4, No.2 : 371-377.
Özdem A., 2009. Organik Tarımda Bitki Koruma. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı:567.
Özdem A., Kılınçer N., 2008. The Biology of The European Cherry Fruit Fly [Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae)] Proceedings of the Fifth International Cherry Symposium. Acta Horticulturae, V:2, No: 795. 897-904..
Zeki H., Özdem A., Bozkurt V., Sezer N., 2008. Orta Anadolu Bölgesinde ayçiçeklerinde zararlı Avrupa ayçiçeği güvesi (Homoeosoma nebulellum (Den.& Schiff.)) (Lepidoptera: Pyralidae)’nin bulaşma oranı, zarar şiddeti ve ergin uçuş aktiviteleri üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 47 (1-4): 31-61.
Zeki C., Er H., Özdem A., Bozkurt V., 2008. Distribution and infestation of Mediterranean fruit fly(Ceratitis capitata Wied.)(Diptera: Tephritidae) on pome and stone fruits in Isparta and Burdur Provinces (Turkey). MUNIS Entomology & Zoology, Vol.3, No.1, 231-238.
Zeki H., Özdem A., Bozkurt V., Sezer N., 2007. Orta Anadolu Bölgesinde Ayçiçeklerinde Zararlı Avrupa Ayçiçeği Güvesi (Homoeosoma Nebulellum (Den.& Schiff.) (Lepidoptera: Pyralidae)’Nin Bulaşma Oranı, Zarar Şiddeti Ve Ergin Uçuş Aktiviteleri Üzerinde Araştırmalar. . Bitki Koruma Bülteni. 2007, 47 (1-4):31-61, 2007, 47 (1-4):31-61.
Zeki H., Özdem A., Bozkurt V., 1999. Burdur ilinde Anason güvesi ( Depresseria CF. Daucivorella Rag.) larvalarının doğal düşmanları ve parazitoidlerinin parazitleme oranlarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 39, (1-2):35-43.
Özdem A., 1997. Eskişehir ilinde Fasulye Tohumböceği [ Acanthoscelides obtectus Say (Col.: Bruchidae) ]’nin Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 37(3-4): 111-118.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Özdem A., Erdoğan P., Ertürk S., 2021. Oviposition deterrent effect of four plant extracts on Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae). International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Bandırma-Balıkesir..
Başpınar H., Çakmak İ., Çevik B., Dolar F.S., Gürkan M.O., Karaca G., Karaca İ., Kazak C., Özdem A., 2020. Bitki Koruma Uygulamalarında Mevcut Durum, Gelişmeler ve Gelecek. Türkiye Ziraat Mühendisligi IX. Teknik Kongresi,, .
Özdem A., 2019. Evaluation of Population Status of Some Harmful Species in Apple Orchards in Central Anatolia Region. 2nd International Agricultural Congress, Ankara, 45..
Özdem A., Ertürk S., 2019. Genetic approches for management of some important fruit flies . 1st International Molekuler Plant Protection Congress, Adana, 82p..
Altundağ Ş., Karahan A., Özdemir I., Duman K., Demir Özden E., Özdem A., Saracoglu M., 2019. İnvestigation of Flavescence doree and Bois noir phytoplasmas and potantial vector species in vineyard areas of Central Anatolia Region. 1st. International Molekuler Plant Protection Congress Program and Abstract Book. 51 p. Adana/Turkey, .
Altundağ Ş., Saracoglu M., Karahan A., Özdemir I., Umar S., Demir Özden E., Özdem A., Duman K., 2019. İnvestigation of Xylella fastidiosa and its potantial vector species in Central Anatolia Region. 1st. International Molekuler Plant Protection Congress Program and Abstract Book. 76 p. Adana/Türkiye, .
Özdem A., Erdoğan P., Hassan E., Ertürk S., 2018. Insecticidal effect of gamma-T-ol from Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel and feverfew (Tanacetum parthenium L.) (Asteraceae) on Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) . 30th International Horticultural Congress, İstanbul, .
Bozkurt V., Özdemir M., Ayan E., Özdem A., 2018. A Review on Asian walnut worm Ershovella musculana ERSHOV (Lepidoptera: Noctuidae) . 30th International Horticultural Congress, İstanbul, .
Kodan M., Bozkurt V., Özdem A., Öntepeli F., 2017. Kiraz Bahçelerinde Yaprakbüken [Archips spp. (Lepidoptera: Tortricidae)] Mücadelesinde Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens (Hym.:Trichogrammatidae)’in Salımı.. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası katılımlı) 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey , 107-108 s .
Özdem A., Bozkurt V., Güler Y., Özdemir M., 2017. Afyonkarahisar ili kiraz bahçelerinde zararlı Yaprakbüken [Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae)]’in doğal düşmanlarının belirlenmesi. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası katılımlı) 26-28 Ekim 2017, Sivas, Türkiye., .
Özdem A., 2017. Plant protection works of agricultural pests in Turkey.. Symposium on ECCAST-CSA, CHINA , .
Coral-Şahin D. , Ozdikmen H., Özdem A., Yücel C., BAL N., 2016. Meyve Ağaçlarında Yeni Zararlı Türlerin Tesbiti: Labidostomis beckeri Weise, 1881 ve Labidostomis rufa (Waltl, 1838) (Coleoptera: Chrysomelidae: Clytrinae). 5-8 Eylül, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi , .
Özdem A., Aydar A., Sabahoğlu Y., 2016. Ankara İlinde Salkım güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775) Lep.: Tortricidae]’nin uçuş aktivitesi ve zarar durumunun araştırılması. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016,Konya, .
İnal B., Özdem A., 2016. Omaloplia spireae spireae (Pallas) (Coleoptera:Scarabaeidae), a New Pest of Grapevine (Vitis vinifera L.) in Turkey. 6th Plant Protection Congress with International Participation, September 5-8, 2016, Konya/Turkey., .
Özdem A., 2016. Biology of the barred fruit-tree tortrix, Pandemis cerasana (Hubner) (Lepidoptera: Tortricidae) causes damage in cherry orchards. International Congress of Entomology ICE-2016 Orlando, Florida, USA , .
Özdem A., Kaymak S., 2015. Entegre Mücadele Stratejileri. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi,, 9-13 Kasım 2015, İzmir..
Özdem A., Bozkurt V., Özdemir M., 2014. Afyonkarahisar İli Kiraz Ağaçlarında Zararlı Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae)’nın Mücadelesinde Kitle Halinde Tuzakla Yakalama Olanaklarının Araştırılması.. V. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, .
Başaran M S., Özdem A., 2013. Determination of weeds and control of management on organic sweet cherry production in Konya (Akşehir) province. EWRS 16 th Symposium, 24-27 June.
Başaran M S., Özdem A., 2013. Weed Species and Their Management in Organic Sweet Cherry Production in Isparta (Eğirdir) Province. Four International Scientific Symposium, Page 63.
Bozkurt V., Özdem A., Zeki C., 2013. Karaman İlinde Baklazınnı [Tropinota hirta (Poda) (Coleoptera: Scarabaeidae)]´na Karşı Farklı Tuzak Tiplerinin Kullanım Olanakları.. I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi. Antalya. , 2-5.Nisan.2013.
Bozkurt V., Özdem A., Ayan E., 2013. Coleopteran Pests Intercepted On Imported Forest Products In Turkey. . The 4th International Agronomic Symposium. Jahorina - Bosnia Herzigovina, 3-6 October 2013. , 3-6 October 2013. .
Güler Y., Dikmen F., Özdem A., 2011. The Evaluation on the Determined Bee Species (Hymenoptera: Apoidea) from Cherry Orchards in Sultandağı Reservoir (TURKEY). International Conference on Conservation and Management of Pollinators (ICCMP), September 14-17.
Özdem A., 2010. Control of the European Cherry Fruit Fly (Rhagoletis cerasi L.) (Diptera: Tephritidae) by Mass Trapping on Organic Sweet Cherry Orchards in Konya Province in Turkey. he First International Conference on Organic Agriculture- Limitations and Future, 11-14 October, Cario, Egypt.
Özdem A., Bozkurt V., Kodan M., 2010. Determination of Harmful and Beneficial Insects on Organic Cherry Orchards in Konya Province in Turkey. The First International Conference on Organic Agriculture- Limitations and Future, 11-14 October, Cario, Egypt.
Bozkurt V., Özdem A., 2010. Determination of density of Scolytus spp. (Col.: Scolytidae) harmful on cherry orchards by using rebell traps in Central Anatolia Region. The First International Conference on Organic Agriculture- Limitations and Future,, 52..
Atasay A., İşçi M., Uçgun K., Kaymak S., Özyiğit S., Özdem A., 2009. Organik Kiraz Yetiştiriciliğinde Farklı Klon Anaçlarının Çiçeklenme, Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 November.
Özdem A., Özdemir M., Bozkurt V., Zeki C., 2009. Afyonkarahisar İli Kiraz Ağaçlarında Zararlı Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae) ’nın Morfolojik Özellikleri ve Ergin Popülasyon Değişimi. Türkiye III. Bitki koruma Kongresi, 14-17 Temmuz.
Özdem A., Zeki C., Baliç N., 2007. Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Bahçelerinde Entegre Mücadele Çalışmaları. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül.
Özdem A., Zeki C., Kodan M., Zeki H., 2007. Çankırı İli Kiraz Bahçelerinde Faydalı ve Zararlı Türlerin Tespiti. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos 2007 Isparta. S;208.
Özdem A., 2006. Meyve Sinekleri Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar. III. Organik Tarım Sempozyumu, 1-4 Kasım.
Özdem A., Kılınçer N., 2005. Investigations on the Biology of Cherry Fruit Fly [Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae) ] . V. International Cherry Symposium, .
Gökçe A., Kepenekçi İ., Özdem A., Kara K., Susurluk A.İ., 2003. Infectivity of three Entomopathogenic Nematodes to European Cherry Fruit Fly. 9th European Meeting IOBC/WPRS Working Group, Insect Pathogens and Entomoparasitic Nematodes Growing Biocontrol markets Challenge Research and Development, .
Özdem A., Kılınçer N., 2002. Morphologic Properties of Cherry Fruit Fly [Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae) ]. VII. European Congress of Entomology, P.156.
Özdem A., Kılınçer N., 2002. Investigations on The Effectiveness of The Trap Types and Lures Used For Mass Trapping to Control Cherry Fruit Fly [ Rhagoletis cerasi L. (Diptera:Tephritidae)]. VII. European Congress of Entomology, P.128.
Özdem A., Kovancı B., 1997. Eskişehir ilinde Fasulye Tohumböceği [ Acanthoscelides obtectus Say (Col.: Bruchidae) ]’nin değişik tarihlerde ekimi yapılan fasulye çeşitlerindeki zarar oranı üzerinde araştırmalar. Türkiye VIII.Entomoloji Kongresi, s: 251-258.
Kepenekçi İ., Zeki C., Özdem A., . Üç Entomopatojen Nematodun Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata (Wied) (Diptera:Tephritidae) pupalarına etkisi. Türkiye 5.Biyolojik Mücadele Kongresi, s: 279-286.
Diğer Yayınlar
Özdem A., Karahan A., 2018. Dünyada ve Türkiye'de Kimyasal Mücadele. . (In: Teoriden Pratiğe Kimyasal Mücadele. Ed. Birişik, N. 336 s.), 49-69 s..
Kaymak, S., Özdem A., Karahan A., Özercan B., Aksu P., Aydar A., Kodan M., Yılmaz A., Başaran M S., Asav Ü., Erdoğan P., Güler Y., 2015. Ülkemizde Zirai Mücadele Girdilerinin Değerlendirilmesi. Kitap, .
Özercan B., Özdem A., 2014. Kimyasal Mücadele. Tarımsal Araştırmalardan Bakış 2014 /TEPGE, .
Özdem A., 2009. Organik Tarım, (Organik Tarımda Zararlılarla Mücadelenin Yönetimi) . TC. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı, Teskilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlügü,, Ed.: G. Beşirli, 51, 203-240.
Özdem A., 2006. Organik Kiraz Bahçelerinde Hastalık Zararlı ve Yabancı ot Mücadelesi. , 17 s.
Özercan B., Özdem A., . Kimyasal Mücadele. Tarımsal Araştırmalardan Bakış -2015/TEPGE, .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Orta Anadolu Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Ankara 85.000 31.12.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Elma Bahçelerinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi. TAGEM/BSA/ EM/ 10. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 7.08.2020 Koordinatör TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Bağlarında Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi. 2002-Devam, Proje No: TAGEM/BS/96/06/09/502. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 35.000 7.08.2020 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Bahçelerinde Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 65.000 1.07.2020 Lider TAGEM
Elma iç kurdu [(Cydia pomonella L.) Lepidoptera: Tortricidae)]’ nun Kiraz Meyvelerine Yapay Bulaştırılması sonrası Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 392.000 1.07.2020 Lider TAGEM
Batı Karadeniz Bölgesi Kivi Bahçelerinde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Tespiti ile Doğal Düşmanların Belirlenmesi. ZMMAE, Ankara 24000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Sultandağı Havzası Kiraz Bahçelerinde Yaprak Galerigüvesi Türlerinin(Lepidoptera: Gracillariidae ve Lyonetiidae) ve Doğal Düşmanlarının Tespiti, Önemli Zararlı Türün Biyolojisi ve Biyoteknik Mücadelesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 40000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları ve Olası Vektör Böcek Türlerinin Tespiti ile Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara 40.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Önemli Karantina Zararlısı Drosophila suzuki Matsumura (Diptera: Drosophilidae)'nin Meyve Bahçelerinde Tespiti ve Sürvey Protokolünün Hazırlanması (IPMDROS-EUPHRESCO II ). . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 90.000 31.12.2016 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Bağlarda Salkım Güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775) Lep.: Tortricidae] Mücadelesinde Düşük Hacim Uygulama Olanakları Üzerine Araştırma. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 18000 TL 30.12.2016 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Elmalarda Zararlı Aphis pomi de Geer (Hemiptera: Aphididae) Popülasyonlarının İnsektisitlere Direnci ile Biyokimyasal Mekanizmalarının Araştırılması. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 50.000 8.08.2016 Lider TAGEM
Çankırı ili Kiraz Bahçelerinde Zarar Yapan Archips (Lep.: Tortricidae) Türleri ile Mücadelede Yumurta Parazitoidi Trichogramma türünün (Hym.: Trichogrammatidae) Kullanım Olanaklarının Araştırılması . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 41.700 31.12.2015 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Ceviz Bahçelerinde Ceviz Antraknozu (Gnomonia leptostyla Fr. Ces et de Not.) ve Elma İçkurdu [(Cydia pomonella L.) (Lep.: Tortricidae)]’nun Mücadelesinde Tahmin Uyarı Modelinin Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 105000 TL 31.12.2011 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Sultandağı Havzası Kiraz Bahçelerindeki Tozlayıcı Arı Biyoçeşitliliği, Bunların Doğal Habitatlardaki Yayılışı ve Önemli Türlerin Desteklenmesine Yönelik Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 45.000 8.08.2011 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Afyonkarahisar İli Kiraz Bahçelerinde Zararlı Yaprakbüken [Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (Lepidoptera: Tortricidae)]’in Biyolojisi ile Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi ve Biyoteknik Mücadele Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 60.000 1.07.2011 Lider TAGEM
Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Elma, Çilek ve Kiraz Yetiştiriciliği. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 50.000 10.08.2010 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Ağaçlarında Zararlı Meyve Yazıcı Böcek Türlerinin (Col.: Scolytidae) Tespiti, Yoğunlukları ile Önemli Türün Biyolojik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Mücadelesi . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 46.000 31.12.2009 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Mardin İli Kiraz Bahçelerinde Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Entegre Mücadele ve Organik Tarım. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 330.000 2.07.2007 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Elma Bahçelerinde Baklazınnı [Tropınota hirta (Poda)(Coleoptera: Scarabaeıdae)]'na Karşı Kitlesel Tuzaklama Olanakları Üzerinde Araştırmalar . Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 30000 31.12.2006 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Organik Kiraz Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı otların Mücadelesinin Yönetimi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 65.000 1.07.2006 Lider TAGEM
Isparta ve Burdur illerinde yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde zarar yapan Akdeniz Meyvesineği (Ceratitis capitata Wied) (Diptera: Tephritidae)’nin yayılışı, bulaşma oranı ve mücadelesi üzerinde araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 40.000 10.08.2005 Yardımcı Araştırmacı TAGEM
Orta Anadolu Bölgesinde Kiraz Sineği [Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae )]’nin Biyolojisi ve Biyoteknik Savaşım Yöntemleri Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 50.000 1.06.2001 Lider TAGEM